Introducció a la tècnica

La Vipassana és una de les tècniques de meditació més antigues de l'Índia. Perduda durant molt de temps per a la humanitat, va ser redescoberta per Gautama el Buda fa més de 2500 anys. La paraula Vipassana significa veure les coses com realment són. És un procés d'autopurificació a través de l'observació d'un mateix. Es comença observant la respiració natural per concentrar la ment. Amb la consciència més aguda es procedeix a observar la naturalesa canviant del cos i la ment i s'experimenten les veritats universals de la transitorietat, el sofriment i la falta d'ego. El procés de purificació consisteix en aquesta comprensió de la veritat per mitjà de l'experiència directa. Tot el camí (Dhamma) és un remei universal per als problemes universals i no té res a veure amb cap religió organitzada o sectària. Per aquesta raó, pot ser practicat lliurement per tots, en qualsevol moment, en qualsevol lloc, sense que hi hagi conflicte degut a la raça, la comunitat o la religió, i resultarà igualment beneficiós per a un mateix i per als altres.

Allò que Vipassana no és:

 • No és un ritu o un ritual basat en la fe cega.
 • No és un entreteniment intel·lectual ni filosòfic.
 • No és una cura de descans, una festa, o una oportunitat per a socialitzar.
 • No és una fugida dels problemes i tribulacions de la vida quotidiana.

Allò que Vipassana és:

 • És una tècnica que erradica el sofriment.
 • És un mètode de purificació mental que ens permet afrontar les tensions i problemes de la vida de manera tranquil·la i equilibrada.
 • És un art de viure que es pot usar per a fer contribucions positives a la societat.

La meditació Vipassana apunta als més alts objectius espirituals d'alliberament total i d’il·luminació completa.  El seu propòsit no ha de ser mai el de únicament curar les malalties físiques. No obstant això, com a subproducte de la purificació mental, moltes malalties psicosomàtiques s'erradiquen. En realitat, Vipassana elimina les tres causes de tota infelicitat: el desig, l'aversió i la ignorància. Amb la pràctica continuada, la meditació allibera les tensions desenvolupades en la vida quotidiana, desfent els nusos generats pel vell hàbit de reaccionar de manera desequilibrada davant situacions agradables o desagradables.

Si bé la Vipassana va ser desenvolupada com a tècnica pel Buda, la seva pràctica no es limita als budistes. No es tracta en absolut d’una qüestió de conversió. La tècnica funciona sobre la simple base que tots els éssers humans comparteixen els mateixos problemes i una tècnica que pot erradicar aquests problemes té una aplicació universal. Persones de diferents tradicions religioses han experimentat els beneficis de la meditació Vipassana, i no han vist cap conflicte entre aquesta i la professió de la seva fe.

Meditació i autodisciplina

El procés d'autodepuració a través de la comprensió profunda no és mai fàcil, els estudiants han de treballar molt dur. Els estudiants obtenen resultats mitjançant el seu propi esforç; ningú més no pot fer això per ells. Per tant, la meditació només serà útil per a aquells que estiguin disposats a treballar seriosament i a observar la disciplina, que existeix per al benefici i protecció dels meditadors i com a part integral de la pràctica de la meditació.

Deu dies és certament un temps molt curt per a penetrar en els nivells més profunds de la ment inconscient i aprendre a erradicar els complexos que s’hi troben. La continuïtat de la pràctica en reclusió és el secret de l'èxit d'aquesta tècnica. Les regles i regulacions han estat elaborades tenint en compte aquest aspecte pràctic. Principalment no hi són per al benefici del professor o la direcció del curs, tampoc són formes negatives de la tradició, l'ortodòxia o la fe cega en alguna religió organitzada. Sinó que es basen en l'experiència pràctica de milers de meditadors al llarg dels anys i són tant científiques com racionals. El compliment de les regles crea una atmosfera molt propícia per a la meditació; trencar-les la contamina.

Els estudiants han de quedar-se durant tot el període del curs. La resta de regles també s’han de llegir i considerar curosament. Només aquells que sentin que poden seguir honestament i escrupolosament la disciplina han de sol·licitar-ne l'admissió. Aquells que no estiguin preparats per a fer un esforç ferm perdran el seu temps i, a més, destorbaran els que desitgen treballar de debò. Els futurs estudiants han d'entendre així mateix que no seria convenient ni aconsellable abandonar el curs sense haver-lo acabat per considerar la disciplina massa difícil. Així mateix, seria molt lamentable que, malgrat rebre diversos avisos, un estudiant no seguís les regles i hagués de ser expulsat.

Persones amb trastorns mentals greus

Persones amb trastorns mentals seriosos han vingut ocasionalment als cursos de Vipassana amb l'expectativa poc realista que la tècnica curarà o alleujarà els seus problemes mentals. La inestabilitat en les relacions interpersonals i un historial de diversos tractaments poden ser factors afegits que dificultin que aquestes persones es beneficiïn, o fins i tot completin, un curs de deu dies. La nostra capacitat com a organització de voluntaris no professionals fa impossible que cuidem adequadament a persones amb aquests antecedents. Tot i que la meditació Vipassana és beneficiosa per a la majoria de les persones, no és un substitut d'un tractament mèdic o psiquiàtric i no la recomanem per a persones amb trastorns psiquiàtrics seriosos.

Codi de disciplina

La base de la pràctica és sīla – la conducta moral. Sīla proporciona una base per al desenvolupament de samādhi – la concentració de la ment; i la purificació de la ment s'aconsegueix a través de paññā - la saviesa de la comprensió profunda.

Els preceptes

Tots aquells que assisteixen a un curs de Vipassana han de complir rigorosament els cinc preceptes següents durant el curs:

 1. abstenir-se de matar qualsevol criatura.
 2. abstenir-se de robar.
 3. abstenir-se de qualsevol activitat sexual;
 4. abstenir-se de dir mentides;
 5. abstenir-se de tots els intoxicants.

Hi ha tres preceptes addicionals que s'espera que segueixin els antics alumnes (és a dir, els qui han completat un curs amb S.N. Goenka o amb un dels seus professors assistents) durant el curs:

 • abstenir-se de menjar després de les 12h del migdia;
 • abstenir-se d'entreteniment sensual i de guarnir-se;
 • abstenir-se d'usar llits excessivament confortables.

Els antics alumnes observaran el sisè precepte prenent te sense llet o suc de fruita en el descans de les 5 de la tarda, mentre que els nous alumnes podran prendre te amb llet i una mica de fruita. El professor pot excusar un antic alumne d'observar aquest precepte per raons de salut. El setè i vuitè precepte seran observats per tots.

Acceptació del professor i de la tècnica

Els estudiants han de declarar-se disposats a complir plenament i durant tot el curs les indicacions i instruccions del professor, és a dir, a observar la disciplina i a meditar exactament com el professor els hi demani, sense ignorar cap part de les instruccions, ni afegir-hi  res. Aquesta acceptació ha de basar-se en la comprensió i el discerniment, no en una submissió cega. Un estudiant només pot treballar diligentment i a fons amb una actitud de confiança. Aquesta confiança en el mestre i en la tècnica és essencial per a l'èxit en la meditació.

Altres tècniques, ritus i formes de culte

Durant el curs és absolutament essencial interrompre qualsevol mena de pràctica d'oració, culte o cerimònia religiosa - dejuni, cremar encens, comptar grans d'un collaret, recitar mantres, cantar i ballar, etc. -. També cal suspendre qualsevol altra tècnica de meditació i pràctiques curatives o espirituals. Amb això no es pretén condemnar cap altra tècnica o pràctica, sinó poder donar una valoració justa a la tècnica de Vipassana en la seva puresa.

S'adverteix seriosament als estudiants que barrejar deliberadament altres tècniques de meditació amb Vipassana impedirà i fins i tot revertirà el seu progrés. Malgrat diversos advertiments del mestre, hi ha hagut casos en el passat en què els estudiants han barrejat intencionalment aquesta tècnica amb un ritual o una altra pràctica, i s'han un fet un mal servei. Qualsevol dubte o confusió que pugui sorgir sempre ha de ser aclarida en una reunió amb el professor.

Entrevistes amb el professor

El professor està disponible per a reunir-se amb els estudiants en privat al migdia entre les 12.00 i les 13.00h. També es podran fer preguntes en públic entre les 21.00h i les 21.30h a la sala de meditació. Les entrevistes i les preguntes són per a esclarir la tècnica i atendre qüestions que sorgeixin dels discursos de la nit.

Silenci noble

Tots els estudiants han d'observar el silenci noble des del començament del curs fins al matí de l'últim dia sencer. El silenci noble es refereix al silenci de cos, de paraula i de ment. Està prohibida qualsevol forma de comunicació amb els companys, ja sigui per gestos, llenguatge de signes, notes escrites, etc.

Els estudiants poden, no obstant això, parlar amb el professor sempre que sigui necessari i es poden adreçar al coordinador per a qualsevol problema relacionat amb el menjar, l'allotjament, la salut, etc. Però fins i tot aquests contactes han de ser mínims. Els estudiants han de fomentar el sentiment que estan treballant en aïllament.

Separació d'homes i dones

S'ha de mantenir una separació completa entre homes i dones. Les parelles, casades o no, no han d’entrar en contacte de cap manera durant el curs. El mateix s'aplica als amics, membres de la mateixa família, etc.

Contacte físic

És important que al llarg del curs no hi hagi cap mena de contacte físic entre persones del mateix sexe ni de sexe oposat.

El ioga i l'exercici físic

Tot i que el ioga físic i altres exercicis són compatibles amb Vipassana, s’han de suspendre durant el curs ja que no disposem d'instal·lacions aïllades adequades en el lloc del curs. Tampoc es permet el fúting. Els estudiants poden fer exercici durant els períodes de descans caminant en les àrees designades.

Objectes religiosos, rosaris, cristalls, talismans, etc.

Cal no portar aquests objectes al lloc del curs. Si els porteu per distracció els haureu de donar als administradors perquè els guardin durant tot el curs.

Intoxicants i drogues

Cal no portar drogues, alcohol o altres intoxicants al lloc; això també és vàlid per als tranquil·litzants, pastilles per a dormir i qualsevol altre sedant. Si algú pren medicaments o fàrmacs amb recepta mèdica, ho ha de notificar al professor.

Tabac

Per la salut i la comoditat de tots els estudiants, no es permet fumar, mastegar tabac ni consumir rapè en el curs.

Menjar

No ens és possible satisfer les preferències i requeriments especials d'aliments de tots els meditadors. Per tant, es prega als estudiants que es conformin amb els menjars vegetarians senzills que els proporcionen. Els organitzadors del curs s'esforcen per preparar un menú equilibrat i saludable adequat a la meditació. Si algun estudiant ha de seguir una dieta especial prescrita per un metge per motius de salut, haurà d'informar en el moment de fer la sol·licitud. No està permès el dejuni.

Roba

La roba ha de ser senzilla, modesta i còmoda. No s'ha de portar roba ajustada, transparent, insinuant o d'alguna manera cridanera (com pantalons curts, faldilles curtes, pantalons molt ajustats i malles, tops sense mànigues o curts). No està permès prendre el sol ni despullar-se parcialment. Això és important per reduir al mínim la distracció dels altres.

Bugaderia i dutxa

No està disponible l'ús de rentadora ni assecadora, per la qual cosa els estudiants han de portar roba suficient per a tot el curs. És possible rentar peces petites a mà. La neteja personal i el rentat de la roba s'han de fer únicament durant els períodes de descans i mai a les hores de meditació.

Contacte amb l'exterior

Els estudiants han de romandre dins dels límits del centre al llarg del curs. Només poden sortir amb el consentiment específic del professor. No es permet la comunicació amb l'exterior abans que el curs acabi. Això inclou cartes, trucades telefòniques o visites. Els mòbils, localitzadors i altres dispositius electrònics hauran de ser guardats pels organitzadors fins que el curs acabi. En cas d'emergència, els amics i familiars poden posar-se en contacte amb els organitzadors.

Música, lectura i escriptura

No es permet l'ús d'instruments musicals, ràdios, etc. No s'ha de portar cap material de lectura o escriptura al curs. Els estudiants no s’han de distreure prenent notes. La restricció de lectura i escriptura és per a recalcar la naturalesa estrictament pràctica d'aquesta meditació.

Dispositius d'enregistrament i càmeres

No es poden utilitzar excepte amb permís explícit del professor.

Finançament del curs

Segons la tradició de la Vipassana pura, els cursos es duen a terme únicament amb donacions. S'accepten donacions només d'aquells que han completat almenys un curs de deu dies amb S.N. Goenka o un dels seus professors assistents. Aquells que realitzen el curs per primera vegada poden fer una donació l'últim dia del curs o en qualsevol moment posteriorment.

D'aquesta manera, els cursos són finançats per aquells que han comprovat per si mateixos els beneficis de la pràctica. Desitjant compartir aquests beneficis amb d’altres, cadascú fa una donació conforme a les seves possibilitats i a la seva voluntat. Aquestes donacions són l'única font de finançament dels cursos basats en aquesta tradició a tot el món. No hi ha al darrere una fundació o una persona adinerada que els patrocini. Els professors i els organitzadors no reben tampoc cap mena de pagament pel seu servei. Així, la difusió de la Vipassana es duu a terme amb puresa de propòsit, lliure de tot mercantilisme.

Una donació, ja sigui gran o petita, ha de ser feta amb el desig d'ajudar els altres: "El curs que he realitzat s'ha pagat gràcies a la generositat dels antics alumnes; ara deixeu-me donar quelcom per contribuir a un curs futur, a fi que algú més també es beneficiï d'aquesta tècnica".

Resum

Per a aclarir l'esperit que hi ha darrere de la disciplina i les regles, es poden resumir de la següent manera:

Tingueu molta cura que les vostres accions no molestin ningú. No feu cas de les distraccions causades pels altres.

És possible que algun alumne no comprengui les raons pràctiques d'una o algunes de les regles anteriors. En comptes de deixar créixer la negativitat i el dubte, cal buscar un aclariment immediat del professor.

L'estudiant només podrà comprendre plenament la pràctica i beneficiar-se'n si treballa de manera disciplinada i fent el màxim esforç.  L'èmfasi durant el curs està en el treball. Una regla d'or és meditar com si estigués sol, amb la ment enfocada cap endins, ignorant qualsevol inconvenient o distracció amb què es pugui trobar.

Finalment, els estudiants han de tenir en compte que el seu progrés en Vipassana depèn únicament de les seves pròpies bones qualitats, del seu desenvolupament personal i de cinc factors: esforç seriós, confiança, sinceritat, salut i saviesa.

Que la informació descrita aquí t'ajudi a obtenir el màxim benefici del teu curs de meditació. Estem feliços de tenir l'oportunitat de servir-te, i et desitgem pau i harmonia en la teva experiència de Vipassana.

L'HORARI DEL CURS

El següent calendari del curs ha estat dissenyat per mantenir la continuïtat de la pràctica. Per obtenir els millors resultats, s'aconsella als estudiants que el segueixin el més fidelment possible

4:00   Gong per a despertar-se al matí.
4:30-6:30   Meditació en el sala o en l'habitació
6:30-8:00   Esmorzar i descans
8:00-9:00   Meditació en grup a la sala
9:00-11:00   Meditació a la sala o a l'habitació seguint les instruccions del professor.
11:00-12:00   Pausa per dinar
12:00-13:00   Descans i entrevistes amb el professor
13:00-14:30   Meditació en el sala o en l'habitació
14:30-15:30   Meditació en grup a la sala
15:30-17:00   Meditació a la sala o a l'habitació seguint les instruccions del professor.
17:00-18:00   Berenar i descans
18:00-19:00   Meditació en grup a la sala
19:00-20:15   Discurs del mestre a la sala
20:15-21:00   Meditació en grup a la sala
21:00-21:30   Temps per preguntes a la sala
21:30   Retirada a l'habitació... S’apaguen els llums

Podeu descarregar aquí una còpia del Codi de disciplina en format Adobe Acrobat per llegir-lo i revisar-lo acuradament abans d'inscriure-us en un curs. Us podeu inscriure en un curs de meditació Vipassana emplenant i remetent el formulari de sol·licitud d'assistència a un dels cursos programats.