Wheel of Dhamma

Bodhi Leaf

 
Sobhana
Dhamma Sobhana Vipassanacenter, Ödeshög, Östergötlands län [SE-05], Sverige
Var centret ligger: Webbplats | Karta
**Om annat inte anges ges instruktionerna på kursen på följande språk: engelska / svenska

Dhamma Sobhana betyder "Sanningens skönhet" på palispråket och är det första Vipassanacenter som etablerats i Norden. Centret ligger i Östergötland, nära Ödeshög, Vadstena och Linköping. Med bil tar det ungefär från två och en halv timma från både Stockholm och Göteborg, och ungefär tre och en halv timma från Malmö. Centret etablerades 2007 och fungerar som ett center för främst de nordiska länderna, men kursdeltagare kommer från hela världen. På Dhamma Sobhana ges 20-25 kurser om året med sammanlagt cirka 1 600 elever.
Hur man ansöker för att delta i eller hjälpa till på en kurs
  1. Öppna ansökningsformuläret genom att klicka på Ansök vid den kurs du vill söka till. Gamla elever ges alternativet att hjälpa till på kursen (serva).
  2. Var vänlig läs noggrant igenom Introduktion till tekniken och kursföreskrifter. Dessa föreskrifter måste du följa under kursen.
  3. Besvara alla frågor fullständigt och skicka in din ansökan. För alla kurser gäller att en ansökan måste ges in för att registrering ska kunna ske.
  4. Invänta svar. Har du lämnat en e-postadress kommer all korrespondens att ske genom e-post. Eftersom många ansökningar kommer in kan det ta upp till två veckor innan du får svar.
  5. Om du får en plats på kursen måste du bekräfta att du kommer att delta. Bekräftar du inte förlorar du din plats.
Ytterligare information

Adress: Dhamma Sobhana, Holmen 1, 599 93 Ödeshög

Epost: [email protected]

Telefon: [0046] 0143 - 211 36

 
10-dagarskurser och andra kurser

Tilldelning av platser på kurser på engelska/svenska för elever som ansöker att genomföra en 10-dagarskurs för första gången:

- Kursregistrering öppnar tre månader före kursstart kl. 20.00 (21.00 när det är sommartid). Det är därefter möjligt att ansöka under 24 timmar.

- Platser på kursen och på väntelistan tilldelas slumpvis genom ett elektroniskt urval.

- De som inte fått plats på kursen får besked om detta inom en vecka.

- Det viktigt att varje elev inte ger in mer än en ansökan till varje kurs. Ges fler än en ansökan in kommer ingen av dem att beaktas.

Denna procedur har skapats eftersom kurserna annars skulle fyllas upp inom några minuter efter att kursregistrering öppnar.

För gamla elever (de som genomfört minst en 10-dagarskurs) och för andra kurser än på engelska/svenska:

- Kursregistreringen öppnar kl 20.00 (21.00 när det är sommartid) och platser tilldelas in den ordning eleverna ansöker.

2019 10-dagarskurser och andra kurser
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
22 aug - 31 aug Satipatthana Sutta-kurs Avslutad Ödeshög För gamla elever
31 aug - 1 sep Styrelsemöteshelg Avslutad Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
1 sep - 11 sep Hus- och trädgårdsdagar Avslutad Ödeshög För gamla elever
6 sep - 8 sep Kurs för ungdomar
svenska
Avslutad Ödeshög Flickor 13-18 år
6 sep - 8 sep Barnkurs 8-12 år
svenska
Avslutad Ödeshög Kursen hålls på svenska.
11 sep - 15 sep 3-dagarskurs för gamla elever Avslutad Ödeshög För gamla elever
15 sep Öppet hus Avslutad Ödeshög Öppet hus kl 13.00 - 17:00. Alla välkomna!
Ansök* 18 sep - 29 sep 10-dagarskurs Pågår Ödeshög
Ansök* 2 okt - 13 okt 10-dagarskurs Öppen Ödeshög
Ansök* 15 okt - 26 okt 10-dagarskurs
engelska / danska
Öppen Ödeshög Elever med danska som förstaspråk ges företräde fram till den 17 augusti.
Ansök* 26 okt - 27 okt Styrelsemöteshelg Öppen Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
Ansök* 30 okt - 10 nov 10-dagarskurs Öppen Ödeshög
Ansök* 13 nov - 24 nov 10-dagarskurs Öppen Ödeshög
Ansök* 27 nov - 1 dec 3-dagarskurs för gamla elever Öppen Ödeshög För gamla elever
Ansök* 3 dec - 14 dec 10-dagarskurs Öppen Ödeshög
Ansök* 14 dec - 15 dec Styrelsemöteshelg Öppen Ödeshög För gamla elever
Lördag: Arbetsgrupperna träffas
Söndag kl 9.15-12.30: Styrelsemöte
Alla gamla elever välkomna!
Ansök* 15 dec - 26 dec Hus- och trädgårdsdagar Öppen Ödeshög För gamla elever
26 december 2019 - 6 januari 2020 10-dagarskurs Ansökningar tas emot tidigast 27 sep Ödeshög
 
Kurser på andra platser än center
Kurser och aktiviteter på andra platser
Se nedan under Kommentarer för mer information.
2019 Danmark Kurser    Webbplats | Karta
Delta i kursen / Serva Datum Typ av kurs Status Kursplats Kommentarer
25 aug 1-dagskurs
engelska / danska
Avslutad Aarhus För gamla elever
Ansök* 27 okt 1-dagskurs
engelska / danska
Kvinnor - Öppen Män - Öppen Servare - Stängd Aarhus För gamla elever
 
 

Det elektroniska ansökningsformuläret krypterar de uppgifter du lämnat innan de skickas från din dator till vår server. Även om kryptering används är det inte helt säkert. Är du orolig att konfidentiell information ska bli tillgänglig för obehöriga bör du inte ansöka elektroniskt, utan ladda ner en ansökan som du sen skriver ut och fyller i. Skicka den till centret på adressen som anges ovan. Om du skickar din ansökan med post tar registreringen en eller två veckor längre än om du ansöker elektroniskt.


För att komma in på centrets sidor för gamla elever, var vänlig klicka http://www.sobhana.dhamma.org/os. Användarnamn och lösenord krävs för att komma in på dessa sidor.

Har du någon fråga så skicka ett epostmeddelande till: [email protected]

Alla kurser finansieras helt och hållet genom frivilliga gåvor. Alla utgifter täcks genom frivilliga gåvor från tidigare kursdeltagare som gagnats av Vipassana och önskar ge andra en möjlighet att uppleva sammā goda resultat. Varken läraren eller assistentläraren får någon som helst betalning. Alla som servar på kurserna gör det helt ideellt. På så vis kan Vipassana erbjudas helt utan kommersiella inslag.

Gamla elever är de som genomfört en 10-dagarskurs i Vipassanameditation med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare.

Gamla elever har möjlighet att hjälpa till (serva) på de kurser som anges.

Under tvåspråkiga kurser ges undervisningen på två språk. Alla elever lyssnar till de dagliga meditationsinstruktionerna på båda språken. Kvällsföredragen lyssnar de på separat.

Meditationskurser hålls både på center och på tillfälliga kursplatser utanför center. Meditationscenter har etablerats särskilt för att hålla kurser och erbjuder kurser regelbundet året runt. Innan center etablerades i denna tradition hölls alla kurser på tillfälliga kursplatser, som scoutgårdar, barnkolonier och liknande. I många områden där det inte finns center anordnar lokala Vipassana-elever 10-dagarskurser på sådana platser.


10-dagarskursen är en introduktionskurs i Vipassanameditation där tekniken lärs ut steg för steg. Registrering sker kl. 13:30-17:00. Sen hålls en kort genomgång innan kursen inleds senare samma kväll. Därefter följer tio hela dagar av meditation, innan kursen slutar på morgonen den elfte dagen omkring kl. 07:00.

Kurser för barn ges för barn i åldern 8-12 år som vill lära sig meditera. Deras föräldrar/vårdnadshavare behöver inte vara meditatörer.

Program för gamla elever liknar Hus- och trädgårdsdagar på många sätt. Man arbetar även här med t.ex. underhåll, ombyggnad, kök och trädgård, men programmet är mer strukturerat och utförligt. Det kommer finnas möjlighet att träffa assistentlärare, och ibland kan styrelsemöten hållas eller arbetsgrupper träffas. Alla gamla elever är välkomna att delta. Varje dag hålls tre gruppsittningar, och det är arbetsperioder på för- och eftermiddagen. På vissa kvällar kan föredrag som S.N. Goenka gett till gamla elever spelas.

Öppet hus hålls ibland när kurser inte pågår. Alla är då välkomna att hälsa på och lära mer om centret och Vipassanameditation.

Satipatthana Sutta-kurser har samma dagsschema och regler som 10-dagarskurserna. Skillnaden är att de inspelade kvällsföredragen innehåller en noggrann genomgång av Satipatthana-suttan. Detta är den grundläggande texten där Vipassanatekniken förklaras systematiskt. Dessa kurser är öppna för seriösa gamla elever som har genomfört minst tre 10-dagarskurser, inte praktiserat någon annan meditationsteknik sen sin senaste 10-dagarskurs, har praktiserat denna Vipassanateknik i minst ett år, försöker följa de fem föreskrifterna i sitt dagliga liv och försöker upprätthålla en daglig meditationspraktik.

Hus- och trädgårdsdagar är servarperioder, avsatta för olika arbeten på centret, t.ex. underhåll, snickeri, kök och trädgård. Alla gamla elever är välkomna att delta. Varje dag hålls tre gruppsittningar, det är arbetspass på för- och eftermiddagen och det finns gott om tid för vila. Vissa kvällar spelas föredrag av S.N. Goenka eller filmer om Dhamma för de som är intresserade.

Anapanakurser för ungdomar ges för ungdomar i åldern 13-18 år. Deras föräldrar/vårdnadshavare behöver inte vara meditatörer.

Korta kurser för gamla elever (1-3 dagar) ges för elever som har genomfört minst en 10-dagarskurs med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare. Alla gamla elever är välkomna att delta i dessa kurser, även de som inte suttit en kurs på lång tid.