قوانین اجرایی خدمتگزاران دامما

باشد که خدمت به دامما بیشترین بهره را برای شما داشته باشد. با نهایت آرزو برای موفقیت، ما این اطلاعات را عرضه میکنیم. خواهشمندیم که آن را پبش از ورود به دوره با دقت مطالعه کنید.

خدمت بدون منیت

خدمت بدون منيت بخش ضرورى مسير دامما و قدمى مهم در راه آزادى و رهائى است . تمرين ويپاسانا به آرامى ناخالصىهاى ذهن را تا كسب شادى و آرامش درونى از بين مى برد . در آغاز ممكن است اين رهائى از بدبختى نسبى باشد . با اين حال حس سپاس عميقى بخاطر دريافت آموزش عالى دامما بوجود مى آيد. با اين احساس عشق و قدردانى ، ميل كمك به ديگران براى رهائى از ناراحتى هاشان بيدار مى شود . خدمت در اين دوره ها با كمك به كسانى كه در حال يادگيرى دامما هستند بدون انتظار چيزى در برگشت فرصت مناسبى براى بيان اين حس قدردانى فراهم ميكند. در واقع ما با خدمت بدون منيت به ديگران همچنين پرورش ده پارامى و از بين بردن عادات نفسانى به خودمان خدمت مى كنيم .

چه كسى براى خدمت دامما مناسب است ؟

دانشجويانى كه يك دوره كامل ده روزه ويپاسانا را با آقاى گويانكا يا يكى از استاديارانشان به طور موفقيت آميز تمام كرده باشند . و هيچ نوع ديگر مراقبه را از آخرين دوره ويپاساناى خود انجام نداده باشند مى توانند خدمت داممائى انجام دهند. به خدمتگزاران همچنین توصیه می شود که به تمرین های روزانه خود بپردازند.

قوانین رفتاری (آیین نامه انضباطی)

به جز در مواردی که در اینجا به آن اشاره شده است، همیاران دامما بایستی تا حد امکان از قوانین مندرج در آیین نامه انضباطی مراکز مراقبه تبعیت نمایند. این قوانین برای همیاران نیز صادق است. هر چند که در برخی موارد خاص تخفیف قایل شدن برای این قوانین لازم و مجاز است.

پنج اصل اخلاقی

پنج مفهوم زیر سنگ بنای آیین نامه انضباطی هستند: پرهیز از کشتن هر جانداری، پرهیز از دزدی، پرهیز از سوء رفتار جنسی (یعنی در مرکز ویپاسانا پرهیز نمودن هرگونه فعالیت جنسی به هر نوع آن)، پرهیز از دروغگویی، پرهیز از مخدرات و مسکرات.

رعایت این پنج اصل برای تمامی افراد در مرکز مراقبه اجباری است و بایستی با وسواس کامل در تمامی لحظات آن را مشاهده نمود. انتظار می رود که تمامی همیاران نیز به طور جدی سعی نمایند که این اصول را در زندگی روزمره به کار ببندند.

پذیرفتن راهنمایی

همیاران دامما بایستی دستورالعمل های اساتید، استادیاران و مدیریت مرکز و کمیته های مدیریت را به کار بندند، تابع راهنمایی ها و توصیه های افرادی که سابقه بیشتری در خدمت و مراقبه دارند، باشند.تغییر دادن تجربیات مرسوم یا آغاز کردن پروژه ها بدون کسب مجوز یا متضاد با راهنمایی های افراد مسوول، باعث ایجاد سردرگمی و دوباره کاری می شود که با اتلاف زمان و امکانات همراه خواهد بود. اصرار بر کارکردن خودسرانه در هر سو، با روح همکاری و هماهنگی جاری در فضای دامما همخوانی ندارد. با به کار بستن دستورات، همیاران یاد میگیرند تا اولویت های شخصی و پیش داوری ها را کنار بگذارند و آنچه را انجام دهند ، که برای راحتی مراقبه گران و برای گذراندن هماهنگ و مطلوب دوره ها و مرکز ضروری است. مشکلات بایستی با دید باز و با فروتنی حل گردند و از پیشنهادات مثبت همیشه استقبال می شود.

ارتباط با مراقبه گران

همیاران دامما بایستی در هر شرایط بایستی برای رفاه دانشجویانی که در یک دوره نشسته اند آمادگی داشته باشند. مرکزها و دوره ها برای مراقبه گران هستند، آنها مهمترین مردم هستند که ضروری ترین کار خود را انجام می دهند. وظیفه همیاران دامما فقط کمک به هر طریق ممکن به مراقبه گران است. دانشجویان برای دریافت امکانات و غذا ارجحیت دارند. مگر در مواردی که وظایف بسیار فشرده دارندهمیاران دامما تا زمانی که دانشجویان غذا صرف نکرده باشند نباید غذا میل نمایند و همچنین نباید با دانشجمیان در سالن غذاخوری بنشینند. همیاران فقط در زمانی که دانشجویان از حمام و دستشویی و رختشویخانه استفاده نمی کنند می توانند از آن استفاده کنند و نباید زودتر از دانشجویان بخوابند چرا که ممکن است در همان زمان برای آنها مسئله ای به وجود اید. همچنین در مورد سایر امکانات نیز دانشجویان در اولویت قرار دارند و همیاران از ایحاد اختلال برای آنها اجتناب کنند.

ارتباط با دانشجویان

فقط مدیران دوره به طور مستقیم با دانشجویان در ارتباط هستند - مدیران مرد با مردان و مدیران زن با زنان. آنها باید آگاه باشند که آیا دانشجویان از مقررات و برنامه زمانی تبعیت می کنند و ممکن است که مجبور گردند تا با آنها که تبعیت نمیکنند صحبت نمایند. این وظیفه بایستی بسیار دوستانه و مشفقانه انجام گیرد و با این نیت که مراقبه گران را ترغیب به غلبه بر مشکلاتشان نمایند. کلمات بایستی با تفکر و در جهت مثبت ادا شوند (هرگز نباید خشن باشند). اگر فردی نمیتواند به این شیوه رفتار نماید، یک همکار باید این وظیفه را به عهده بگیرد. مدیران همواره باید مراقب باشند تا به جای این که علت برخی اختلالات بارز را حدس بزنند،هر موردی را با پرس و جوی مناسب دریابند.

تمامی همیاران دامما بایستی مودب باشند و رفتار محترمانه ای داشته باشند و همواره در هنگام نیاز هر فرد برای خدمت در دسترس باشند. همواره پرسیدن نام دانشجو سودمند است. همیاران بایستی سعی نمایند که مشکلات دانشجویان را با حداقل مکالمه یا پریشانی به فرد مناسب -- به مدیر دوره یا استادیار-- ارجاع دهند. همیاران نباید سعی نمایند تا پاسخ دانشجویان را در ارتباط با مراقبه بدهند بلکه بایستی به آنها پیشنهاد دهند تا سوالات خود را با استادیار مطرح نمایند. استادیاران بایستی از هر ارتباطی که با مدیریت برقرار می شود، آگاهی یابند. مسایل شخصی دانشجویان به هیچ وجه نباید بدون ضرورت با همیاران دیگر در آشپزخانه یا سایر مکان ها مطرح گردند.

Meditation Practice for Servers

خدمتگزاران دامما بايد با وجدان كار كنند ، بدون اتلاف وقت و با توجه كامل به كارشان ، اين تعليم آنها است. همزمان آنها بايد همچنين تمرين مراقبه خود را ادامه دهند . هر خدمتكارى بايد حداقل روزى سه ساعت مراقبه كند . اگر امكان پذير است بايد در ساعات مراقبه گروهى در 8 صبح –30 / 2 بعد از ظهر و 6 عصر انجام شود . علاو بر اين هر شب كه استاديار حضور دارد يك مراقبه كوتاه براى خدمتگزاران در اتاق مراقبه در ساعت 9 شب صورت مى گيرد . اين دوره هاى مراقبه براى حضور مفيد خدمتگزاران دامما ضرورى است . كاركنان بايد در طى دوره ويپاسانا تمرين كنند و وقتى لازم است از آناپانا استفاده كنند . خدمتگزاران دامما مى توانند طرز نشست خود را در نشست هاى گروهى تغيير دهند . در تمام مدت خدمتگزاران موظف به مشاهده خود هستند. آنها بايد سعى كنند در تمام شرايط متعادل باشند و از قصد ذهنى خود آگاه باشند . اگر متوجه ميشوند كه خيلى خسته هستند يا در هر حال نمى توانند در تعادل به كار ادامه دهند، بايد استراحت يا مراقبه بيشترى داشته باشند .

همیاران در هر لحظه ای مسؤولیت دارند که خود را مشاهده نمایند. آنها باید سعی کنند که در تمامی شرایط متعادل باقی بمانند و از اراده روحی (Mental volition) خود مطلع باشند. اگر به دیل خستگی یا هر دلیل دیگر نتوانند این کار را انجام دهند آنها باید بیشتر مراقبه یا استراحت نمایند، هر قدر که کار بسیار طاقت فرسا به نظر آید. خدمتگزاران نباید خود را ناگزیر تصویر نمایند. فرد زمانی می تواند خدمت صحیح دامما را ارائه کند که درون خود صلح و هماهنگی داشته باشد. اگر زمینه فرد مثبت نباشد ، کار انجام شده واقعا سودمند نخواهد بود. خدمتگزارانی که در مرکز به مدت طولانی تر می مانند بایستی به شکل دوره ای در دوره های ده روزه بنشینند تا کاملا فارغ از کار باشند بدون این که توقعی از هرگونه ارجحیت یا امتیاز از خدمتی که قبلا ارایه داده اند، داشته باشند.

ملاقات با استادیاران

همیاران بایستی در مورد تمامی مسایل و مشکلات با استادان یا استاد یاران صحبت کنند. بهترین زمان برای طرح سوالات در مورد خدمت یا مسایل کلی، بعد از مراقبه ساعت 9 عصر همیاران است. ملاقات های خصوصی را نیز می توان برنامه ریزی کرد. در غیاب استادیاران، همیاران بایستی سوالات یا مشکلات خود را با مدیریت مرکز مطرح نمایند.

جداسازی زنها و مردها

جداسازی همواره در خلال و بین دوره ها وجود دارد. از انجایی که جداسازی مطلق برای همیاران، با توجه به شرایط کاری نزدیک عملی نیست، این شرایط نباید باعث سو برداشت آنها برای معاشرت خارج از وظایف آنها به عنوان همیار دامما گردد. این قانون برای همسران بیشتر حایز اهمیت است.

ارتباط جسمی

برای تامین فضای ناب مراقبه و طبیت خودنگری تمرین ها و برای ایجاد یک الگوی مناسب برای دانشجویان، تمامی همیاران دامما بایستس از ارتباط جسمی با مراقبه گران و سایر همیاران با هر جنسیتی پرهیز کنند. در خلال یا بین دوره ها این قانون هموراه جاری است.

گفتار شریفه

سکوت شریفه مراقبه گران بایستی توسط همیاران محترم شمرده شود. آنها باید سعی کنند که همکام با مراقبه سکوت کنند و فقط در زمان لزوم صحبت نمایند. حتی در زمانی که دانشجویان در اطراف نباشند یا در زمانی که دوره جاری نیست بسیار مهم است که سکوت را بدون ضرورت مختل ننمایند.

در هنگام مکالمه، همیاران بایستی تمرین گفتار نیک با خودداری از: گفتار دروغ یا دور از واقعیت. زبان تند یا کلمات وقیحانه. کسی که دامما را تمرین میکند بایستی همواره مودب و خوش گفتار باشد. تهمت یا بدگویی. نباید هیچ انتقادی از دیگران بر اساس احساس منفی شخصی فرد ایجاد شود. هر مسئله ای بایستی با فرد مسؤول یا با استادیاران و یا مدیریت مرکز مطرح شود. غیبت، آواز خواندن، سود زدن یا زمزمه کردن.

When speaking, servers must practice Right Speech, refraining from:

  • Speaking lies or anything less than the truth.
  • Harsh language or rude words. Someone practicing Dhamma should always be polite and soft-spoken.
  • Slander or backbiting. There should be no criticism of others arising from one's own negative feelings. A problem should be brought to the attention of the person concerned or to the assistant teachers or center management.
  • Idle gossip, singing, whistling or humming.

گفتار شریفه بدون تردید از سکوت دشوارتر است. بنابر این تمرین بسیار مهمی برای هرکس در مسیر دامما است.

ظاهر شخصی

در چشم دیگران ، همیاران دامما نماینده استادان و مدیریت مرکز هستند. به همین دلیل، ظاهر همیاران بایستی همواره پاکیزه و مرتب باشد ونباید لباس تنگ، بدن نما، پر زرق و برق، یا مواردی که باعث جلب توجه دیگران شود (مانند شلوارک، دامن کوتاه، لباس چسب یا لگ، بدون آستین یا تاپ کوتاه) پوشید. زیورآلات باید حداقل باشند یا اصلا پوشیده نشوند. این رفتار فروتنانه بایستی همواره غالب باشد.

مصرف دخانیات

انتظار ميرود كسى كه دامما را قبول كرده است ، ديگر وسائل مخدر مانند مشروبات ، حشيش ، ماريجوانا و غيره مصرف نكند . مصرف تنباكو در هر صورتى كاملا ممنوع است چه در داخل و چه در فضاى باز، چه در محدوده و چه خارج از مركز مراقبه . همچنين خدمتگزاران دامما نبايد منطقه را براى كشيدن سيگار ترك كنند .

غذا

مرکزغذاهای ساده، سالم و گیاهی را تهیه می کند بدون این که توصیه ای برای هر فلسفه غذایی داشته باشد. از همیاران دامما مانند سایر دانشجویان انتظار می رود تا هر آن جه که تقدیم شده را با در نظر داشتن روح قطع وابستگی بپذیرند.

از انجایی که غذایی که در دوره ها نهیه و سرو می گردد کاملا گیاهی هستند، غذا های حاوی الکل یا لیکور، تخم مرغ یا غذا های حاوی تخم مرغ ( برخی غذاهای پخته، مایونز و غیره)، یا پنیر با رنین حیوانی ممکن است برای مرکز خریداری نگردند. به طور کلی هر غذایی از خارج از مرکز باید در حداقل ممکن انجام گیرد.

همیاران پنج اصل اخلاقی را رعایت می نمایند و می توانند در صورت تمایل عصرانه غذا میل کنند. روزه گرفتن مجاز نیست.

مطالعه

همیارانی که تمایل دارند از وقایع جاری مطلع باشند، می توانند روزنامه یا مجله های جدید را فقط در مکانهای ویژه استراحت خود و دور از چشم دانشجویان مطالعه نمایند. کسانی که غیر از روزنامه تمایل به مطالعه کتاب دارند، توصیه می شود که کتابه را از لیست کتابهای موجود در آرشیو داممای مرکز انتخاب کنند. کتابهای داستان یا کتابهای سرگرم کننده جایز نیستند.

تماس با خارج

همیاران نباید خود را به طور کامل از دنیای خارج منزوی کنند. با این وجود در هنگام خدمت در یک دوره، آنها فقط در صورت بروز یک کار اضطراری و با اجازه استادیاران بایستی مرکز را ترک کنند. تماس های تلفنی بایستی به حداقل ممکن برسند. ملاقات شخصی در مرکز فقط با اجازه قبلی با مدیریت امکانپذیر است.

پاکیزه نگهداشتن مرکز

پاکیزه و منظم نگاه داشتن مرکز وظیفه همیاران دامما است. علاوه بر آشپزخانه و اتاق پذیرایی، خوابگاهها، سالن مراقبه، حمام و دستشویی ها، دفاتر و سایر فضاهای مرکز نیاز به توجه دارند. همیاران همچنین باید آمادگی داشته باشند تا در صورت لزوم،گهگاه، برخی فعالیتهای و سخت را که با تهیه غذا و نظافت مرتبط نیست انجام دهند.

استفاده از امکانات مرکز

هر دانشجوی ویپاسانا بایستی متعهد گردد تا از برداشتن چیزی که به وی داده نشده است پرهیز کند. همیاران دامما باید همچنین مرافب باشند تا تجهیزات و متعلقات مرکز را بدون اجازه قبلی از مدیریت در اختیار دیگران قرار ندهند یا به طور شخصی مصرف نکنند.

اقامت بلند مدت در مرکز

با موافقت یک استاد یار، دانشجویان جدی میتوانند برای مدت های طولانیتر در مرکز اقامت داشته باشند تا از لحاظ تئوری و عملی بیشتر در تمرین دامما مستقر گردند. در طی این دوره آنها می توانند با نظر مربیان و مدیریت مرکز در برخی دوره ها مراقبه نمایند و به دیگران خدمت کنند.

هبه

آیین نامه انضباطی دانشجویان تصریح می نماید که آنها هیچگونه هزینه ای در دوره و در مرکز چه برای تدریس یا مدیریت، امکانات و تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار می گیرد، نمی پردازند. این مقررات برای همیاران دامما نیز صدق می کند.

آموزش داممای خالص همواره بدون هزینه بوده است. غذا، امکانات رفاهی و سایر تسهیلات به عنوان هدیه ای که از طرف دانشجویان قبلی داده شده امکانپذیر شده است. همیاران دامما بایستی به یاد داشته باشند که خدمات به بهترین نحوی ارایه دهند که از این هدایا به درستی استفاده شود تا اعطا کنندگان آن بیشترین بهره را از هدیه خود ببرند. همیاران نیز به نوبه خود می توانند با هبه طبق خواسته خودشان به سود بقیه، پارامی بخشش خود را پرورش دهند. دوره ها و مراکز فقط با اهدای هدایای دانشجویان قدردان اداره می گردند.

هیچ فردی برای گذراندن دوره خودش پرداخت چه به شکل نقدی یا به اشکال دیگر نخواهد داشت. هر اهدایی فقط به سود سایرین صرف خواهد شد. وبرای خدمات داممایی نمی تواند به شکلی هزینه اتاق و مدیریت را پرداخت شود. در مقابل خدمت برای سود خود همیاران است ، که تعلیمات ارزشمند داممایی بیشتری نسیبشان خواهد کرد.یک دوره یا مرکز فرصتی است برای تمرین مراقبه و همچنین تمرین به کار بردن دامما ،با یادگیری خدمت و تعامل مشفقانه و فروتنانه بادیگران.

نتیجه گیری

همیاران دامما بایستی خدمت خود را تحت راهنمایی استادیاران و مدیریت انجام دهند. آنها بایستی تمامی سعی خود را برای کمک به مراقبه گران کنند بدون این که به هر طریق باعث آشفتگی آنها شوند. اعمال همیاران بایستی برای افرادی که دچار تردید هستند الهام بخش اعتماد به دامما باشد و البته ایمان بیشتر برای کسانی از قبل ایمان داشته اند. آنها همواره بایستی در ذهن داشته باشند که هدف از خدمت آنها کمک به دیگران است و این کمکی است برای خودشان تا رشد بیشتری در دامما داشته باشند.

اگر این مقررات هرگونه سختی برای شما به همراه داشته باشد، لطفا فورا از استادیاران یا مدیر مرکز درخواست کنید تا مقررات را بیشتر برای شما روشن سازند.

باشد که خدمت شما به شما کمک کند تا در مسیر دامما، در رهایی و آزاد شدن از تمامی رنجها و در تحقق شادی واقعی، پیشرفت نمایید.

باشد که تمامی موجودات شاد باشند!


پیامی از گوینکا جی در ارتباط با ارزش خدمت دامما

در مدیت زمانی که خدمت می نمایید، فرا میگیرید که چگونه دامما را در زندگی روزمره خود به کار ببندید. با این همه، دامما راهی برای فرار از مسؤولیتهای زندگی روزانه نیست. با یادگیری این که بر اساس دامما با دانشجویان و شرایط موجود در دنیای کوچک مرکز، شما خود را تمریتن می دهید تا در زندگی خارج از مرکز نیز چگونه آن را عملی سازید. علیرغم این واقعیینت که مسایل ناخواسته کماکان ادامه دارند، تجربه شما سعی می کند تا توازن ذهن شما را تامین کند و برای شما در پاسخ به این مسایل عشق و مهربانی بسازد. این درسی است که شما سعی می کنید در آن در این مکان استاد شوید. شما به همان اندازه که دیگران در این مرکز نشسته اند دانش آموز هستید.

در حین خدمت صمیمانه به دیگران، به یادگیری ادامه دهید. در ذهن داشته باشید ، " من اینجا هستم برای فراگیری، برای تمرین خدمت بدون انتظار هر بازگشتی. من در حال کار کردن هستم تا دیگران بتوانند از دامما بهره مند شوند. بگذار از خود یک مثال خوب ایجاد کنم و در این خدمت به خود نیز کمک کنم."

باشد که تمامی شما که خدمت دامما می دهید در دامما قدرتمند شوید. باشد که خوش نیتی، عشق و مهربانی خود را برای دیگران رشد دهید. باشد که همه شما در دامما پیشرفت کنید و از صلح واقعی، هماهنگی واقعی و شادی واقعی لذت ببرید.

س. ن. گوئینکاجی