A Vipassana meditáció

A Vipassana, ami azt jelenti, hogy úgy látni a dolgokat, ahogyan azok valójában vannak, India legősibb meditációs technikáinak egyike. Ezt több mint 2500 évvel ezelőtt Gotama Buddha fedezte fel újra és az univerzális bajok elleni univerzális gyógymódként tanította, azaz az élet művészeteként. Ez a felekezetektől független technika a tudat szennyeződéseinek teljes megsemmisítését és az ebből fakadó teljes megszabadulás legmagasabb boldogságát célozza.

A Vipassana önmagunk átalakítása az önmegfigyelés révén. A test és tudat mély összekapcsolódására fókuszál, és úgy tapasztalható meg közvetlenül, hogy fegyelmezetten figyelemmel kísérjük a test életét alakító testérzeteket, amik állandó összekapcsolódásban vannak a tudattal és meghatározzák annak működését. Ez a megfigyelésen alapuló, a tudat és a test közös gyökeréhez vezető, önfelfedező utazás az, ami a tudat szennyeződéseit feloldja, és szeretettel és együttérzéssel teli, kiegyensúlyozott tudatot eredményez.

Az ember gondolatait, érzéseit, ítéleteit és érzeteit működtető természeti törvények világossá válnak. Közvetlen tapasztalatokon keresztül érthetővé válik, hogyan fejlődik az egyén és hogyan esik vissza, hogyan okoz magának szenvedést vagy szabadítja meg magát a szenvedéstől. Az életet fokozott tudatosság, illúziómentesség és béke fogja jellemezni.

A hagyomány

A Vipassanát a Buddha idejétől a mai napig tanítók töretlen láncolatán keresztül örökítették tovább. Ebben a láncolatban a jelenlegi tanító a származását tekintve indiai  S.N. Goenka, aki Burmában (Myanmar) született és nevelkedett. Ottani élete során jó szerencséje folytán a Vipassanát Sayagyi U Ba Kintől sajátíthatta el, aki abban az időben magas rangú állami tisztviselő volt. Miután tanítójától tizennégy éven keresztül kapta a tanítást, S.N. Goenka 1969-ben Indiában telepedett le és ott kezdett el Vipassanát tanítani. Azóta a legkülönbözőbb fajú és vallású emberek tízezreit tanította Keleten és Nyugaton is. 1982-ben segédtanítókat kezdett kinevezni, hogy segítsenek neki kielégíteni a Vipassana tanfolyamok iránti növekvő keresletet.

A tanfolyamok

A technikát tíznapos, bentlakásos tanfolyamon tanítják, amelynek során a résztvevők betartják az előírt Viselkedési szabályzatot, megtanulják a módszer alapjait és eleget gyakorolnak ahhoz, hogy megtapasztalják előnyeit.

A tanfolyam kemény, komoly munkát igényel. A tréningnek három lépése van. Az első, hogy a tanfolyam idején tartózkodni kell minden élőlény elpusztításától, a lopástól, a szexuális tevékenységtől, a hamis beszédtől és a tudatmódosító szerektől. Ez az egyszerű erkölcsi viselkedési szabályzat a tudat lecsendesítését szolgálja, mert az másként túl zaklatott lenne az önmegfigyelés végrehajtásához. A következő lépés a tudat feletti uralom kifejlesztése úgy, hogy meg kell tanulni a figyelmet a légzés természetes valóságára, annak állandóan változó áramlására rögzíteni, ahogyan a levegő az orrlyukakon beáramlik és kiáramlik. A negyedik napra a tudat nyugodtabb és koncentráltabb lesz, jobban képes lesz magának a Vipassanának a gyakorlására: vagyis a testszerte megjelenő érzetek megfigyelésére, természetük megértésére és ezekre nem reagálva a higgadtság kifejlesztésére. Végül, az utolsó teljes napon a résztvevők a mindenki iránti szeretetteli kedvesség vagy jóakarat meditációját tanulják, amelyben a tanfolyam alatt kifejlődött tisztaságot megosztják az összes élőlénnyel.

Az egész technika lényegében mentális tréning. Ahogyan fizikai gyakorlatokat végzünk testünk egészsége érdekében, a Vipassana az egészséges tudat kifejlesztésére használható.

Mivel valóban hasznosnak bizonyul ez a technika, nagy hangsúlyt fektetünk annak az eredeti, hiteles formában való megőrzésére. Ezért a tanítása nem üzleti alapon történik, hanem ingyen. A tanításban résztvevő személyek egyike sem részesül anyagi juttatásban. A tanfolyamoknak nincsen díja, még a szállásnak és az étkezésnek sem. Minden költséget azon régi tanítványok adományaiból fedeznek, akik miután elvégezték a tanfolyamot és megtapasztalták a Vipassana jótéteményeit, másoknak is szeretnék megadni a lehetőséget, hogy az a hasznukra váljon.

Természetesen az eredmény a folyamatos gyakorlással fokozatosan mutatkozik meg. Irreális elvárni, hogy tíz nap alatt minden probléma megoldódjon. Ezen időszak alatt viszont a Vipassana alapjai megtanulhatóak annyira, hogy azokat a mindennapi életben alkalmazni lehessen. Minél többet gyakorol valaki, annál jobban megszabadul a szenvedéstől és annál közelebb kerül a végső célhoz, a teljes megszabaduláshoz. Már tíz nap is képes élő, a mindennapokban nyilvánvalóan hasznos eredményeket adni.

Minden nyitott embert szívesen látunk a Vipassana tanfolyamokon, hogy megtapasztalhassák a technika működését és mérlegeljék a hasznát. Mindenki, aki kipróbálja, úgy fogja látni, hogy a Vipassana olyan megfizethetetlen eszköz, amellyel valódi boldogság érhető el és osztható meg másokkal.