Випассана медитация

Випассана (Vipassana), което означава “да виждаш нещата такива, каквито са в действителност“, е една от най-древните медитационни техники на Индия. Била е преоткрита преди повече от 2500 години от Готама Буда, който я е преподавал като универсален лек за универсални несгоди, т.е. като an Изкуство да се живее. Випассана е несектантска техника и се стреми към пълното изкореняване на несъвършенствата на съзнанието и като резултат от това – към най-висшето щастие на пълното освобождаване.

Випассана е път за трансформация на личността чрез самонаблюдение. Тя се концентрира върху взаимовръзката между тяло и дух, която може да бъде непосредствено изпитана чрез целенасочено внимание върху физическите усещания. Тези усещания съставляват живота на тялото и паралелно с това са неизменно свързани със съзнанието и обуславят неговото съществуване. Човек се отправя на пътешествие, като с помощта на наблюдението и самоопознаването стига до общото начало на тялото и духа. В този процес несъвършенствата на съзнанието изчезват от само себе си и то се изпълва с любов и състрадание.

Научно обоснованите закони, които определят нашите мисли, чувства, преценки и усещания, стават ясни. Чрез лично преживяване човек сам разбира начина, по който се развива в положителна или отрицателна посока, как сам поражда страдание или се освобождава от него. Животът се изпълва с ясна съзнателност и мир, човек се освобождава от самозаблуди и се научава на самоконтрол.

Традицията

От времето на Буда до днес, Випассана се е предавала от непрекъсната верига от учители. Настоящият учител от тази верига , С. Н. Гоенка, е от индийски произход, но е роден в Бирма (Мианмар). Още докато живеел там, той имал щастието да научи Випассана от Саяджи У Ба Кин, който тогава бил високопоставен държавен служител. В продължение на четиринадесет години Г-н Гоенка се обучавал при своя учител, докато през 1969 се заселил в Индия, където започнал да преподава Випассана. От тогава до днес, той предава техниката на десетки хиляди ученици, представители на всички раси и вероизповедания както на изток, така и на запад. През 1982, поради постоянно нарастващия интерес към курсовете по Випассана, той започна да определя и помощник-учители.

Курсовете

Техниката на Випассана се преподава в десетдневни курсове, по време на които учениците не напускат центъра и следват определени  Правила на поведение. Те научават основите на този метод и се упражняват достатъчно интензивно, за да могат да изпитат сами положителните му резултати.

Курсът изисква усилена, сериозна работа. Обучението се състои от три стъпки. Първата е, за продължителността на курса, участниците да се въздържат от убиване, крадене, сексуална активност, от говорене на неистини, както и от взимане на интоксиканти. Целта на тези прости морални правила на поведение е да се успокои съзнанието, което в противен случай би било твърде превъзбудено, за да може да се справи със задачата на самонаблюдението. Следващата стъпка е да бъде овладяно съзнанието поне до известна степен, което се постига като човек се научава да задържа вниманието си върху непосредствената действителност на постоянно променящия се поток на дъха, неизменно влизащ и напускащ ноздрите. На четвъртия ден съзнанието е по-спокойно и фокусирано, по-способно да се започне с практикуването на Випассана. Човек наблюдава усещанията по цялото тяло, разбира тяхното естество и развива уравновесеността си, като се научава да не реагира спрямо тях. Накрая, на последния цял ден, участниците в курса научават медитацията на любяща доброта или доброжелателство към всички и всичко, чрез която чистотата, постигната през времето на курса, бива споделена с всички същества.

Същността на цялата практика на Випассана е тренировка на съзнанието. Така, както използваме физически упражнения, за да заздравим тялото си, Випассана служи да се развие здраво съзнание.

Тъй като техниката се е доказала като много ползотворна, изключително важно е тя да бъде запазена в първоначалната си, автентична форма. Випассана не се преподава с комерсиална цел, а се предлага на учениците безплатно. Никой, свързан с това учение, не получава никакво финансово възнаграждение. Няма такси за курса, дори за храна и подслон не се заплаща. Всички разходи се покриват от хора, които са участвали в поне един курс, сами са изпитали благотворното действие на Випассана и желаят да дадат и на други възможността да се възползват от техниката.

Разбира се, резултатите идват постепенно чрез постоянна практика. Не би било реалистично да се очаква, че всички проблеми могат да бъдат разрешени за десет дни. За това време обаче, могат да бъдат усвоени основите на Випассана, така, че тя да може да бъде практикувана в ежедневието. Колкото по-усърдно човек прилага техниката в живота си, от толкова повече страдание се освобождава и толкова повече се доближава до крайната цел на пълно освобождаване. Дори тези десет дни могат да дадат резултати, видими и благотворни в ежедневието.

Всички хора с искрено желание са добре дошли да се присъединят към курс по Випассана, за да изпитат сами как техниката работи и да преценят ползата от нея. Всеки, който опита Випассана, несъмнено ще се убеди, че това, което тя носи е истинско щастие, както и способността да споделяме щастието с другите.