Мини Анапана медитация - въвеждаща сесия на С.Н. Гоенка

Указания

  1. Занимания с Мини Анапана трябва да се извършват в тиха зала или стая подходяща за медитация
  2. Участниците трябва да слушат и практикуват внимателно, седейки с изправен гръб, запазвайки пълно мълчание през цялото занимание
  3. Нито домакина, нито някой друг не трябва да дава каквито и да е други указания, наживо или чрез запис; единствените указания, които се дават, трябва да са от записа Мини Анапана на г-н Гоенка
  4. Не трябва да се събират такси за слушането на Мини Анапана

Бележка: Участници, които са практикували занимания с Мини Анапана, не се считат за "Стари ученици" в тази традиция. Те не могат да участват в програми, които са предназначени "Само за стари ученици".

Материали