S.N. Goenka

Background

S.N. Goenka
S.N.Goenka ir Vipassanas meditācijas skolotājs Sayagyi U Ba Khina tradīcijā no Birmas (Mjanmas).

Lai gan pēc izcelsmes indietis, S.N.Goenka ir dzimis un audzis Birmā (Mjanmā). Dzīvojot Birmā, viņam laimējās sastapties ar U Ba Khinu un mācīties no viņa Vipassanas tehniku. Pēc četrpadsmit gadus ilgas apmācības sava skolotāja vadībā S.N.Goenka apmetās uz dzīvi Indijā un tur 1969.gadā uzsāka pasniegt Vipassanu. Šajā valstī, kas vēl aizvien ir kastu sistēmas un ticības sašķelta, Goenkas kunga piedāvātajos kursos ir piedalījušies tūkstošiem cilvēku no visdažādākajām sabiedrības daļām. Tāpat Vipassanas meditācijas kursus ir apmeklējuši daudzi cilvēki no visām pasaules malām.

Goenkas kungs ir pasniedzis Vipassanu desmitiem tūkstošu cilvēku vairāk kā 300 kursos Indijā un citās valstīs gan austrumos, gan rietumos. 1982.gadā viņš sāka iecelt arī asistējošos skolotājus, lai varētu apmierināt augošo pieprasījumu pēc Vipassanas kursiem. Viņa pārraudzībā ir izveidoti meditācijas centri Indijā, Kanādā, ASV, Austrālijā, Jaunzēlandē, Francijā, Lielbritānijā, Spānijā, Vācijā, Šveicē, Zviedrijā, Japānā, Birmā, Nepālā un citās valstīs.

Tehnika, ko māca S.N.Goenka pārstāv tradīciju, kas sniedzas pagātnē līdz pat Budas laikiem. Buda nekad nav mācījis sektantisku reliģiju; viņš mācīja Dhammu – ceļu uz atbrīvošanu, – un šis ceļš ir universāls. Sekojot šai tradīcijai, arī Goenkas kunga pieejai nav nekā kopīga ar organizētām reliģijām vai jebkādu citu sašķelšanu grupās vai sektās. Tieši šī iemesla dēļ, viņa mācība tik dziļi uzrunā cilvēkus no visām pasaules malām, no dažādām reliģijām un visdažādākajām sociālajām vidēm.

Mr. Goenka was the recipient of many awards and honors in his lifetime, including a prestigious Padma Awards from the President of India in 2012. This is one of the highest civilian awards given by the Indian Government.

Satya Narayan Goenka breathed his last in September 2013, at the age of 89. He has left behind an imperishable legacy: the technique of Vipassana, now available more widely than ever before to people around the world.


ANO Miera Samits

2000. gada vasarā Goenkas kungs, Vipassanas meditācijas galvenais skolotājs, devās uz Amerikas Savienotajām Valstīm un Ņujorkā kopā ar citiem pasaules garīgajiem līderiem uzstājās “Tūkstošgades Pasaules miera samitā” Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules galvenajā pārvaldē.

S.N. Goenka uzrunā Miera samitu

Rakstījis Bils Higgins 2000.gada 29. augustā
S. N. Goenka at U.N.
Photo courtesy Beliefnet, Inc.

Ņujorka – Vipassanas ačarija S.N. Goenka uzrunāja Tūkstošgades Pasaules miera samita dalībniekus, kuri šodien bija sapulcējušies Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas zālē. Tā ir pirmā reliģisko un garīgo līderu pulcēšanās ANO.

Goenkas kunga runa sadaļā ar nosaukumu “Konfliktu transformācija” bija vērsta uz reliģiskās harmonijas, tolerances un mierpilnas līdzāspastāvēšanas tēmām.

"Tā vietā, lai konvertētu cilvēkus no vienas organizētas reliģijas citā organizētā reliģijā," teica Goenkas kungs: "Mums vajadzētu mēģināt konvertēt cilvēkus no posta uz laimi, no jūga uz atbrīvotību un no nežēlības uz līdzjūtību."

Goenkas kungs sniedza runu samita pēcpusdienas sesijā aptuveni diviem tūkstošiem delegātu un novērotāju. Goenkas kungs runāja sesijā pēc CNN dibinātāja Ted Turner runas. Turner kungs ir viens no Samita finanšu patroniem.

Turpinot Samita tēmu par miera rašanu pasaulē, Goenkas kungs savā runā uzsvēra, ka mieru pasaulē nevar sasniegt, ja vien miera nav pašos cilvēkos. "Pasaulē nevar valdīt miers, kad cilvēku sirdīs ir dusmas un naids. Miers pasaulē ir sasniedzams tikai ar mīlestību un līdzjūtību sirdīs."

Samita darbībā svarīgi ir centieni samazināt reliģiskos konfliktus un spriedzi. Par šo Goenkas kungs sacīja: "Kad cilvēks izjūt dusmas un naidu, viņš kļūst nelaimīgs neatkarīgi no tā, vai viņš ir kristietis, hinduists vai musulmanis."

Vareniem aplausiem skanot, viņš teica: "Kuram ir mīlestības un līdzjūtības pilna šķīsta sirds, pieredz Debesu karaļvalsti sevī. Tas ir dabas likums vai, citiem vārdiem sakot, Dieva griba."

Atbilstoši pūlim, kurā atradās pasaules galvenie reliģiskie līderi, Goenka sacīja: "Ļaujiet mums koncentrēties uz kopīgo visās reliģijās, uz sirds tīrību, kas ir visu reliģiju serde. Mums visiem vajadzētu pievērst uzmanību šim reliģijas aspektam un izvairīties no konfliktiem par reliģiju čaulām, kas ir dažādi rituāli, svētki un dogmas."

Kopsavilkuma vietā Goenkas kungs citēja Imperatoru Ashoku, kurš vienā no saviem Akmens ediktiem, ir paudis: "Nevajadzētu godināt tikai savu reliģiju un nosodīt citas reliģijas. Tā vietā dažādu iemeslu dēļ vajadzētu cienīt citas reliģijas. Šādi rīkojoties, var palīdzēt plaukt savai reliģijai un pakalpot arī citām reliģijām. Savādāka rīcība ir savas reliģijas kapā rakšana un kaitēšana citām reliģijām. Dievbijības pilns kāds var godināt savu reliģiju un nosodīt citas reliģijas, domājot: "Es slavinu savu reliģiju." Bet šāda rīcība pamatīgi ievaino viņa reliģiju. Jātiecas pēc saskaņas. Ļaujiet visiem klausīties un esiet gatavi uzklausīt citu vēstītās doktrīnas."

ANO ģenerālsekretārs Kofi Annans Samitu nodēvēja par "pasaules izcilāko reliģisko un garīgo līderu pulcēšanos vienotā aicinājumā pēc miera, kas, cerams, ieejot jaunā tūkstošgadē, stiprinās izredzes uz mieru.

Uz pirmo šāda veida ANO konferenci uzaicināto vidū bija tādi garīgie līderi kā Pramukh Swami no Swami Narayana Movement, Swami Dayananda Saraswati, Swami Agniwesh, Mata Amritanandamayi Devi un Dada Wasvani, kā arī izcili zinātnieki, piemēram, Dr. Karan Singh un L.M. Singhvi.

Saistībā ar dalībnieku reliģijas un kultūras daudzveidību, Annans ir teicis: "Apvienoto Nāciju Organizācija ir gobelēns, ko veido ne tikai uzvalki un sari, bet arī garīdznieku apkakles, mūķeņu tērpi un lamu ietērpi, miteri, skufijas un jarmolkas."

Lai gan Annanu vairākkārt izjautāja par Tibetas līdera neierašanos, viņš jautājumus mēģināja saistīt ar Samita mērķiem, kas, viņa vārdiem izsakoties, ir “atjaunot reliģijas īsteno miera nesēja un uzturētāja lomu. Konflikti nerodas Bībelē, Torās vai Korānā. Patiesi, problēma nekad nav ticībā - tā ir draudzē/ticības sekotājos/ticīgajos un tajā, kā mēs izturēties vienam pret otru. Jums sev uzticīgajiem atkal ir jāmāca dzīvot mierā un iecietībā."

ANO vadība cer, ka tā kā 83% pasaules iedzīvotāju ievēro formāli reliģiskas vai garīgas uzskatu sistēmas, šie reliģiskie līderi var vedīs savus sekotājus pretim mieram.

ANO cer, ka konference virzīs pasaules sabiedrību iepretim tam, kas kādā dokumentā formulēts tā: "apliecināt savu garīgo potenciālu, un atzīt, ka tas ir mūsu pašu spēkos - izskaust cilvēku brutalitātes sliktāko veidu - karu -, kā arī vienu no kara pamatcēloņiem - nabadzību. Ir pienācis laiks pasaules garīgajai vadībai ciešāk sadarboties ar ANO tās centienos risināt cilvēces neatliekamās vajadzības."

Samits noslēgsies šo ceturtdien, 31. augustā, kad dalībnieki parakstīs Deklarāciju par mieru pasaulē un izveidos Reliģisko un garīgo līderu starptautisko konsultatīvo padomi, kas sadarbosies ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un ANO Ģenerālsekretāru miera radīšanas un nodrošināšanas jautājumos.

"Reliģisko un garīgo līderu starptautiskās konsultatīvās padomes mērķis ir uzlabot un stiprināt Apvienoto Nāciju Organizācijas darbu," teica Bawa Jains, Pasaules miera samita ģenerālsekretārs. "Tā ir mūsu dedzīga vēlme, lai konfliktu laikā pasaules varenie reliģiskie un garīgie līderi var tikt nosūtīti uz šiem karstajiem punktiem, lai rastu nevardarbīgus konfliktu risinājumus."U.N. Address

The following is the complete text of the address given by Mr. Goenka on Tuesday, 29 August 2000 in the United Nations General Assembly Hall to the participants of the Millennium World Peace Summit.

Universal Spirituality for Peace By S. N. Goenka

Date: August 29, 2000

When there is darkness, light is needed. Today, with so much agony caused by violent conflict, war and bloodshed, the world badly needs peace and harmony. This is a great challenge for religious and spiritual leaders. Let us accept this challenge.

Every religion has an outer form or shell, and an inner essence or core. The outer shell consists of rites, rituals, ceremonies, beliefs, myths and doctrines. These vary from one religion to another. But there is an inner core common to all religions: the universal teachings of morality and charity, of a disciplined and pure mind full of love, compassion, goodwill and tolerance. It is this common denominator that religious leaders ought to emphasize, and that religious adherents ought to practice. If proper importance is given to the essence of all religions and greater tolerance is shown for their superficial aspects, conflict can be minimized.

All persons must be free to profess and follow their faith. In doing so, however, they must be careful not to neglect the practice of the essence of their religion, not to disturb others by their own religious practices, and not to condemn or belittle other faiths.

Given the diversity of faiths, how do we surmount the differences and achieve a concrete plan for peace? The Buddha, the Enlightened One, was often approached by people of different views. To them he would say, "Let us set aside our differences. Let us give attention to what we can agree on, and let us put it into practice. Why quarrel?" That wise counsel still retains its worth today.

I come from an ancient land that has given rise to many different schools of philosophy and spirituality over the millennia. Despite isolated instances of violence, my country has been a model of peaceful co-existence. Some 2300 years ago it was ruled by Ashoka the Great, whose empire extended from present-day Afghanistan to Bangladesh. Throughout his realm, this compassionate ruler caused edicts to be inscribed on stone, proclaiming that all faiths should be respected; and as a result, followers of all spiritual traditions felt secure under his sway. He asked people to live a moral life, to respect parents and elders, and to abstain from killing. The words in which he exhorted his subjects are still relevant today:

One should not honor only one's own religion and condemn other religions. Instead, one should honor other religions for various reasons. By so doing one helps one's own religion to grow and also renders service to the religions of others. In acting otherwise one digs the grave of one's own religion and harms other religions as well. Someone who honors his own religion and condemns other religions may do so out of devotionto his religion, thinking, 'I will glorify my religion'; but his actions injure his own religion more gravely. Concord is good. Let all listen and be willing to listen to the doctrines professed by others. (Rock Edict12)

Emperor Ashoka represents a glorious tradition of tolerant co-existence and peaceful synthesis. That tradition lives on among governments and rulers today. An example is the noble monarch of Oman, who has donated land for churches and temples of other faiths while practicing his own religion with all devotion and diligence. I am sure that such compassionate rulers and governments will continue to arise in future in many lands around the world. As it is said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God."

It is all too clear that the votaries of violence primarily hurt their own kith and kin. They may do so directly, through their intolerance, or indirectly, by provoking a violent response to their actions. On the other hand, it is said, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." This is the law of nature. It may equally be called the decree or way of God. The Buddha said, "Animosity can be eradicated not by animosity but only by its opposite. This is an eternal Dharma [spiritual law]." What is called Dharma in India has nothing to do with Hinduism, Buddhism, Jainism, Christianity, Islam, Judaism, Sikhism or any other "ism". It is this simple truth: before you harm others, you first harm yourself by generating mental negativity; and by removing the negativity, you can find peace within and strengthen peace in the world.

Peace of Mind For World Peace

Every religion worthy of the name calls on its followers to live a moral and ethical way of life, to attain mastery over the mind and to cultivate purity of heart. One tradition tells us, "Love thy neighbor"; another says, Salaam walekum - "May peace be with you"; still another says, Bhavatu sabbamangalam or Sarve bhavantu sukhinah - "May all beings be happy." Whether it is the Bible, the Koran or the Gita, the scriptures call for peace and amity. From Mahavir to Jesus, all great founders of religions have been ideals of tolerance and peace. Yet our world is often driven by religious and sectarian strife, or even war - because we give importance only to the outer shell of religion and neglect its essence. The result is a lack oflove and compassion in the mind.

Peace in the world cannot be achieved unless there is peace within individuals. Agitation and peace cannot co-exist. One way to achieve inner peace is Vipassana or insight meditation - a non-sectarian, scientific, results-oriented technique of self-observation and truth realization. Practice of this technique brings experiential understanding of how mind and body interact. Everytime negativity arises in the mind, such as hatred, it triggers unpleasant sensations within the body. Every time the mind generates selfless love, compassion and good will, the entire body is flooded with pleasant sensations. Practice of Vipassana also reveals that mental action precedes every physical and vocal action, determining whether that action will be wholesome or unwholesome. Mind matters most. That is why we must find practical methods to make the mind peaceful and pure. Such methods will amplify the effectiveness of the joint declaration emerging from this World Peace Summit.

Ancient India gave two practices to the world. One is the physical exercise of yoga postures (Asanas) and breath control (Pranayama) for keeping the body healthy. The other is the mental exercise of Vipassana for keeping the mind healthy. People of any faith can and do practice both these methods. At the same time, they may follow their own religions in peace and harmony; there is no necessity for conversion, a common source of tension and conflict.

For society to be peaceful, more and more members of society must be peaceful. As leaders, we have a responsibility to set an example, to be an inspiration. A sage once said, "A balanced mind is necessary to balance the unbalanced mind of others."

More broadly, a peaceful society will find a way to live in peace with its natural setting. We all understand the need to protect the environment, to stop polluting it. What prevents us from acting on this understanding is the stock of mental pollutants, such as ignorance, cruelty or greed. Removing such pollutants will promote peace among human beings, as well as a balanced, healthy relationship between human society and its natural environment. This is how religion can foster environmental protection.

Non-Violence: the Key to a Definition of Religion

There are bound to be differences between religions. However, by gathering at this World Peace Summit, leaders of all the major faiths have shown that they want to work for peace. Let peace then be the first principle of "universal religion". Let us declare together that we shall abstain from killing, that we condemn violence. I also urge political leaders to join in this declaration, given the key role they play in bringing either peace or war. Whether or not they join us, at least let us all make avow here and now: instead of condoning violence and killing, let us declare that we unconditionally condemn such deeds, especially violence perpetrated in the name of religion.

Certain spiritual leaders have had the sagacity and courage to condemn violence committed in the name of their own faith. There may be different philosophical and theological views of the act of seeking forgiveness or regretting past violence and killing; but the very acknowledgment of violence performed in the past implies that it was wrong and that it will not be condoned in future.

Under the aegis of the United Nations, let us try to formulate a definition of religion and spirituality highlighting non-violence, and refusing to countenance violence or killing. There would be no greater misfortune for humanity than a failure to define religion as synonymous with peace. This Summit could propose a concept of "universal religion" or "non-sectarian spirituality", for endorsement by the U.N.

I am sure that this Summit will help focus the world's attention on the true purpose of religion:

Religion sets us not apart;
it teaches peace and purity of heart.

I congratulate the organizers of this historic Summit for their vision and efforts. And I congratulate the religious and spiritual leaders who have had the maturity to work for reconciliation, giving hope to humanity that religion and spirituality will lead to a peaceful future.

May all beings be free from aversion and be happy.

May peace and harmony prevail.