Information om Vipassanameditation på andra språk

Information om Vipassanameditation finns på de språk som anges nedan. På dessa hemsidor kan även finnas information om kurser och Vipassana-aktiviteter i delar av världen där dessa språk är dominerande.