Välkommen

Vipassana, som betyder att se något som det är, är en av världens äldsta meditationstekniker. Den lärdes ut i Indien för mer än 2 500 år sedan som ett universellt botemedel för universella problem, det vill säga Konsten att leva. För den som vill ha mer information om Vipassanameditation finns här en introduktion till Vipassana av S. N. Goenka och några andra videofilmer samt Frågor och svar om Vipassana.

Kurser

Vipassanameditation lärs ut på 10-dagars internatkurser. På dessa kurser lär sig deltagarna metodens grunder och praktiserar tillräckligt mycket för att uppleva de goda resultat som praktiken ger. Det tas inte ut några avgifter för kurserna - inte ens för kost och logi. Alla kostnader täcks genom frivilliga gåvor från tidigare kursdeltagare som upplevt Vipassanas goda verkan och vill ge andra en möjlighet att också uppleva detta.

Kursplatser

Kurser ges på ett stort antal meditationscenter och på tillfälliga, hyrda kursplatser. Varje kursplats har ett kursschema som anger årets kurser. För nästan alla kursplatser är det möjligt att ansöka till kurserna online på denna hemsida. Det finns ett stort antal center i Indien och i andra delar av Asien; tio center i Nordamerika; tre center i Latinamerika; åtta center i Europa; sju center i Australien och Nya Zealand; ett center i Mellanöstern och ett center i Afrika. 10-dagarskurser hålls också på tillfälliga kursplatser utanför center. De anordnas av Vipassana-elever som bor i området. Det finns en alfabetisk lista över kursplatser i hela världen liksom en karta som visar kursplatser i hela världen och i Indien och Nepal.

Särskilda kurser och resurser

Kurser i Vipassanameditation ges också på fängelser. Särskilda kurser för chefer och andra beslutsfattare hålls då och då på flera center runtom i världen. För mer information, se Executive Course Website. Information om Vipassanameditation finns också på andra språk. Klicka på jordgloben längst upp till höger på sidan för att välja språk.