ยินดีต้อนรับ

วิปัสสนา หมายถึงการเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เป็นวิธีการปฏิบัติกรรมฐานที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งของอินเดีย ซึ่งได้มีการสอนในประเทศอินเดียเมื่อกว่า 2500 ปีมาแล้ว โดยใช้เป็นการรักษาความเจ็บป่วยทั่วไป เช่นศิลปะในการดำเนินชีวิต สำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หนังสือแนะนำวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นโดยท่านอาจารย์โกเอนก้า และวิดีโอที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำถาม & คำตอบเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐาน.

หลักสูตร

ในระหว่างการอบรมสิบวัน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พักในที่พักที่จัดไว้ให้ โดยจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน และจะได้มีโอกาสฝึกเพียงพอที่จะสามารถรับรู้ ถึงประโยชน์ของการปฎิบัติได้ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งค่าอาหารและที่พัก ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมดมาจากเงินบริจาคของผู้เข้ารับการอบรมรุ่นก่อนๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ และมีความปรารถนาจะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับตน

สถานที่

หลักสูตรต่างๆมีการเปิดสอนในหลายสถานที่ ทั้งที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมถาวร และสถานที่เช่าชั่วคราว แต่ละสถานที่จะมีตารางการอบรมของตนเอง ซึ่งโดยทั่วไปการสมัครเข้ารับการอบรมสามารถทำได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์แห่งนี้ ปัจจุบันมีศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐานในประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆ ทั้งในแถบเอเชีย/แปซิฟิก; 15 ศูนย์ฯ ในอเมริกาเหนือ; 6 ศูนย์ฯ ในลาตินอเมริกา; 16 ศูนย์ฯ ใน ยุโรป; 8 ศูนย์ฯ ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์; 2 ศูนย์ฯ ในตะวันออกกลาง และ 1 ศูนย์ฯ ในอัฟริกา การอบรมหลักสูตร 10 วันนอกสถานที่ ได้มีการจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ปฏิบัติเก่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานที่จัดการอบรมทั่วโลกได้ตามตัวอักษรหรือ ในแผนที่โลก และใน ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล.

หลักสูตรพิเศษและแหล่งข้อมูล

และยังมีการสอนหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานในเรือนจำ การอบรมหลักสูตร 10 วันพิเศษ โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหารและพนักงานของรัฐฯ มีการเปิดสอนขึ้นอย่างสม่ำเสมอในหลายศูนย์ฯทั่วโลก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร. ข้อมูลเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานนี้ยังสามารถเลือกอ่านในภาษาอื่นๆได้ โดยกดที่รูปโลกบริเวณมุมขวาด้านบนของหน้าเพื่อเลือกภาษา