หลักสูตร


ศูนย์    
สถานที่จัดการอบรมชั่วคราว


แสดง ถึง ของ ผล — กรุณาระบุการค้นหาเพื่อดูผลมากกว่า 100
ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา กรุณาแก้ไขข้อมูลที่ค้นหาและลองใหม่อีกครั้ง

หลักสูตร 10 วัน เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคทีละขั้นตอนไล่เรียงไปทีละวัน โดยเริ่มต้นหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนและปฐมนิเทศระหว่าง 14.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกาเรื่อยไปจนครบ 10 วันเต็มของการปฏิบัติ และสิ้นสุดลงในเช้าวันที่ 11 ภายในเวลา 7.30 นาฬิกา

ผู้ปฏิบัติเก่า คือผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร 10 วัน กับท่านอาจารย์โกเอ็นก้าหรืออาจารย์ผู้ช่วยมาแล้ว สามารถสมัครเป็นธรรมบริกรได้

หลักสูตรอาณาปานสติสำหรับวัยรุ่น จัดขึ้นสำหรับวัยรุ่นในช่วงอายุ 13-18 ปี ซึ่งพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิปัสสนา

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง 10 วัน เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจัดสำหรับผู้บริหารธุรกิจและข้าราชการระดับสูงซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคทีละขั้นตอนไล่เรียงไปทีละวัน สำหรับข้อมูลโดยละเอียดกรุณาเข้าชมที่เว็บไซท์ หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง . การอบรมจะเริ่มต้นหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนและปฐมนิเทศระหว่าง 14.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกาเรื่อยไปจนครบ 10 วันเต็มของการปฏิบัติ และสิ้นสุดลงในเช้าวันที่ 11 ภายในเวลา 7.30 นาฬิกา