Vítejte

Vipassana znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Je to jedna z nejstarších meditačních technik Indie. Byla v Indii vyučována před více než 2500 lety jako univerzální lék na lidské utrpení, jako umění žít. Pro ty, kteří nejsou s meditací vipassana obeznámeni, jsou k dispozici Úvod do vipassany od S. N. Goenky a další videa a také Otázky a odpovědi týkající se vipassany.

Kurzy

Technika meditace vipassana se vyučuje na desetidenních pobytových kurzech, ve kterých si účastníci osvojí základy techniky a praktikují ji dostatečně k tomu, aby sami na sobě zakusili její blahodárné výsledky. Kurzy jsou bezplatné – nehradí se dokonce ani jídlo a ubytování. Veškeré náklady jsou hrazeny z darů od lidí, kteří již kurz vipassany absolvovali, zakusili na sobě její blahodárné účinky a chtějí také dalším lidem dopřát tuto možnost.

Místa konání

Kurzy jsou pořádány v mnoha meditačních centrech a také mimo centra v pronajatých prostorách. Každé místo má svůj vlastní seznam termínů kurzů. Většinou je možné podat přihlášku k přijetí do kurzu kliknutím na vybraný kurz ze seznamu termínů kurzů. Mnoho center je v Indii a jinde v Asii; deset center je v Severní Americe; tři v Latinské Americe; osm center v Evropě; sedm center v Austrálii a na Novém Zélandu; jedno centrum na Středním východě a jedno centrum v Africe. Desetidenní kurzy jsou často pořádány na mnoha místech mimo centra, jak je organizují místní staří studenti vipassany. K dispozici je také abecední seznam lokalit kurzů pořádaných po celém světě, stejně jako grafické znázornění lokalit kurzů ve světě a v Indii a Nepálu.

Speciální kurzy a zdroje informací

Kurzy meditace vipassana se vyučují také ve věznicích. Speciální 10denní kurzy vipassany určené především pro vedoucí pracovníky a vládní úředníky se pravidelně pořádají v několika centrech ve světě. Další informace najdete na stránkách Executive Course Website. Informace o meditaci vipassana jsou k dispozici i v dalších jazycích. Klikněte na globus nahoře vpravo na stránce a vyberte jazyk.