Meditace mini-ánápána – úvodní kurz s panem S. N. Goenkou

Pokyny

  1. Meditace mini-ánápána by se měla konat v tiché místnosti vhodné pro meditaci.
  2. Účastníci musí pozorně poslouchat a následovat instrukce, sedět s rovnými zády a udržovat naprosté ticho v průběhu celého sezení.
  3. Organizátor sezení ani nikdo jiný by neměl dávat další instrukce, ať už přímo nebo ve formě jiné nahrávky. Jedinými instrukcemi by měly být pokyny pana Goenky v nahrávce mini-ánápána.
  4. Za účast na meditaci mini-ánápána se nesmí vybírat žádný poplatek.

Poznámka: Účastníci meditace mini-ánápána nejsou bráni jako “staří studenti” této tradice. Nemohou se tedy účastnit žádného z kurzů označených “pouze pro staré studenty”.

Materiály