Dhamma.org ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ |

ଲକ୍ଷଣ

  • ଭିପାସାନା ସାଧନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ। li> ତାରିଖ, ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାଷା ପରି ସନ୍ଧାନ ମାନଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିପାସାନା ସାଧନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଜ |
  • ଏକ ଭିପାସାନା ସାଧନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କର ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ କର |

ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ଙ୍କ ପାଇଁ

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ 10 ଦିନିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏହି ଆପର ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ବିଭାଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ:

  • 25+ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ବସିଥିବା ରେକର୍ଡିଂ |
  • | ଆପଣଙ୍କର ଦ daily ନନ୍ଦିନ ସିଟିଂ ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବସିବା ରେକର୍ଡିଂ ଖେଳନ୍ତୁ | Dhamma.org ଏହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ନାହିଁ | ସମସ୍ତ ଲଗ୍ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି | li>
  • | ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ରେଫରେନ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ, 10 ଦିନର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରାଂଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି |

Videos

ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

Qr
App store us uk
Play store badge