Frågor och svar om Vipassanameditation

Varför är kursen 10 dagar?

10-dagarskursen är egentligen minimum; den ger en nödvändig introduktion och grund till tekniken. Att fördjupa praktiken är något man gör under hela livet. Erfarenhet under många generationer visar att om Vipassana lärs ut under kortare tid än tio dagar, får eleven inte tillräckligt grepp om tekniken. Traditionellt lärdes Vipassana ut på retreater som varade i sju veckor. I början av 1900-talet började lärare inom denna traditionen att experimentera med kortare tidsperioder, för att möta det allt högre tempot i samhället. De provade 30 dagar, två veckor, tio dagar, och ner till sju dagar – och deras erfarenhet var att mindre än tio dagar inte räcker för att sinnet ska varva ner och arbeta med kropp och sinne på djupet.

Hur många timmar om dagen kommer jag att meditera?

Dagen börjar klockan 4:00 med väckning och fortsätter till 21:00. Under dagens lopp mediterar man ungefär tio timmar, med återkommande avbrott för raster och vilopauser. Varje kväll klockan 19:00 lyssnar eleverna på ett video-föredrag av läraren, S.N. Goenka, eller en inspelad, svensk översättning av detta föredrag. Föredraget sätter meditationen i ett sammanhang och hjälper eleverna att förstå vad de upplevt under dagen. Detta dagsschema har visat sig fungera väl för hundratusentals människor under flera årtionden.

Vilka språk används på kursen?

Undervisningen ges med inspelningar av S. N. Goenka på engelska eller hindi samt en inläst översättning till det lokala språket. Kursmaterialet har översatts till det flesta stora språk. Om de lärare som håller kursen inte talar det lokala språket kommer det finnas någon som tolkar. Språket utgör vanligtvis inte ett hinder för någon att genomföra kursen.

Vad kostar kursen?

Varje elev som deltar i en Vipassanakurs får kursen i gåva från en tidigare elev. Det tas inte ut några avgifter, varken för undervisningen eller för kost och logi. Alla Vipassanakurser över hela världen bekostas uteslutande genom frivilliga gåvor. Har du haft nytta av kursen har även du möjlighet att vid slutet av kursen ge en gåva till kommande kurser, allt efter din önskan och din ekonomi.

Hur mycket tjänar lärarna på att hålla kurserna?

Lärarna får ingen betalning, gåvor eller annan materiell ersättning. De måste försörja sig på annat sätt. Denna regel gör att en del lärare kanske får mindre tid att hålla kurser, men det skyddar eleverna från att utnyttjas och hindrar kommersialism. Lärarna inom denna tradition ger Vipassana uteslutande för att tjäna andra. Allt de får är tillfredsställelsen att se andra lyckliga när de tio dagarna är över.

Jag kan inte sitta med korslagda ben. Kan jag meditera ändå?

Javisst. Det finns stolar för dem som inte kan sitta bekvämt på marken på grund av ålder eller fysiska problem.

Jag äter särskild kost. Kan jag ta med min egen mat?

Kontakta oss om en läkare ordinerat särskild kost så ska vi se om vi kan erbjuda dig vad du behöver. Om din kost är alltför speciell eller påverkar meditationen, kanske vi ber dig vänta tills du kan vara mer flexibel. Vi beklagar, men eleverna förutsätts välja bland de rätter som erbjuds och inte ta med egen mat. De flesta uppskattar den enkla vegetariska maten och man kan välja bland olika rätter.

Kan gravida kvinnor delta i kurserna? Gäller några särskilda instruktioner eller arrangemang för dem?

Javisst, gravida kvinnor kan delta i kurserna. Många kvinnor tar vara på möjligheten arbeta djupt och i tystnad under denna speciella tid. Vi ber gravida kvinnor att försäkra sig om att graviditeten är stabil innan de söker en kurs. Vi ställer fram den extra mat de behöver och ber dem arbeta mindre intensivt.

Varför hålls kurserna under tystnad?

Alla elever som deltar i kursen iakttar ”ädel tystnad”, det vill säga tystnad när det gäller kropp, tal och sinne. De åtar sig att inte kommunicera med andra meditatörer. Men de kan fritt ta kontakt med kursarrangörerna när det gäller materiella problem, eller tala med läraren. Eleverna iakttar tystnad under de första nio heldagarna. På tionde dagen börjar de åter tala med varandra, som ett sätt att återgå till vardagslivet. Kontinuerlig övning, under kursen, är nyckeln till framgång, och tystnad är en förutsättning för att bevara denna kontinuitet.

Hur kan jag veta om jag klarar av att meditera?

Meditation (inklusive ”ädel tystnad”) är inte svårt i sig. Det krävs bara att du har en någorlunda god fysisk och psykisk hälsa, och är genuint intresserad och beredd att göra ett ärligt försök. Om du kan följa instruktionerna, tålmodigt och flitigt, kan du vara säker på att det ger påtagliga resultat. Fast dagsschemat kan verka avskräckande, är det varken för krävande eller för lätt. Det innebär också ett enormt stöd att så många andra elever finns där som praktiserar samvetsgrant i en fridfull atmosfär.

Finns det några som inte bör delta i en kurs?

Den som är så fysiskt svag att han eller hon inte kan följa dagsschemat kommer naturligtvis inte att bli hjälpt av kursen. Detsamma gäller för den som lider av psykiska problem, eller som går igenom en känslomässig kris. Genom de frågor som ställs i kursansökan kan vi hjälpa dig att i förväg bedöma om du kan bli hjälpt av en kurs eller inte. I vissa fall ber vi sökanden att skaffa en läkares godkännande innan han eller hon kan antas.

Kan Vipassana bota fysiska eller psykiska sjukdomar?

Många sjukdomar orsakas av våra inre spänningar. Försvinner spänningarna kan sjukdomen lindras eller försvinna. Men att lära sig Vipassana för att bota en sjukdom är ett misstag, och fungerar inte. De som gör så kastar bort sin tid, eftersom de fokuserar på fel mål. De kan till och med skada sig själva. De kommer varken att rätt förstå meditationen eller bli av med sin sjukdom.

Depression då? Kan Vipassana bota en depression?

Åter igen, syftet med Vipassana är inte att bota sjukdomar. Den som verkligen praktiserar Vipassana lär sig att förbli lycklig och balanserad oavsett vad som händer. Men den som lidit av svår depression kanske inte tillämpar tekniken rätt och får kanske inte önskat resultat. Det bästa en sådan människa kan göra är att söka professionell hjälp. Vipassanalärare är experter på meditation, inte psykoterapeuter.

Kan man bli mentalt obalanserad av Vipassana?

Nej. Vipassana lär dig medvetenhet och sinnesjämvikt, det vill säga att förbli balanserad oavsett livets upp- och nedgångar. Men om någon kommer till en kurs och döljer allvarliga känslomässiga problem, kan det hända att han eller hon inte förstår tekniken eller hur den ska tillämpas för att nå goda resultat. Därför är det viktigt att du är uppriktig i din kursansökan när du svarar på frågor om ditt förflutna, så att vi kan bedöma om kursen kommer göra dig gott eller inte.

Måste jag vara buddhist för att praktisera Vipassana?

Människor från olika religioner liksom icke-religiösa, har upplevt att meditationskursen är välgörande och givande. Vipassana är konsten att leva, ett sätt att leva. Även om Vipassana är kärnan i Buddhas lära är det inte en religion. Vipassana handlar om att utveckla de mänskliga värden som leder till ett liv som är bra för en själv och bra för andra.

Varför måste jag stanna hela kursperioden på tio dagar?

Vipassana lärs ur steg för steg – varje dag tillkommer ett nytt steg, ända tills kursen är slut. Lämnar du kursen i förtid missar du delar av läran, och tekniken får inte en chans att fungera för dig. Genom att meditera intensivt påbörjar man dessutom en process som är fullgjord först när kursen slutar. Vi avråder bestämt från att avbryta denna process innan den är klar.

Är det farligt att lämna kursen innan den är slut?

Genom att avbryta kursen i förtid lurar du dig själv. Du förlorar möjligheten att lära dig tekniken i dess helhet, och kommer därför inte att kunna tillämpa den med framgång i det dagliga livet. Den process du går igenom avbryts innan den är klar. Du kommer hem en eller två dagar tidigare men all tid du lagt ner är bortkastad.

Men tionde dagen då, när det är tillåtet att tala och den seriösa meditationen är över? Kan jag lämna kursen då?

Den tionde dagen är mycket viktig som en övergång till vardagslivet. Ingen får lämna kursen den dagen.