Sekretesspolicy

Dhamma.org cares about your privacy. As new data protection regulations come into effect around the world, including the GDPR in the European Union, we have taken the opportunity to make improvements for the benefit of all Dhamma.org users. Specifically, we have updated our Privacy Policy as of May 25, 2018. We appreciate your patience while we are working on translating the updates. In the meantime please consult the Privacy Policy in English for the latest revision. Thank you.

Tack för att du besöker denna hemsida för Vipassanameditation. Vi är noga med att skydda din personliga integritet. Därför lämnas denna information om riktlinjer och annat du bör känna till när det gäller insamling och hantering av personuppgifter på våra hemsidor, här och i andra delar av världen. Var dock medveten om att rutinerna för hantering av personuppgifter kan variera från land till land. Sekretsspolicyn för det land där du ansöker kan läsas på hemsidan för de flesta center eller kursplatser. Den kan också begäras från kursregistratorerna eller läsas på kursplatsen.

Vilken information som samlas in

Om du registrerar dig för en kurs i Vipassanameditation online eller konventionellt, kan information av följande slag komma att samlas in: namn, adress, epostadress, telefonnummer, faxnummer, samt annan information av personlig natur som frågas efter i kursansökan eller annars under ansökningsförfarandet, eller i det registreringsformulär som du fyller i vid ankomsten till kursen. Ansöknings- och registreringsformulär förvaras på ett säkert sätt av kursarragörerna. Informationen i dessa formulär kommer endast göras tillgänglig för dem som fullgör vissa särskilda uppgifter i anslutning till kurserna och därför behöver läsa informationen, främst kursregistratorn, centerföreståndaren och den eller de assistentlärare som håller kursen du söker till.

Om du använder tjänsten "Berätta för en vän om Vipassana" innebär det att din och den andre personens epostadress överförs så att en hälsning kan skickas tillsammans med adressen till vår hemsida. Det betyder att alltså din och den andre personens epostadress hanteras elektroniskt liksom annan information som är knuten till epostadressen. Vi kan också komma att samla in viss annan information när du besöker vår hemsida, som vilken webbläsare du använder (t.ex. Firefox, Netscape, Opera eller Internet Explorer) och domännamnet för din Internetoperatör.

Hur vi använder informationen

Den information du lämnar om dig själv under ansökningsförfarandet och i registreringsformuläret använder vi för att ta ställning till din ansökan och för att registrera dig för kursen. Vi kan komma att använda uppgifter om namn, postadress och/eller epostadress för att efter kursen skicka dig nyhetsbrev och annan information om Vipassana-aktiviteter, om du inte begärt att inte få sådan information. Vi lämnar aldrig ut uppgifter som kan härledas till dig personligen till tredje part, varken för kommersiella eller andra syften. Vi lämnar över huvud taget inte ut sådana uppgifter till någon utanför vår organisation, utom när vi är skyldiga att göra detta enligt lag, t.ex. till följd av beslut av domstol eller annan myndighet.

Lärare och assistentlärare, liksom servare som utför olika uppgifter i anslutning till kursen, har tillgång till den information du lämnat under ansökningsförfarandet eller på registreringsformuläret endast i den utsträckning de behöver informationen för att fullgöra sina uppgifter. All information behandlas konfidentiellt och skyddas från obehörig åtkomst så snart den når centret eller kursregistratorn. Risk för obehörig åtkomst finns endast när informationen skickas över Internet, eftersom elektronisk kommunikation inte helt kan skyddas från obehörig åtkomst. Använd inte epost eller online-ansökningsformuläret för att kommunicera med oss om du inte är beredd att ta denna risk.

Ansökningsformulär och uppgifter som lämnas i dessa behandlas och lagras elektroniskt. Våra datorer är placerade i olika länder. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att uppgifterna du lämnar i din ansökan eller annars under ansökningsförfarandet behandlas, lagras och i förekommande fall överförs till datorer placerade i andra länder, allt enligt den lagstiftning för hantering av personuppgifter som gäller i respektive land. I vissa fall använder center Google Apps för att hantera ansökan, vilket innebär att din ansökan kommer att vara underkastad Googles regler för sekretess och säkerhet. För att stödja eleverna på bästa kan det någon gång hända att lärare för anteckningar om elevers hälsa eller uppförande i anslutning till kurserna. Genom att skicka in ansökan samtycker du även till detta.

Insamling av information av tredje part

Sekretesspolicyn omfattar bara hanteringen av den information som vi får från dig. Våra hemsidor kan innehålla länkar till andra hemsidor som följer andra riktlinjer. Du bör själv undersöka vilka riktlinjer dessa hemsidor tillämpar, eftersom vi inte har något att göra med vilka uppgifter dessa hemsidor lämnar eller samlar in. Vipassana-organisationerna ansvarar inte för hur dina personuppgifter hanteras av dessa hemsidor. Vi rekommenderar därför att du informerar dig om detta innan du lämnar information på sådana hemsifor.

Cookies

En "cookie" är en textfil som innehåller en liten mängd information som vår server laddar ner till din dator när du besöker vår hemsida. Filen innehåller ett unikt nummer som gör att vår server vet vilken dator den kommunicerar med. Vi skapar en cookie när du ansöker till en kurs online. Vi använder också en cookie för att veta om du loggat in som gammal elev eller inte. En del cookies stannar på din dator bara så länge du besöker hemsidan. Den raderas automatiskt när du stänger av din webbläsare. Lokala Vipassanahemsidor kan också använda cookies.

Information som rör barn och ungdomar

De riktlinjer för skydd för personuppgifter som tillämpas för Vipassanakurser gäller även för kurser för barn och ungdomar. Vi begär därför inte och samlar inte in information som rör barn eller ungdomar utan vårdnadshavares samtycke. Skulle det komma till vår kännedom att sådan information på något sätt blivit tillgänglig för centret kommer vi att radera informationen så snart vi får kännedom om den.

Lokala riktlinjer för hantering av personuppgifter

Olika länder kan ha olika regler för hantering av personuppgifter. Vipassana-organisationer runtom i världen har därför utvecklat särskilda riktlinjer för att uppfylla den lagstiftning som gäller i respektive land. Dessa riktlinjer kan avvika från den generella policy som anges här. Den lokala sekretesspolicyn har läsas på respektive centers hemsida. Den kan också begäras från kursregistratorerna eller läsas på kursplatsen.

Dhamma.org is committed to protecting the “rights and freedoms” of individuals whose information Dhamma.org collects in accordance with such laws including but not limited to the General Data Protection Regulation (GDPR).

Pursuant to the applicable privacy regulations, you may have the following rights, among others, with regard to any data we collect or retain that relates to you:

  • the right of access, i.e. the right to obtain confirmation as to whether or not personal data is being processed, and where this is the case, to obtain access thereto;
  • the right to rectification and erasure, i.e. the right to have inaccurate data rectified and/or to have incomplete data completed, and the right to have personal data erased for legitimate reasons;
  • the right to impose restrictions on the processing of personal data, i.e. the right to request the suspension of data processing for legitimate reasons;
  • the right to data portability, i.e. the right to receive the data in a structured, commonly-used and easily readable format, as well as the right to transmit the data to another data controller
  • the right to object, i.e. the right to oppose the processing of data where legitimate reasons for this exist, including data processed for marketing and profiling purposes, if this is envisaged;
  • the right to contact the competent data protection authority in case of unlawful data processing.

You may exercise the rights listed above by writing to dhamma.org at [email protected]. In addition to the foregoing rights, each application form to register for a Vipassana Meditation course or related activity contains a series of disclosures and consents, which are also intended to protect your rights.

Opt-Out/Opt-In

Vipassana-organisationerna kan komma att använda uppgifter i sin databas för att skicka ut nyhetsbrev och annan information om Vipassana-aktiviteter några gånger om året. Vill du att vi stryker ditt namn och din adress från utskickslistan, var vänlig meddela oss på [email protected]. Du kan också vända dig till ditt lokala center och begära att bli struken från databasen. Detta innebär att du inte får nyhetsbrev eller annan information från kursarrangörerna.

Hur du kontaktar oss

Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vad som annars gäller för webbplatser för Vipassanameditation, var vänlig kontakta [email protected].

Giltighet

Denna sekretesspolicy gäller fr.o.m. den 15 maj 2007. Vipassana-organisationerna förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy i enlighet med vad de anser lämpligt. Att du använder våra webbplatser innebär att du godtar de villkor som gäller för användningen av dessa.