Ordlista

Allmänt

Under tvåspråkiga kurser ges undervisningen på två språk. Alla elever lyssnar till de dagliga meditationsinstruktionerna på båda språken. Kvällsföredragen lyssnar de på separat.

Gamla elever är de som genomfört en 10-dagarskurs i Vipassanameditation med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare.

Gamla elever har möjlighet att hjälpa till (serva) på de kurser som anges.

Alla kurser finansieras helt och hållet genom frivilliga gåvor. Alla utgifter täcks genom frivilliga gåvor från tidigare kursdeltagare som gagnats av Vipassana och önskar ge andra en möjlighet att uppleva sammā goda resultat. Varken läraren eller assistentläraren får någon som helst betalning. Alla som servar på kurserna gör det helt ideellt. På så vis kan Vipassana erbjudas helt utan kommersiella inslag.

Meditationskurser hålls både på center och på tillfälliga kursplatser utanför center. Meditationscenter har etablerats särskilt för att hålla kurser och erbjuder kurser regelbundet året runt. Innan center etablerades i denna tradition hölls alla kurser på tillfälliga kursplatser, som scoutgårdar, barnkolonier och liknande. I många områden där det inte finns center anordnar lokala Vipassana-elever 10-dagarskurser på sådana platser.


Typ av kurs

Korta kurser för gamla elever (1-3 dagar) ges för elever som har genomfört minst en 10-dagarskurs med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare. Alla gamla elever är välkomna att delta i dessa kurser, även de som inte suttit en kurs på lång tid.

10-dagarskursen är en introduktionskurs i Vipassanameditation där tekniken lärs ut steg för steg. Registrering sker kl. 13:30-17:00. Sen hålls en kort genomgång innan kursen inleds senare samma kväll. Därefter följer tio hela dagar av meditation, innan kursen slutar på morgonen den elfte dagen omkring kl. 07:00.

10-dagarskurs för chefer är en introduktionskurs i Vipassanameditation, där tekniken lärs ut steg för steg. Kursen vänder sig främst till chefer i privat eller offentlig sektor. För mer information, se webbplatsen för chefskurser. Registrering sker kl. 13:30-17:00. Sen hålls en kort genomgång innan kursen inleds senare samma kväll. Därefter följer tio hela dagar av meditation, innan kursen slutar på morgonen den elfte dagen omkring kl. 07:00.

10-dagarskurser för gamla elever har samma schema och regler som de vanliga 10-dagarskurserna. Dessa kurser är öppna för seriösa gamla elever som genomfört minst tre 10-dagarskurser och en Satipatthana Suttakurs, inte praktiserat någon annan meditationsteknik sen sin senaste 10-dagarskurs, har praktiserat denna Vipassanateknik i minst ett år, försöker följa de fem föreskrifterna i det dagliga livet och försöker praktisera dagligen.

10-dagars Specialkurser är öppna bara för seriösa gamla elever som bestämt sig för denna teknik samt har genomfört minst fem 10-dagarskurser och en Satipatthana Suttakurs, servat minst en 10-dagarskurs och praktiserat regelbundet i minst två år.

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.

20-dagarskurser är bara öppna för seriösa gamla elever som bestämt sig för denna teknik och som dels fullföljt minst fem 10-dagarskurser och en Satipatthana-kurs, dels servat på minst en 10-dagarskurs, och dels praktiserat regelbundet i minst två år.

30-dagarskurser är bara öppna för seriösa gamla elever som bestämt sig för denna teknik och som dels fullföljt minst sex 10-dagarskurser (varav en efter att ha suttit 20-dagarskurs), en 20-dagarskurs och en Satipatthana-kurs, och dels praktiserat regelbundet i minst två år.

45-dagarskurser är bara öppna för assistentlärare och de som aktivt servar andra i Dhamma samt dels har fullföljt minst sju 10-dagarskurser (varav en efter att ha suttit 30-dagarskurs), två 30-dagarskurser och en Satipatthana-kurs, samt dels praktiserat regelbundet i minst tre år.

60-dagarskurser är bara öppna för de som aktivt tjänar andra i Dhamma och assistentlärare samt dels har fullföljt minst två 45-dagarskurser, dels praktiserat denna teknik i minst fem år, dels upprätthållit sin dagliga praktik (två timmar om dagen) i minst två år, samt dels avstått från att döda, missbruka sin sexualitet och använda berusningsmedel liksom uppriktigt strävat efter att följa de andra föreskrifterna så gott man kunnat i minst ett år. Det ska gått minst sex månader sen man senast satt långkurs och minst 10 dagar sen man satt någon annan kurs. Kursen ges uteslutande för assistentlärare och de som är djupt engagerade i att serva andra i Dhamma.

Kurser för barn ges för barn i åldern 8-12 år som vill lära sig meditera. Deras föräldrar/vårdnadshavare behöver inte vara meditatörer.

Styrelsehelger hålls ungefär varannan månad. På lördagen träffas arbetsgrupperna, t.ex. köksgruppen, byggruppen och trädgårdsgruppen. På söndag förmiddag hålls själva styrelsemötet. Alla gamla elever är välkomna att delta. Varje dag hålls tre gruppsittningar och de som inte vill delta på mötena kan hjälpa till med t.ex. underhållsarbete.

Öppet hus hålls ibland när kurser inte pågår. Alla är då välkomna att hälsa på och lära mer om centret och Vipassanameditation.

Satipatthana Sutta-kurser har samma dagsschema och regler som 10-dagarskurserna. Skillnaden är att de inspelade kvällsföredragen innehåller en noggrann genomgång av Satipatthana-suttan. Detta är den grundläggande texten där Vipassanatekniken förklaras systematiskt. Dessa kurser är öppna för seriösa gamla elever som har genomfört minst tre 10-dagarskurser, inte praktiserat någon annan meditationsteknik sen sin senaste 10-dagarskurs, har praktiserat denna Vipassanateknik i minst ett år, försöker följa de fem föreskrifterna i sitt dagliga liv och försöker upprätthålla en daglig meditationspraktik.

Självkurser för gamla elever har samma schema och regler som 10-dagarskurserna. Skillnaden är att det inte finns någon lärare som håller kursen. Dessa kurser är öppna för seriösa gamla elever som dels fullföljt minst tre 10-dagarskurser, dels inte praktiserat någon annan meditationsteknik sen sin senaste 10-dagarskurs, dels praktiserat denna teknik i minst ett år, och dels försöker hålla de fem föreskrifterna i sitt dagliga liv.

Arbetsperioder är avsatta för olika arbeten på centret, t.ex. underhåll, snickeri, kök och trädgård. Alla gamla elever är välkomna att delta. Varje dag hålls tre gruppsittningar, det är arbetspass på för- och eftermiddagen och det finns gott om tid för vila. Vissa kvällar spelas föredrag eller filmer om Vipassana för de som är intresserade.

Anapanakurser för ungdomar ges för ungdomar i åldern 13-18 år. Deras föräldrar/vårdnadshavare behöver inte vara meditatörer.