Vārdnīca

Vispārējā

Divvalodu kursi ir kursi, kas tiek pasniegti divās valodās. Meditācijas instrukcijas katrai dienai visi studenti dzirdēs abās valodās. Skolotāja vakara runa norisināsies atsevišķi.

Vecie studenti ir tie, kuri ir pabeiguši 10 dienu Vipassanas meditācijas kursu kopā ar S.N. Goenku vai viņa asistējošiem skolotājiem.

Vecajiem studentiem ir iespēja sniegt Dhammas kalpošanu iepriekš minētajos kursos.

Visi kursi norisinās tikai pateicoties ziedojumiem. Visas izmaksas tiek segtas no ziedojumiem, ko veikuši cilvēki, kuri paši ir pabeiguši kursu un piedzīvojuši Vipassanas labo iedarbību, un vēlas dot iespēju to piedzīvot arī citiem. Ne skolotājs, ne asistējošie skolotāji nesaņem atalgojumu; viņi un tie, kuri palīdz kursos, brīvprātīgi ziedo savu laiku. Tādā veidā Vipassana tiek piedāvāta bez komercializācijas.

Meditācijas kursi norisinās gan centros, gan vietās ārpus centriem. Meditācijas centri ir speciālas vietas, kur visu gadu regulāri norisinās kursi. Pirms šajā tradīcijā tika izveidoti meditācijas centri, visi kursi notika tādās pagaidu vietās kā nometņu teritorijās, reliģisku retrītu centros, baznīcās un līdzīgās vietās. Šodien, reģionos, kur vietējie Vipassanas studenti vēl nav izveidojuši meditācijas centrus, 10 dienu meditācijas kursi tiek rīkoti ārpus centra vietās.


Kursa veids

Veco studentu Īsie kursi (1 - 3 dienas) ir domāti ikvienam studentam, kurš ir pabeidzis 10 dienu kursu ar S.N.Goenku un viņa asistējošiem skolotājiem. Lai apmeklētu šos kursus, visi vecie studenti aicināti pieteikties, arī tie, kuriem labs laiks ir pagājis kopš viņu pēdējā kursa.

10 dienu kursi ir Vipassanas meditācijas iepazīstināšanas kursi, tehniku māca katru dienu soli pa solim. Kurss sākas pēc reģistrācijas perioda (14.00-16.00) un ievadrunas, kam seko 10 pilnas meditācijas dienas, un beidzas 11tās dienas rītā 7.30.

10-dienu uzņēmuma vadītāju kurss ir iepazīšanās kurss Vipassanas meditācijā paredzēts uzņēmumu vadošajiem darbiniekiem un valdības amatpersonām, kur katru dienu tiek soli pa solim mācīta meditācijas tehnika. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Executive course website. Kurss sākas pēc reģistrācijas, kas ir no 14.00 līdz16.00 un ievadrunas, kam seko 10 pilnas meditācijas dienas. Kurss beidzas 11-tās dienas rītā ap 7.30.

10-dienu kursi for Vecajiem studentiem ir tāds pat grafiks un noteikumi kā 10-dienu kursam. Šie kursi ir atvērti nopietniem Vecajiem studentiem, kuri ir pabeiguši vismaz trīs 10-dienu kursus, 1 Satipatthana Sutta kursu, nav praktizējuši jebkādu citu meditācijas tehniku kopš pēdējā 10 dienu kursa, ir praktizējuši šo tehniku vismaz pēdējo vienu gadu, cenšas ievērot Piecus uzvedības noteikumus ikdienas dzīvē un cenšas uzturēt ikdienas praksi.

Speciālie 10-dienu kursi ir atvērti tikai nopietniem vecajiem studentiem, kuri pastāvīgi praktizē šo tehniku un ir pabeiguši vismaz piecus 10-dienu kurus, 1 Satipatthana Sutta kursu, snieguši Dhammas kalpošanu vismaz vienā 10-dienu kursā un regulāri praktizē pēdējos 2 gadus.

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.

20-dienu kursi ir atvērti tikai nopietniem vecajiem studentiem, kuri pastāvīgi praktizē tikai šo tehniku un ir pabeiguši vismaz piecus 10-dienu kurus, 1 Satipatthana Sutta kursu, snieguši Dhammas kalpošanu vismaz vienā 10-dienu kursā un regulāri praktizē pēdējos 2 gadus.

30-dienu kursi ir atvērti tikai nopietniem vecajiem studentiem, kuri pastāvīgi praktizē šo tehniku un ir pabeiguši vismaz sešus 10-dienu kurus (vienu kopš pēdējā 20-dienu kursa), vienu 20-dienu kursu, 1 Satipatthana Sutta kursu un regulāri praktizē pēdējos 2 gadus.

45-dienu kursi ir atvērti tikai personām, kuras ir iesaistītas dhammas kalpošanā vai asistējošiem skolotājiem, kuri ir pabeiguši vismaz septiņus 10-dienu kurus (vienu kopš pēdējā 30-dienu kursa), divus 30-dienu kursus, 1 Satipatthana Sutta kursu un regulāri praktizē pēdējos 3 gadus.

60-dienu kursi ir atvērti tikai personām, kuras ir iesaistītas dhammas kalpošanā vai asistējošiem skolotājiem, kuras ir pabeigušas vismaz divus 45-dienu kursus, praktizē šo tehniku vizmaz pēdējos piecus gadus, uztur ikdienas praksi (2 stundas dienā) vismaz 2 gadus, atturējušies no nogalināšanas, nepareizas seksuālas uzvedības, apreibinošām vielām un ievērojuši pārējos noteikumus pēc savas labākās spējas vismaz vienu gadu. Pēc pēdējā meditētā garā kursa ir jābūt vismaz 6 mēnešu pārtraukumam, kā arī 10 dienu intervālam starp garo kursu un jebkuru citu kursu. Kurss ir domāts asistējošiem skolotājiem un tiem, kas ir dziļi iesaistīti dhammas kalpošanā.

Bērnu kursi ir atvērti bērniem vecumā no 8-12 gadiem, kuri vēlas mācīties meditēt. Viņu vecākiem/aizgādņiem nav noteikti jābūt meditētājiem.

Veco studentu programmas ir līdzīgas kalpošanas periodiem ar laiku, kas atvēlēts, lai strādātu un veiktu dažādus centra uzturēšanas, būvniecības, saimniecības, dārzniecības darbus, bet tiem ir piepildītāka un sīkāk strukturēta programma, iespēja satikt asistējošos skolotājus, iespējama komitejas vai valdes tikšanās. Visi Old Students ir laipni aicināti piedalīties. Dienas programmā būs trīs grupas meditācijas ar rīta un pēcpusdienas darba periodiem. Vakaros tiks atskaņoti īpaši S.N. Goenka lekciju ieraksti vai runas vecajiem studentiem.

Atvērtās dienas notiek starp meditācijas kursiem. Visi ir laipni aicināti tās apmeklēt un iegūt zināšanas par Vipassanas meditāciju un centru.

ir tāds pats grafiks un noteikumi kā 10-dienu kursiem. Atšķirība ir tā, ka atskaņotajās vakara lekcijās tiek rūpīgi analizēta Satipatthana Sutta. Tas ir galvenais teksts, kurā Vipassanas tehnika tiek sistemātiski skaidrota. Šie kursi ir atvērti vecajiem studentiem, kuri ir meditējuši (neskaitot kalpotos kursus) vismaz trīs 10-dienu kursus, nav praktizējuši jebkādu citu meditācijas tehniku kopš pēdējā 10-dienu kursa, ir praktizējuši šo Vipassanas tehniku vismaz gadu un cenšas uzturēt meditācijas praksi un piecus noteikumus savā ikdienas dzīvē vismaz no pieteikšanās brīža šim kursam.

ir tāds pat grafiks un noteikumi kā 10-dienu kursam. Atšķirība ir tāda, ka kursā nav skolotāja. Šie kursi ir atvērti tikai nopietniem vecajiem studentiem, kuri ir pabeiguši vismaz trīs 10-dienu kurus, nav praktizējuši jebkādu citu meditācijas tehniku kopš pēdējā 10 dienu kursa, ir praktizējuši šo Vipassanas tehniku vismaz vienu gadu un kuri cenšas ievērot piecus uzvedības noteikumus ikdienas dzīvē.

Darba periods ir ieplānots, lai veiktu dažādus centra uzturēšanas, celtniecības, saimniecības vai dārzniecības darbus. Visi Old Students ir laipni aicināti piedalīties. Ikdienas programmā būs trīs grupas meditācijas ar rīta un pēcpusdienas darba periodiem. Izvēlētos vakaros tiks atskaņotas īpašas S.N. Goenka lekcijas un runas vecajiem studentiem.

ir atvērti pusaudžiem vecumā no 13-18 gadiem. Viņu vecākiem/aizgādņiem nav noteikti jābūt Vipassanas meditētājiem.