Terminų žodynas

Bendri

Dvikalbiai kursai yra kursai, vedami dviejomis kalbomis. Visi studentai girdės kasdienes meditacijos instrukcijas abiejomis kalbomis; vakarinių paskaitų bus klausomasi atskirai.

Seni studentai – tie, kurie yra pabaigę 10 dienų Vipasanos meditacijos kursą su S. N. Goenka ar jo mokytojais asistentais. Seni studentai turi galimybę atlikti Dhammos tarnystę tvarkaraštyje nurodytuose kursuose.

Visi kursai yra finansuojami iš aukų. Visos kursų išlaidos padengiamos savanoriškai paaukotomis lėšomis tų, kurie pabaigę kursą ir patyrę Vipasanos naudą nori suteikti tokią galimybę ir kitiems. Nei mokytojas, nei mokytojai asistentai negauna jokio užmokesčio – jie, kaip ir kursų tarnautojai, savanoriškai aukoja savo laiką. Tokiu būdu Vipasana sklinda tyrai ir nesuteršta komercijos.

Meditacijos kursai yra vedami centruose arba laikinose vietose. Meditacijos centrai – tai meditacijai paskirtos vietos, kuriose kursai vedami reguliariai ištisus metus. Kol nebuvo įrengta meditacijos centrų šioje tradicijoje, visi kursai buvo rengiami laikinose vietose – stovyklavietėse, nuošaliuose religiniuose centruose, bažnyčiose ir pan. Šiandien regionuose, kuriuose centrų nėra įsteigta, vietiniai Vipasanos studentai organizuoja 10 dienų meditacijos kursus laikinose vietose.


Kurso tipas

Trumpi senų studentų kursai (1-3 dienų trukmės) yra skirti visiems, pabaigusiems 10 dienų kursą su S. N. Goenka ar jo mokytojais asistentais. Prašymą dalyvauti kurse gali pateikti visi seni studentai, taip pat ir tie, kurie jau kurį laiką nedalyvavo kursuose.

10 dienų kursai yra įvadas į Vipasanos meditaciją, juose technikos mokoma laipsniškai diena iš dienos. Kursas prasideda po registracijos (14-16 val.) ir įvadinės kalbos, tęsiasi 10 pilnų dienų ir baigiasi 11-ą dieną apie 7:30 ryto.

10-dieniai vadovų kursai yra įvadas į Vipasanos meditaciją, skirtas verslo vadovams ir valstybės tarnautojams. Juose technikos mokoma laipsniškai diena iš dienos. Daugiau informacijos rasite Vadovų kursų tinklapyje. Kursas prasideda po registracijos (14-16 val.) ir įvadinės kalbos, tęsiasi 10 pilnų dienų ir baigiasi 11-ą dieną apie 7:30 ryto.

Specialūs 10 dienų kursai yra skirti tik rimtiems seniems studentams, įsitvirtinusiems šioje technikoje, kurie yra pabaigę ne mažiau kaip penkis 10 dienų kursus, vieną Satipatthana Sutta kursą, atlikę Dhammos tarnystę bent viename 10 dienų kurse ir reguliariai praktikavę ne mažiau kaip dvejus metus.

Special 10-day Courses are open only to serious Old Students committed to this technique who have completed a minimum of five 10-day courses, one Satipatthana Sutta course, given Dhamma Service at least one 10-day course, and have been practicing regularly for at least two years.

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.

20 dienų kursai yra skirti tik rimtiems seniems studentams, įsitvirtinusiems šioje technikoje, kurie yra pabaigę ne mažiau kaip penkis 10 dienų kursus, vieną Satipatthana Sutta kursą, atlikę Dhammos tarnystę bent viename 10 dienų kurse ir reguliariai praktikavę ne mažiau kaip dvejus metus.

30 dienų kursai yra skirti tik rimtiems seniems studentams, įsitvirtinusiems šioje technikoje, kurie yra pabaigę ne mažiau kaip šešis 10 dienų kursus (vieną po savo pirmo 20 dienų kurso), vieną 20 dienų kursą, vieną Satipatthana Sutta kursą ir reguliariai praktikavę ne mažiau kaip dvejus metus.

45 dienų kursai yra skirti tik Dhammos tarnystėje aktyviai dalyvaujantiems seniems studentams ir mokytojams asistentams, pabaigusiems ne mažiau kaip septynis 10 dienų kursus (vieną po savo pirmo 30 dienų kurso), du 30 dienų kursus, vieną Satipatthana Sutta kursą ir praktikavusiems reguliariai ne mažiau kaip trejus metus.

60 dienų kursai yra skirti tik Dhammos tarnystėje aktyviai dalyvaujantiems seniems studentams ir mokytojams asistentams, kurie yra pabaigę ne mažiau kaip du 45 dienų kursus, bent penkerius metus praktikavę šią techniką ir išlaikę kasdienę praktiką (dvi valandos per dieną) ne mažiau kaip dvejus metus, susilaikę nuo žudymo, netinkamo seksualinio elgesio, svaigalų ir kaip galėdami geriau laikęsi kitų priesakų mažiausiai metus laiko ir išlaikę bent šešių mėnesių tarpą nuo prieš tai medituoto ilgo kurso ir 10 dienų intervalą tarp ilgo kurso ir bet kokio kito kurso; kursas skirtas tik Mokytojams asistentams ir seniems studentams, aktyviai dalyvaujantiems Dhammos tarnystėje.

Vaikų kursai yra skirti visiems 8-12 metų vaikams, kurie nori išmokti medituoti. Jų tėvai/globėjai neprivalo būti medituotojai.

Senų studentų programos yra panašios į tarnystės laikotarpius, kurių metu skiriama laiko įvairiems centro priežiūros, statybos, ūkio bei sodininkystės projektams, bet turinčios labiau apibrėžtą programą; tai galimybė susitikti su mokytojais asistentais ir galbūt sudalyvauti komitetų ar fondo susitikimuose. Visi seni studentai kviečiami dalyvauti. Į dienos programą įeina trys grupinės meditacijos bei darbui skirtas laikas iš ryto ir po pietų, o vakare bus galima pasiklausyti įrašų iš S. N. Goenkos paskaitų seniems studentams.

Atvirų durų dienos vyksta tarp meditacijos kursų. Visi gali dalyvauti ir sužinoti apie Vipasanos meditaciją ir centrą.

Satipatthana Sutta kursai vyksta pagal tą patį tvarkaraštį ir nurodymus kaip ir 10 dienų kursai. Jie skiriasi tik tuo, kad vakarinių paskaitų įrašuose išsamiai išnagrinėjama Satipatthana Sutta. Tai yra pagrindinis tekstas, kuriame sistematiškai paaiškinama Vipasanos technika. Šie kursai skirti rimtiems seniems studentams, kurie yra pabaigę (neskaitant tarnautų kursų) ne mažiau kaip tris 10 dienų kursus, nepraktikavę jokių kitų meditacijos technikų po paskutinio 10 dienų kurso, šią Vipasanos techniką praktikavę bent metus ir kurie stengiasi išlaikyti meditacijos praktiką bei laikytis penkių priesakų savo kasdieniame gyvenime.

Senų studentų asmeniniai kursai vyksta pagal tą patį tvarkaraštį kaip ir 10 dienų kursai, skiriasi tik tuo, kad jų metu nėra mokytojo. Šie kursai skirti rimtiems seniems studentams, kurie yra pabaigę bent tris 10 dienų kursus, nepraktikavę jokios kitos technikos nuo paskutinio 10 dienų kurso, šią Vipasanos techniką praktikavę ne mažiau kaip metus ir kurie stengiasi laikytis penkių priesakų savo kasdieniame gyvenime.

 Darbų laikotarpiai yra numatyti įvairiems darbams, susijusiems su centro priežiūros, statybos, ūkio bei sodininkystės projektais. Visi seni studentai kviečiami dalyvauti. Į dienos programą įeina trys grupinės meditacijos bei darbui skirtas laikas iš ryto ir po pietų, o vakarais bus galima pasiklausyti įrašų iš S. N. Goenkos paskaitų seniems studentams.

Paauglių Anapanos kursai yra skirti 13-18 metų amžiaus paaugliams. Jų tėvai/globėjai neprivalo būti Vipasanos medituotojai.