واژه نامه

کلی

دوره های دو زبانه دوره هایی هستند که به دو زبان آموزش داده می شوند.تمام دانشجویان دستورالعملهای روزانه مراقبه را به هر دو زبان می شنوند.درسهای شبانه جداگانه شنیده خواهد شد.

دانشجویان قدیمی دانشجویانی هستند که یک دوره ده روزه مراقبه ویپاسانا را با س.ن.گوینکا یا یکی از استادیارانش گذرانده اند.دانشجویان قدیمی این فرصت را دارند که در دوره های لیست شده خدمت داممایی ارایه کنند.

تمام دوره ها منحصرا برپایه دهش برقرار می شود تمام هزینه ها از دهش کسانی که یک دوره را گذرانده اند و مزایای ویپاسانا را تجربه کرده اند و دوست دارند این فرصت را به دیگران هم بدهند تامین می شود.نه استادها و نه استادیاران هیچ دستمزدی دریافت نمی کنند و آنها و کسانی که در دوره ها خدمت می کنند ،زمان خود را داوطلبانه در اختیار می گذارند. بنابراین ویپاسانا بدور از سوداگری ارائه می شود

دوره های مراقبه در مکانهای مرکز و غیر مرکز برگذار می شود مراکز مراقبه مراکزی هستند که دوره ها به طور اختصاصی و مرتب در طول سال در آنها برگزار میشود.قبل از اینکه مراکز مراقبه به این شکل تشکیل شود تمام دوره ها در مراکز موقت مانند کمپ ها ،مراکز مذهبی بلااستفاده ،کلیساها و مشابه اینها برگزار می شد امروزه در مناطقی که مراکز هنوز توسط دانشجویان ویپاسانا در آن محل برقرار نشده دوره های ده روزه در سایتهای غیر مرکز برگزار می شود


نوع دوره

دوره کوتاه دانشجویان قدیمی (۱-۳ روزه). برای هر دانشجویی که دوره ده روزه را با س.ن.گوینکا و استادیارانش گذرانده اند.از درخواست حضور تمام دانشجویان قدیمی در این دوره ها استقبال می شود از جمله کسانی که مدت زمانی از آخرین دوره آنها می گذرد. /p>

دوره های ده روزهدوره های معرفی مراقبه ویپاسانا هستند که تکنیک به صورت گام به گام هر روزه آموزش داده می شود.دوره ها بعد از یک مرحله ثبت نام و راهنمایی در 2 تا 4 بعد از ظهرآغاز می شود و با ده روز کامل مراقبه ادامه می یابد و در بامداد روز یازدهم ساعت 7:30 پایان می یابد.

دوره های ده روزه مدیران اجرایی دوره های معرفی مراقبه ویپاسانا مخصوص مدیران کسب و کار و مقامات حکومتی هستند که تکنیک به صورت گام به گام هر روزه آموزش داده می شود.برای اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت دوره های مدیران اجرایی مراجعه نمایید دوره ها بعد از یک مرحله ثبت نام و راهنمایی در 2 تا 4 بعد از ظهرآغاز می شود و با ده روز کامل مراقبه ادامه می یابد و در بامداد روز یازدهم ساعت 7:30 پایان می یابد.

دوره های ده روزه برای دانشجویان قدیمی همان مقررات و جدول زمانبندی دوره های ده روزه را دارند.این دوره ها برای دانشجویان قدیمی با جدیت است که حداقل سه دوره ده روزه و یک دوره ساتیپاتانا سوتا را طی کرده اند و از آخرین دوره ده روزه خود مراقبه دیگری را غیر از ویپاسانا تمرین نمی کرده اند و حداقل برای یکسال این تکنیک ویپاسانا را تمرین کرده اند و سعی در نگه داشتن پنج دستور اخلاقی در زندگی روزمره خود دارند و همچنین سعی در ادامه تمرین روزانه خود دارند.

دوره های ده روزه خاص تنها برای دانشجویان قدیمی با جدیت و متعهد به این تکنیک است که حداقل پنج دوره ده روزه و یک دوره ساتیپاتانا سوتا را طی کرده اند و حداقل در یک دوره ده روزه خدمت کرده اند وحداقل برای یکسال به طور مرتب تمرین می کرده اند.

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.

دوره های بیست روزه تنها برای دانشجویان با جدیت قدیمی که به این تکنیک متعهد هستند و حداقل پنج دوره ده روزه و یک دوره ساتیپاتانا سوتا را طی کرده اند و حداقل یک دوره ده روزه خدمت کرده اند و حداقل برای دوسال به طور مرتب تمرین کرده اند.

دوره های سی روزهاین دوره تنها برای دانشجویان با جدیت و متعهد به این تکنیک است که حداقل شش دوره ده روزه (که یکی از آنها بعد از آخرین دوره بیست روزه شان بوده) ، یک دوره بیست روزه ، یک دوره ساتیپاتانا سوتا را طی کرده اند و برای دوسال به طور مرتب تمرین کرده اند.

دوره های چهل و پنج روزه تنها برای خادمین دامما و استادیاران است که حداقل ده دوره ده روزه ( که یکی از آنها بعد از اولین دوره سی روزه آنها باشد)،دو دوره سی روزه ، یک دوره ساتیپاتانا سوتا را طی کرده و حداقل یکسال به طور مرتب تمرین کرده باشند.

دوره های شصت روزه تنها برای اساتید فعال و استادیارانی است که دو دوره چهل و پنج روزه را طی کرده و حداقل چهار دوره درسال را هدایت کرده باشند.

دوره های کودکانبرای تمام کودکان رنج سنی 8 تا 12 سال است که مایلند مراقبه را فرا گیرند.حتما لازم نیست والدین یا قیمین آنها مراقبه گر باشند.

برنامه های دانشجویان قدیمی مشابه زمان تعمیرات خواهد بود که زمان برای بسیاری از خدمات نگهداری متنوع مرکز وجود دارد مانند ساخت و ساز، پروژه های باغبانی و رسیدگی،اما برنامه تمام وقت و ساختار یافته است،موقعیتی برای ملاقات استادیاران و احتمالا کمیته ها و جلسات خواهد بود.ازشرکت تمام دانشجویان قدیمیپذیرایی خواهد شد.برنامه روزانه شامل سه نشست گروهی با زمانهای کاری صبح و بعد از ظهر و عصرها درسها و سخنرانی های به خصوصی از س.ن .گوینکا که به دانشجویان قدیمی گفته شده ، پخش خواهد شد.

روزهای آزادبین دوره های مراقبه در نظر گرفته می شود.این ایام پذیرای تمام کسانی است که برای یادگیری درباره مراقبه ویپاسانا و مرکز،مراجعه می کنند.

دوره های ساتیپاتانا سوتاهمان مقررات و جدول زمانی دوره های ده روزه را دارند.تنها تفاوت این است در درسهای شبانه ضبط شده ،ساتیپاتانا سوتا به دقت آزموده می شود.این متن اصلی ای است که در آن تکنیک ویپاسانا به طور سیستماتیک توضیح داده شده است.این دوره برای دانشجویان با جدیتی است که در زمان درخواست شرکت در دوره حداقل سه دوره ده روزه را نشسته اند (خدمت شامل نمیشود) از آخرین دوره ده روزه تکنیک مراقبه دیگری را تمرین نکرده اند، حداقل یک سال این تکنیک ویپاسانا را تمرین کرده اند و سعی در ادامه تمرینات مراقبه ونگه داشتن پنج دستور اخلاقی در زندگی روزانه خود دارند.

دوره های شخصی دانشجویان قدیمیهمان مقررات و جدول زمانی دوره های ده روزه را دارند با این تفاوت که استادی حضور نخواهد داشت.این دوره ها برای دانشجویان با جدیتی است که حداقل سه دوره ده روزه را طی کرده اند ، تکنیک مراقبه دیگری را از آخرین دوره ده روزه خود تمرین نکرده اند ، این تکنیک مراقبه ویپاسانا را برای حداقل یکسال تمرین کرده اند و سعی در نگه داشتن پنج دستور اخلاقی در زندگی روزمره خود دارند.

زمانهای کار در کنار کار بر روری خدمات نگهداری مرکز مثل ساخت و ساز ،پروژه های باغبانی و نگهداری در نظر گرفته شده.از شرکت تمام دانشجویان قدیمیپذیرایی خواهد شد.برنامه روزانه شامل سه مراقبه گروهی همراه با زمانهای کاری صبح و بعدازظهر خواهد بود. در عصرهایی انتخابی درسها و سخنرانی های به خصوصی از س.ن.گوینکا که برای دانشجویان قدیمی بوده ، پخش خواهد شد.

دوره آناپانا نوجوانان برای نوجوانان رده های مختلف سنی نوجوانی از 13 تا 18 سال در دسترس است.حتما لازم نیست والدین یا قیمین انها مراقبه گر باشند.