សទ្ទានុក្រម

ទូទៅ

វគ្គសិក្សា​ពីរ​ភាសា គឺ​ជា​វគ្គសិក្សា​ដែល​បង្រៀន​ជា​ពីរ​ភាសា។ សិស្ស​ទាំងអស់​នឹង​បាន​ស្តាប់​បទបញ្ជា​អំពី​ការចម្រើន​កម្មដ្ឋាន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ជា​ភាសា​ទាំងពីរ។ ធម្មទេសនា​ពេល​ល្ងាច​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​ដាច់​ពី​គ្នា។

សិស្ស​ចាស់ គឺ​ជា​អ្នក​ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គសិក្សា​វិបស្សនា​កម្មដ្ឋាន 10 ថ្ងៃ ជាមួយ​លោក ស.ន. ហ្គោឥនកា ឬ គ្រូជំនួយ​របស់​លោក។ សិស្ស​ចាស់​មាន​ឱកាស​ដើម្បី​ផ្តល់​ការបម្រើ​ធម៌​នៅ​ក្នុង​វគ្គសិក្សា​ដែល​បាន​រាយ​ខាងលើ។

វគ្គសិក្សា​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​ដំណើរការ​ឡើង​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ការបរិច្ចាគ​ទាន។ ចំណាយ​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ដោយ​ការបរិច្ចាគ​ទាន​ពី​អ្នក​ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គសិក្សា និង បាន​ទទួល​ប្រយោជន៍​ពី​វិបស្សនា ហើយ​មាន​បំណង​ចង់​ឲ្យ​អ្នកដទៃ​ទទួល​ប្រយោជន៍​ដូច​ពួកគេ​ដែរ។ ទាំង​គ្រូ និង គ្រូជំនួយ​មិន​បាន​ទទួល​លាភការ​អ្វី​ឡើយ; ពួកគេ និង អ្នក​ដែល​បម្រើ​ក្នុង​វគ្គសិក្សា​គឺ​ស្ម័គ្រចិត្ត​ចំណាយ​ពេល​របស់​ពួកគេ។ ដូច្នេះ​វិបស្សនា​គឺ​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ពោលគឺ​គ្មាន​ការធ្វើ​ជំនួញ​អ្វី​ទាំងអស់។

វគ្គសិក្សា​កម្មដ្ឋាន​ធ្វើ​ឡើង​ទាំង​នៅ​ក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល និង នៅក្នុង​កន្លែង​មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល។ មជ្ឈមណ្ឌល​កម្មដ្ឋាន​គឺ​ជា​កន្លែង​ដែល​បាន​បម្រុង​សម្រាប់​ធ្វើ​វគ្គសិក្សា​ជា​ប្រចាំ ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ។ មុនពេល​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្មដ្ឋាន​ក្នុង​ប្រពៃណី​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង វគ្គសិក្សា​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​កន្លែង​បណ្តោះអាសន្ន ដូចជា​កន្លែង​បោះជំរំ, មជ្ឈមណ្ឌល​សាសនា, ព្រះវិហារគ្រិស្ត និង ទីកន្លែង​ស្រដៀង​នេះ។ សព្វថ្ងៃ​នេះ ក្នុង​តំបន់​ដែល​មិន​ទាន់​មាន​មជ្ឈមណ្ឌល​នៅ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​មាន​សិស្ស​ចាស់​ធ្លាប់​ចូលរួម​វគ្គសិក្សា​វិបស្សនា​រស់នៅ វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ទីកន្លែង​មិនមែន​មជ្ឈមណ្ឌល។


ប្រភេទ​វគ្គសិក្សា

វគ្គសិក្សា​ខ្លី​សម្រាប់​សិស្ស​ចាស់ (1-3 ថ្ងៃ) គឺ​សម្រាប់​សិស្ស​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គសិក្សា​វិបស្សនា​កម្មដ្ឋាន 10 ថ្ងៃ ជាមួយ​លោក ស.ន. ហ្គោឥនកា ឬ គ្រូជំនួយ​របស់​លោក។ សិស្ស​ចាស់​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​ស្វាគមន៍​ឲ្យ​ដាក់​ពាក្យសុំ​ចូលរួម​វគ្គសិក្សា​ទាំងនេះ រួមទាំង​អ្នក​ដែល​បាន​ខកខាន​ក្នុង​ការបដិបត្តិ​ចាប់តាំង​ពី​វគ្គសិក្សា​ចុងក្រោយ​របស់​ពួកគេ។

វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ គឺ​ជា​វគ្គសិក្សា​មូលដ្ឋាន​ដំបូង​នៃ​វិបស្សនា​កម្មដ្ឋាន ដែល​ក្នុង​អំឡុងពេល​នេះ បច្ចេកទេស​វិបស្សនា​ត្រូវ​បាន​បង្រៀន​មួយ​ជំហាន​ម្តងៗ ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។ វគ្គសិក្សា​នេះ​ចាប់ផ្តើម​បន្ទាប់​ពី​អំឡុងពេល​ចុះឈ្មោះ​នៅ​ម៉ោង 2-4 រសៀល និង ការណែនាំ​អំពី​វគ្គសិក្សា បន្ទាប់​មក​ជា​ការចម្រើន​កម្មដ្ឋាន 10 ថ្ងៃ​ពេញ ហើយ​ចប់​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី 11 វេលា​ម៉ោង 7 និង 30 នាទី​ព្រឹក។

វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ សម្រាប់​នាយកប្រតិបត្តិ គឺ​ជា​វគ្គសិក្សា​មូលដ្ឋាន​ដំបូង​នៃ​វិបស្សនា​កម្មដ្ឋាន ជា​ពិសេស​សម្រាប់​នាយកប្រតិបត្តិ​អាជីវកម្ម និង មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល ដែល​ក្នុង​អំឡុងពេល​នេះ បច្ចេកទេស​វិបស្សនា​ត្រូវ​បាន​បង្រៀន​មួយ​ជំហាន​ម្តងៗ ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​មើល វិបសៃ​វគ្គសិក្សា​សម្រាប់​នាយកប្រតិបត្តិ។ វគ្គសិក្សា​នេះ​ចាប់ផ្តើម​បន្ទាប់​ពី​អំឡុងពេល​ចុះឈ្មោះ​នៅ​ម៉ោង 2-4 រសៀល និង ការណែនាំ​អំពី​វគ្គសិក្សា បន្ទាប់​មក​ជា​ការចម្រើន​កម្មដ្ឋាន 10 ថ្ងៃ​ពេញ ហើយ​ចប់​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី 11 វេលា​ម៉ោង 7 និង 30 នាទី​ព្រឹក។

វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ សម្រាប់​សិស្ស​ចាស់ មាន​កាលវិភាគ និង វិន័យ​ដូចគ្នា​នឹង​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ​ដែរ។ វគ្គសិក្សា​ទាំងនេះ​បើក​ចំពោះ​សិស្ស​ចាស់​ដែល​មធ្យ័ត និង បាន​បញ្ចប់​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ យ៉ាង​តិច 3 ដង និង វគ្គសិក្សា​សតិបដ្ឋាន 1ដង, មិន​ធ្លាប់​បាន​បដិបត្តិ​បច្ចេកទេស​កម្មដ្ឋាន​ផ្សេងទៀត ចាប់តាំង​ពី​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ ចុងក្រោយ, បាន​បដិបត្តិ​បច្ចេកទេស​វិបស្សនា​នេះ​យ៉ាង​តិច​មួយ​ឆ្នាំ និង ជា​អ្នក​ព្យាយាម​រក្សា​សិក្ខាបទ​ប្រាំ​នៅ​ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ពួកគេ ព្រមទាំង​ព្យាយាម​រក្សា​ការបដិបត្តិ​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ។

វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ ពិសេស បើក​តែ​ចំពោះ​សិស្ស​ចាស់​ដែល​មធ្យ័ត និង តាំងស៊ុប​ក្នុង​បច្ចេកទេស​នេះ ហើយ​បាន​បញ្ចប់​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ យ៉ាង​តិច 5 ដង, វគ្គសិក្សា​សតិបដ្ឋាន 1 ដង, បាន​បម្រើ​ធម៌​ក្នុង​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ យ៉ាង​តិច 1 ដង និង បាន​បដិបត្តិ​យ៉ាង​ទៀងទាត់​ក្នុង​រយៈពេល​យ៉ាងតិច 2 ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ។

ធម្មសិក្សាកតតញ្ញូ ១៤ថ្ងៃ ដើមឡើយ មានឈ្មោះថា ធម្មសិក្សារបស់លោកគ្រូ។  គុណសម្បត្តិមួយ ក្នុងគុណសម្បត្តិជាច្រើន ដែលយើងបានបណ្តុះឡើង ក្នុងនាមជាអ្នកចម្រើនសមាធិ គឺកតញ្ញូ--សេចក្តីដឹងគុណចំពោះគ្រូរបស់ខ្លួន, គឺលោកហ្គោឥនកា និង មាតាជី,  និង ចំពោះខ្សែតំណគ្រូវិបស្សនាទាំងឡាយ ដែលបានរក្សាប្រពៃណីនេះតៗគ្នា ជាយូរលង់មកហើយ រហូតដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ។  ធម្មសិក្សាគឺសម្រាប់សិស្សចាស់ទាំងឡាយ ដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការបម្រើធម៌។  លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួមធម្មសិក្សា រួមមាន ៖ បញ្ចប់ធម្មសិក្សា១០ថ្ងៃ ៣ដង និង ធម្មសិក្សាសតិប្បដ្ឋាន ១ដង, កំពុងចូលរួមបម្រើធម៌, ព្យាយាមរក្សាការបតិបត្តិ ២ម៉ោង ក្នុង១ថ្ងៃ ចាប់ពីធម្មសិក្សា១០ថ្ងៃចុងក្រោយមក, និង ព្យាយាមរក្សាសិក្ខាបទ៥ ឱ្យអស់ពីលទ្ធភាព។ តម្រូវឱ្យមានការណែនាំ ពីគ្រូក្នុងស្រុក។ ធម្មសិក្សាដំណើរការ ដោយមានការភាវនារួម ៣ដង ជាមួយសេចក្តីណែនាំ នៅក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ, ប៉ុន្តែសិស្សបតិបត្តិ ដោយខ្លួនឯងច្រើន ហើយសម្ភារៈបង្រៀន គឺយកមកពីធម្មសិក្សា ២០ថ្ងៃ។  នេះគឺជាជំហាន ដែលជួយសិស្សទាំងឡាយ ឱ្យមានភាពចាស់ទុំ ឈានដើរទៅមុខបានពាក់កណ្តាលផ្លូវ សម្រាប់ការចូលរួមធម្មសិក្សាវែងទាំងឡាយ, ហើយជួយសិស្សឱ្យមានសេចក្តីជ្រះថ្លា ដើម្បីបតិបត្តិកាន់តែជ្រៅក្នុងធម៌។

វគ្គសិក្សា 20 ថ្ងៃ បើក​តែ​ចំពោះ​សិស្ស​ចាស់​ដែល​មធ្យ័ត និង តាំងស៊ុប​ក្នុង​បច្ចេកទេស​នេះ ហើយ​បាន​បញ្ចប់​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ យ៉ាង​តិច 5 ដង, វគ្គសិក្សា​សតិបដ្ឋាន 1 ដង, បាន​បម្រើ​ធម៌​ក្នុង​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ យ៉ាង​តិច 1 ដង និង បាន​បដិបត្តិ​យ៉ាង​ទៀងទាត់​ក្នុង​រយៈពេល​យ៉ាងតិច 2 ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ។

វគ្គសិក្សា 30 ថ្ងៃ បើក​តែ​ចំពោះ​សិស្ស​ចាស់​ដែល​មធ្យ័ត និង តាំងស៊ុប​ក្នុង​បច្ចេកទេស​នេះ ហើយ​បាន​បញ្ចប់​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ យ៉ាង​តិច 6 ដង (1 ដង បន្ទាប់​ពី​ចូលរួម​វគ្គសិក្សា 20 ថ្ងៃ លើកទីមួយ​របស់​ពួកគេ), វគ្គសិក្សា 20 ថ្ងៃ 1 ដង, វគ្គសិក្សា​សតិបដ្ឋាន 1 ដង និង បាន​បដិបត្តិ​យ៉ាង​ទៀងទាត់​ក្នុង​រយៈពេល​យ៉ាងតិច 2 ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ។

វគ្គសិក្សា 45 ថ្ងៃ បើក​តែ​ចំពោះ​បុគ្គល​ដែល​បាន​ចូលរួម​បម្រើ​ធម៌ និង គ្រូជំនួយ ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ យ៉ាង​តិច 7 ដង (1 ដង បន្ទាប់​ពី​ចូលរួម​វគ្គសិក្សា 30 ថ្ងៃ លើកទីមួយ​របស់​ពួកគេ), វគ្គសិក្សា 30 ថ្ងៃ 2 ដង, វគ្គសិក្សា​សតិបដ្ឋាន 1 ដង និង បាន​បដិបត្តិ​យ៉ាង​ទៀងទាត់​ក្នុង​រយៈពេល​យ៉ាងតិច 3 ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ។

វគ្គសិក្សា 60 ថ្ងៃ បើក​តែ​ចំពោះ​បុគ្គល​ដែល​បាន​ចូលរួម​បម្រើ​ធម៌ និង គ្រូជំនួយ ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គសិក្សា 45 ថ្ងៃ យ៉ាង​តិច 2 ដង, បាន​បដិបត្តិ​បច្ចេកទេស​នេះ​យ៉ាង​តិច 5 ឆ្នាំ ដោយ​រក្សា​ការបដិបត្តិ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ (ពីរ​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ) ក្នុង​រយៈពេល​យ៉ាង​តិច 2 ឆ្នាំ, វៀរចាក​ពី​ការសម្លាប់ ការប្រព្រឹត្ត​ខុស​ក្នុង​កាម ការសេព​គ្រឿង​ស្រវឹង និង សិក្ខាបទ​ផ្សេងទៀត​បាន​ល្អ​បំផុត​តាម​សមត្ថភាព​របស់​ខ្លួន ក្នុង​រយៈពេល​យ៉ាង​តិច 1 ឆ្នាំ និង មាន​ចន្លោះពេល​យ៉ាង​តិច 6 ខែ ចាប់តាំង​ពី​ការអង្គុយ​ក្នុង​វគ្គសិក្សា​វែង​ចុងក្រោយ; ចន្លោះពេល 10 ថ្ងៃ រវាង​វគ្គសិក្សា​វែង និង វគ្គសិក្សា​ដទៃ​ផ្សេងទៀត; វគ្គសិក្សា​នេះ​អនុញ្ញាត​តែ​ចំពោះ​គ្រូជំនួយ និង អ្នក​ដែល​ចូលរួម​បម្រើ​ធម៌​យ៉ាង​សកម្ម​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណោះ។

វគ្គសិក្សា​កុមារ បើក​ចំពោះ​កុមារ​ទាំងអស់​ដែល​មាន​អាយុ 8-12 ឆ្នាំ ដែល​ចង់​រៀន​ចម្រើន​កម្មដ្ឋាន។ ឪពុកម្តាយ/​អាណាព្យាបាល​មិន​ចាំបាច់​ជា​អ្នកចម្រើន​កម្មដ្ឋាន​ឡើយ។

កម្មវិធី​សម្រាប់​សិស្ស​ចាស់ គឺ​ស្រដៀង​គ្នា​នឹង ទិវា​ពលកម្ម ដែល​ជា​ពេលវេលា​ដើម្បី​ធ្វើ​កិច្ចការ​ថែទាំ​មជ្ឈមណ្ឌល, ការសាងសង់, គម្រោង​ទីស្នាក់​អាស្រ័យ និង សួនច្បារ ប៉ុន្តែ​ក្នុង​អំឡុងពេល​នេះ​មាន​កម្មវិធី​ពេញលេញ និង មាន​រចនាសម្ពន្ធ, ឱកាស​ដើម្បី​ជួប​ជាមួយ​គ្រូជំនួយ និង អាច​មាន​កិច្ចប្រជុំ​របស់​គណៈកម្មាធិការ និង ម្ចាស់​មូលនិធិ។ សិស្ស​ចាស់ ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​ស្វាគមន៍​ឲ្យ​ចូលរួម។ កម្មវិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នឹង​រួមបញ្ចូល​ការអង្គុយ​ជាក្រុម 3 ដង ជាមួយ​នឹង​ថិរវេលា​ធ្វើការ​នា​ពេល​ព្រឹក និង ពេល​រសៀល ហើយ​នា​ពេល​ព្រលប់​នឹង​មាន​ចាក់​ខ្សែអាត់​អំពី​ធម្មទេសនា​ពិសេស និង សន្ទរកថា​ដែល​លោក ស.ន. ហ្គោឥនកា បាន​ថ្លែង​ចំពោះ​សិស្ស​ចាស់។

ទិវា​ទ្វារចំហ ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ចន្លោះ​វគ្គសិក្សា​កម្មដ្ឋាន​នីមួយៗ។ មនុស្ស​គ្រប់រូប​ត្រូវ​បាន​ស្វាគមន៍​ឲ្យ​ចូលរួម និង ស្វែងយល់​អំពី​វិបស្សនា​កម្មដ្ឋាន និង មជ្ឈមណ្ឌល។

វគ្គសិក្សា​សតិបដ្ឋាន មាន​កាលវិភាគ និង វិន័យ​ដូចគ្នា​នឹង​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ​ដែរ។ ចំណុច​ខុសគ្នា​ត្រង់​ខ្សែអាត់​ដែល​ចាក់​នៅ​ពេល​ព្រលប់ គឺ​ជា​ធម្មទេសនា​ដែល​បាន​ពន្យល់​អំពី​សតិបដ្ឋានសូត្រ​យ៉ាង​ក្បោះក្បាយ។ ធម្មទេសនា​នេះ​គឺ​ជា​អត្ថបទ​គោល​ដែល​ពន្យល់​យ៉ាង​លម្អិត​អំពី​បច្ចេកទេស​វិបស្សនា។ វគ្គសិក្សា​ទាំងនេះ​បើក​ចំពោះ​សិស្ស​ចាស់​ដែល​មធ្យ័ត និង បាន​បញ្ចប់​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ យ៉ាង​តិច 3 ដង (មិន​រួមបញ្ចូល​វគ្គសិក្សា​ដែល​បាន​បម្រើ), មិន​ធ្លាប់​បាន​បដិបត្តិ​បច្ចេកទេស​កម្មដ្ឋាន​ផ្សេងទៀត ចាប់តាំង​ពី​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ ចុងក្រោយ, បាន​បដិបត្តិ​បច្ចេកទេស​វិបស្សនា​នេះ​យ៉ាង​តិច​មួយ​ឆ្នាំ និង ជា​អ្នក​ព្យាយាម​រក្សា​ការចម្រើន​កម្មដ្ឋាន និង សិក្ខាបទ​ប្រាំ​នៅ​ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ពួកគេ យ៉ាងតិច​បំផុត ចាប់តាំង​ពី​ពេល​ដែល​ស្នើសុំ​ចូលរួម​វគ្គសិក្សា​នេះ។

ស្វ័យ​វគ្គសិក្សា​របស់​សិស្ស​ចាស់ មាន​កាលវិភាគ និង វិន័យ​ដូចគ្នា​នឹង​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ​ដែរ។ ចំណុច​ខុសគ្នា​ត្រង់​គ្មាន​គ្រូ​ដឹកនាំ។ វគ្គសិក្សា​ទាំងនេះ​បើក​ចំពោះ​សិស្ស​ចាស់​ដែល​មធ្យ័ត និង បាន​បញ្ចប់​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ យ៉ាង​តិច 3 ដង, មិន​ធ្លាប់​បាន​បដិបត្តិ​បច្ចេកទេស​កម្មដ្ឋាន​ផ្សេងទៀត ចាប់តាំង​ពី​វគ្គសិក្សា 10 ថ្ងៃ ចុងក្រោយ​របស់​ពួកគេ, បាន​បដិបត្តិ​បច្ចេកទេស​វិបស្សនា​នេះ​យ៉ាង​តិច​មួយ​ឆ្នាំ និង ជា​អ្នក​ព្យាយាម​រក្សា​សិក្ខាបទ​ប្រាំ​នៅ​ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ពួកគេ។

ទិវា​ពលកម្ម ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​ចូលរួម​ធ្វើ​កិច្ចការ​ថែទាំ​មជ្ឈមណ្ឌល, ការសាងសង់, គម្រោង​ទីស្នាក់​អាស្រ័យ និង សួនច្បារ ជាដើម។ សិស្ស​ចាស់ ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​ស្វាគមន៍​ឲ្យ​ចូលរួម។ កម្មវិធី​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នឹង​រួមបញ្ចូល​ការអង្គុយ​ជាក្រុម 3 ដង ជាមួយ​នឹង​ថិរវេលា​ធ្វើការ​នា​ពេល​ព្រឹក និង ពេល​រសៀល។ នា​ពេល​ព្រលប់​ខ្លះ នឹង​មាន​ចាក់​ខ្សែអាត់​អំពី​ធម្មទេសនា​ពិសេស និង សន្ទរកថា​ដែល​លោក ស.ន. ហ្គោឥនកា បាន​ថ្លែង​ចំពោះ​សិស្ស​ចាស់។

វគ្គសិក្សា​អាណាបាណ​សម្រាប់​ក្មេងជំទង់ មាន​សម្រាប់​ក្មេងជំទង់​ដែល​មាន​អាយុ​ពី 13-18 ឆ្នាំ។ ឪពុកម្តាយ/​អាណាព្យាបាល​របស់​ពួកគេ​មិន​ចាំបាច់​ជា​អ្នកចម្រើន​វិបស្សនា​កម្មដ្ឋាន​ឡើយ។