Γλωσσάριο

Γενική

Δίγλωσσα Σεμινάρια είναι αυτά που γίνονται σε δύο γλώσσες. Όλοι οι μαθητές ακούν τις καθημερινές οδηγίες διαλογισμού και στις δύο γλώσσες. Οι βραδυνές ομιλίες θα ακούγονται ξεχωριστά ανά γλώσσα.

Παλιοί Μαθητές είναι αυτοί που έχουν ολοκληρώσει ένα τουλάχιστον 10-ήμερο σεμινάριο διαλογισμού Βιπάσσανα, με τον S.N.Goenka ή με κάποιον από τους βοηθούς δασκάλους του.

Οι παλιοί μαθητές έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν Εθελοντική Υπηρεσία στα σεμινάρια.

Όλα τα σεμινάρια υλοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με βάση δωρεές. Όλα τα έξοδα καλύπτονται από δωρεές εκείνων οι οποίοι, έχοντας ολοκληρώσει ένα ή περισσότερα σεμινάρια και έχοντας βιώσει τα οφέλη της Βιπάσσανα, επιθυμούν να δώσουν και σε άλλους την ίδια ευκαιρία. Ούτε ο δάσκαλος ούτε οι βοηθοί δάσκαλοι αμείβονται. Αυτοί όπως και εκείνοι που προσφέρουν υπηρεσία στα σεμινάρια, προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Συνεπώς η Βιπάσσανα προσφέρεται έξω από κάθε εμπορευματοποίηση.

Τα σεμινάρια διαλογισμού γίνονται σε Κέντρα και σε Μη-Κέντρα. Τα κέντρα διαλογισμού είναι ειδικές εγκαταστάσεις όπου τα μαθήματα πραγματοποιούνται τακτικά στη διάρκεια του έτους. Πριν ιδρυθούν τα κέντρα διαλογισμού αυτής της παράδοσης, όλα τα μαθήματα διεξάγονταν σε προσωρινούς χώρους, όπως κάμπινγκ, θρησκευτικά κέντρα, άσυλα, εκκλησίες κλπ. Σήμερα, σε περιοχές που δεν έχουν ιδρυθεί κέντρα από τους ντόπιους μαθητές της Βιπάσσανα, τα 10-ήμερα σεμινάρια γίνονται σε Μη-Κέντρα.


Τύπος Σεμιναρίου

Μικρά Σεμινάρια Παλιών Μαθητών (1-3 μέρες) είναι για όποιον μαθητή έχει ολοκληρώσει ένα τουλάχιστον 10-ήμερο σεμινάριο διαλογισμού Βιπάσσανα, με τον S.N.Goenka ή με κάποιον από τους βοηθούς δασκάλους του. Όλοι οι παλιοί μαθητές είναι καλοδεχούμενοι να κάνουν αίτηση συμμετοχής, ακόμα κι αυτοί που έχει περάσει πολύς καιρός από το τελευταίο τους σεμινάριο.

Τα 10-ήμερα Σεμινάρια είναι εισαγωγικά σεμινάρια για το Διαλογισμό της Βιπάσσανα, όπου διδάσκεται η τεχνική βήμα βήμα κάθε μέρα. Τα σεμινάρια ξεκινούν μετά τις 2-4 μ.μ., που γίνονται οι εγγραφές και η ομιλία προσανατολισμού, ακολουθούν 10 μέρες διαλογισμού, και τελειώνουν το πρωί της 11ης μέρας κατά τις 7:30 π.μ.

Τα 10-ήμερα σεμινάρια για επιχειρηματίες είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στο διαλογισμό Βιπάσσανα, ειδικά για στελέχη επιχειρήσεων και αξιωματούχους της κυβέρνησης, όπου η τεχνική διδάσκεται βήμα-βήμα κάθε μέρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα σεμιναρίων για επιχειρηματίες. Τα μαθήματα αρχίζουν μετά από την εγγραφή και την ομιλία προσανατολισμού στις 2-4 μ.μ., ακολουθούν 10 πλήρεις ημέρες διαλογισμού, και τελειώνουν το πρωί της 11ης ημέρας στις 07:30 π.μ.

Τα 10-ήμερα Σεμινάρια για Παλιούς Μαθητές έχουν τό ίδιο πρόγραμμα και κώδικα πειθαρχίας όπως και τα κανονικά 10-ήμερα. Αυτά τα σεμινάρια απευθύνονται σε σοβαρούς παλιούς μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία 10--ήμερα σεμινάρια και ένα σεμινάριο Satipaṭṭhāna Sutta, δεν έχουν ασκήσει άλλες τεχνικές διαλογισμού από το τελευταίο τους 10-ήμερο σεμινάριο, ασκούν την τεχνική της Βιπάσσαν τουλάχιστον για ένα χρόνο, προσπαθούν να τηρούν τις πέντε αρχές στην καθημερινή τους ζωή και προσπαθούν να διατηρούν την καθημερινή τους άσκηση.

Τα ειδικά 10-ήμερα Σεμινάρια προορίζονται μόνο για σοβαρούς παλιούς μαθητές που είναι αφοσιωμένοι σ' αυτή την τεχνική και οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον πέντε 10-ήμερα σεμινάρια, ένα σεμινάριο Satipatthana Sutta, έχουν προσφέρει εθελοντική υπηρεσία σε ένα τουλάχιστον 10-ήμερο σεμινάριο, εξασκούνται τακτικά για τουλάχιστον δύο χρόνια.

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.

Τα 20-ήμερα σεμινάριαπροορίζονται για σοβαρούς παλιούς μαθητές που είναι αφοσιωμένοι σ' αυτή την τεχνική και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον πέντε 10-ήμερα σεμινάρια, ένα σεμινάριο Satipatthana Sutta, έχουν προσφέρει εθελοντική υπηρεσία σε ένα τουλάχιστον 10-ήμερο σεμινάριο και ασκούνται συστηματικά για δύο τουλάχιστον χρόνια.

Τα 30-ήμερα σεμινάρια προορίζονται για σοβαρούς παλιούς μαθητές που είναι αφοσιωμένοι σ' αυτή την τεχνική και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον έξι 10-ήμερα σεμινάρια (ένα από το πρώτο τους 20-ήμερο), ένα 20-ήμερο σεμινάριο, ένα σεμινάριο Satipatthana Sutta και ασκούνται συστηματικά για δύο τουλάχιστον χρόνια.

Τα 45-ήμερα σεμινάρια προορίζονται μόνο για άτομα που εμπλέκονται σοβαρά με την υπηρεσία Ντάμμα και για βοηθούς δασκάλους που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον επτά 10-ήμερα σεμινάρια (ένα από το πρώτο τους 30-ήμερο), δύο 20-ήμερα σεμινάρια, ένα σεμινάριο Satipatthana Sutta και ασκούνται συστηματικά για τρία τουλάχιστον χρόνια.

Τα 60-ήμερα σεμινάρια προορίζονται μόνο για άτομα που εμπλέκονται σοβαρά με την υπηρεσία Ντάμμα και για βοηθούς δασκάλους που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο 45-ήμερα σεμινάρια, ασκούνται σ' αυτή την τεχνική για πέντε τουλάχιστον χρόνια, διατηρούν την καθημερινή τους άσκηση (δύο ώρες τη μέρα) για δύο τουλάχιστον χρόνια, απέχουν απ' το να σκοτώνουν, να κάνουν κακές σεξουαλικές πράξεις, να παίρνουν τοξικές ουσίες και να τηρούν τις πέντε αρχές στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους για τουλάχιστον έξι μήνες από το τελευταίο τους μεγάλο σεμινάριο. Να υπάρχει διάστημα δέκα ημερών ανάμεσα σε μεγάλο και οποιοδήποτε άλλο σεμινάριο.

Τα σεμινάρια για παιδιά είναι ανοιχτά για όλα τα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών που επιθυμούν να μάθουν να διαλογίζονται. Οι γονείς / κηδεμόνες τους δεν είναι είναι απαραίτητο να είναι διαλογιζόμενοι.

Τα προγράμματα παλιών μαθητών μοιάζουν με τις Περιόδους Εθελοντικής Υπηρεσίας όπου υπάρχει χρόνος για μία ποικιλία εργασιών στο κέντρο, όπως συντήρηση, κατασκευές, οικιακά, κηπουρική, αλλά έχουν πιο γεμάτο και δομημένο πρόγραμμα, δίνουν την ευκαιρία συναντήσεων με βοηθούς δασκάλους και ενδεχομένως συμμετοχής σε συνεδριάσεις επιτροπών. Όλοι οι Παλιοί μαθητές είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν. Το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ομαδικούς διαλογισμούς, με πρωινές και απογευματινές περιόδους εργασίας και το βράδυ θα παίζονται κασέτες ειδικών ομιλιών που ο S.N. Goenka έχει δώσει σε παλιούς μαθητές.

Τα Ανοιχτές Μέρες πραγματοποιούνται μεταξύ των μαθημάτων διαλογισμού. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσουν και να μάθουν σχετικά με το Διαλογισμό Βιπάσσσανα.

Τα σεμινάρια Satipatthana Sutta έχουν το ίδιο πρόγραμμα και πειθαρχία με τα 10-ήμερα σεμινάρια. Η διαφορά είναι ότι στις μαγνητοφωνημένες βραδυνές ομιλίες εξετάζεται προσεκτικά η Satipatthana Sutta. Αυτό είναι το βασικό κείμενο όπου εξηγείται συστηματικά η τεχνική της Βιπάσσανα. Αυτά τα σεμινάρια είναι ανοιχτά για σοβαρούς μαθητές που έχουν ολοκληρώσει (εκτός της εθελοντικής υπηρεσίας) τουλάχιστον τρία 10-ήμερα σεμινάρια, δεν έχουν ασκηθεί σε άλλη τεχνική διαλογισμού από το τελευταίο τους σεμινάριο, ασκούνται στην τεχνική της Βιπάσσανα για ένα τουλάχιστον χρόνο και προσπαθούν να διατηρούν την πρακτική τους εξάσκηση και τις πέντε αρχές στην καθημερινότητά τους, τουλάχιστον από τότε που κάνουν την αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο.

Τα ατομικά σεμινάριά παλιών μαθητών έχουν το ίδιο πρόγραμμα και πειθαρχία με τα 10-ήμερα σεμινάρια. Η διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει δάσκαλος. Αυτά τα σεμινάρια είναι ανοιχτά σε σοβαρούς παλιούς μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία 10-ήμερα σεμινάρια, δεν ασκούν οποιαδήποτε άλλη τεχνική διαλογισμού από το τελευταίο τους 10-ήμερο σεμινάριο, ασκούν την τεχνική της Βιπάσσανα για τουλάχιστον ένα έτος και προσπαθούν να διατηρούν τις πέντε αρχές στην καθημερινή τους ζωή.

Οι Περίοδοι Εργασίας έχουν δημιουργηθεί για διάφορες εργασίες στο κέντρο, όπως συντήρηση, κατασκευή, οικιακά και κηπουρική. Όλοι οι Παλιοί Μαθητές είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν. Το καθημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ομαδικούς διαλογισμούς με πρωινές και απογευματινές περιόδους εργασίας. Κάποια βράδια, θα παίξουν κασέτες με ειδικές ομιλίες που έδωσε ο κος Goenka σε παλιούς μαθητές.

Τα σεμινάρια Anapana για εφήβους είναι ανοιχτά για εφήβους από 13-18 ετών. Οι γονείς / κηδεμόνες τους δεν είναι είναι απαραίτητο να είναι διαλογιζόμενοι.