Bảng Thuật Ngữ

Tổng quát

Các khóa song ngữ được giảng dạy bằng hai thứ tiếng. Tất cả các thiền sinh sẽ nghe hướng dẫn thực hành hàng ngày bằng hai ngôn ngữ. Phần Pháp thoại buổi tối sẽ nghe riêng rẽ.

Thiền sinh cũ là những người đã hoàn tất ít nhất một khóa thiền Vipassana 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka hoặc các thiền sư phụ tá của ngài. Những thiền sinh cũ sẽ có cơ hội tham gia phục vụ Dhamma trong các khóa liệt kê trong lịch.

Tất cả các khóa thiền đều hoạt động dựa trên nguồn đóng góp. Tất cả mọi chi phí đều do sự cống hiến của những người, đã hoàn tất một khóa thiền và hưởng được những lợi lạc từ Vipassana, mong muốn những người khác cũng có cơ hội hưởng được lợi lạc. Thiền sư và thiền sư phụ tá đều không nhận bất kỳ khoản thù lao nào, họ và những người phục vụ khóa thiền đều làm việc trên tinh thần tự nguyện. Do vậy, phương pháp thiền Vipassana được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không theo hướng thương mại hoá.

Các khóa thiền được tổ chức tại cả những trung tâm chính thức và cơ sở tu tập. Trung tâm thiền được hiểu là nơi được sử dụng hoàn toàn cho việc thường xuyên tổ chức các khóa thiền trong năm. Trước khi các trung tâm thiền trong truyền thống này được thiết lập, tất các khóa vẫn được tổ chức tại những cơ sở tạm thời, ví dụ như tại các khu cắm trại, các trung tâm an dưỡng tôn giáo, nhà thờ và các cơ sở tương tự như vậy. Ngày này, tại những nơi thiền sinh địa phương chưa xây dựng được trung tâm, các khóa 10 ngày được tổ chức tại các cơ sở tu tập tạm thời.


Loại khóa thiền

Các khóa ngắn hạn cho Thiền sinh cũ (từ 1-3 ngày) dành cho bất kỳ thành viên nào đã hoàn tất một khóa thiền 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka và những thiền sư phụ tá của ngài. Tát cả các thiền sinh cũ được khuyến khích tham gia các khóa thiền này, bao gồm cả những thiền sinh cũ chưa có cơ hội tham gia khóa thiền nào trong một thời gian dài.

Khóa 10 ngày là khóa dẫn nhập về thiền Vipassana, trong đó phương pháp thực hành sẽ được hướng dẫn tuần tự, tỉ mỉ trong suốt khóa thiền. Khóa thiền sẽ bắt đầu sau khi thiền sinh hoàn tất thủ tục đăng ký và nhập khóa (khoảng từ 2h - 4h chiều), kéo dài trong 10 ngày liên tiếp và kết thúc vào 7h30 sáng ngày thứ 11.

Khóa 10 ngày dành cho lãnh đạo là khóa dẫn nhập về thiền Vipassana được thiết kế riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ. Phương pháp thực hành sẽ được hướng dẫn tuần tự, tỉ mỉ trong suốt khóa thiền. Để có thêm thông tin chi tiết, xin quý vị vui lòng xem Website khóa thiền dành cho lãnh đạo. Khóa thiền sẽ bắt đầu sau khi thiền sinh hoàn tất thủ tục đăng ký và nhập khóa (khoảng từ 2h - 4h chiều), kéo dài trong 10 ngày liên tiếp và kết thúc vào 7h30 sáng ngày thứ 11.

Khóa 10 ngày Đặc biệt chỉ dành riêng cho những Thiền sinh Cũ nghiêm túc, có cam kết thực hành theo phương pháp này, đã kết thúc ít nhất 05 khóa 10 ngày, 01 khóa Satipatthana, đã tham gia phục vụ ít nhất 01 khóa thiền 10 ngày và thực hành theo phương pháp này liên tục trong ít vòng nhất hai năm.

Special 10-day Courses chỉ dành riêng cho những Thiền sinh Cũ nghiêm túc, có cam kết thực hành theo phương pháp này, đã kết thúc ít nhất 05 khóa 10 ngày, 01 khóa Satipatthana, đã tham gia phục vụ ít nhất 01 khóa thiền 10 ngày và thực hành theo phương pháp này liên tục trong ít vòng nhất hai năm.

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.

Khóa 20 ngày chỉ dành riêng cho những Thiền sinh Cũ nghiêm túc, có cam kết thực hành theo phương pháp này, đã hoàn tất ít nhất 05 khóa 10 ngày, 01 khóa Satipatthana Sutta, tham gia phục vụ ít nhất 01 khóa 10 ngày, và đã thực hành liên tục trong ít nhất hai năm.

Khóa thiền 30 ngày chỉ dành riêng cho những Thiền sinh Cũ nghiêm túc, có cam kết thực hành theo phương pháp này, đã hoàn tất ít nhất 06 khóa 10 ngày, 01 khóa Satipatthana Sutta, tham gia phục vụ ít nhất 01 khóa 10 ngày, và đã thực hành liên tục trong ít nhất hai năm.

Khóa thiền 45 ngày chỉ dành riêng cho những người tham gia phục vụ Dhamma và các Thiền sư Phụ tá đã hoàn tất ít nhất 07 khóa 10 ngày (một khóa kể từ sau khóa 30 ngày gần đầy nhất), 02 khóa 30 ngày, 01 khóa Satipatthana Sutta, và thực hành liên tục trong ít nhất 03 năm.

Khóa 60 ngày dành riêng cho những người phục vụ Dhamma và các Thiền sư Phụ tá đã hoàn tất ít nhất 01 khóa 45 ngày, thực hành theo phương pháp này trong ít nhất 05 năm, duy trì việc thực tập hàng ngày (hai tiếng/ngày) trong ít nhất 02 năm, không giết hại, có hành vi tình dục sai trái, không sử dụng chất gây say và giữ các giới khác trong khả năng tốt nhất có thể trong ít nhất 01 năm, khóa thiền dài hạn tham gia gần nhất phải trước đó ít nhất 06 tháng; Các khóa dài hạn và bất kỳ khóa nào khác phải cách nhau ít nhất 10 ngày; khóa này chỉ dành riêng cho các Thiền sư Phụ tá và những người chuyên tâm phục vụ Dhamma.

Khóa dành cho thiếu nhi được tổ chức cho tất cả trẻ em từ 8-12 tuổi có nhu cầu học thiền. Phụ huynh/người giám hộ của trẻ không nhất thiết phải là thiền sinh.

Chương trình dành cho Thiền sinh cũ tương tự như Thời gian Phục vụ trong đó có thời gian để thiền sinh tham gia vào các công việc liên quan đến việc bảo trì trung tâm, xây dựng, dọn dẹp và vườn tược, nhưng sẽ có một chương trình đầy đủ hơn. Đây sẽ là một cơ hội để gặp gỡ các thiền sư phụ tá, và có thể sẽ có các cuộc họp của ban quản lý và ban điều hành. Tất cả các Thiền sinh cũ đều được khuyến khích tham gia. Chương trình trong ngày sẽ bao gồm 03 giờ thiền nhóm, xen kẽ là các phiên làm việc vào buổi sáng và buổi chiều. Vào buổi tối sẽ có bài pháp thoại đặc biệt và phần phát biểu của thiền sư S.N. Goenka dành cho Thiền sinh cũ.

Ngày Mở được tổ chức vào thời gian giữa các khóa thiền. Tất cả mọi người đều có thể tham dự để tìm hiểu về phương pháp thiền Vipassana và về Trung tâm

Khóa Satipatthana Sutta có chung thời khóa biểu và kỷ luật như khóa 10 ngày. Điểm khác nhau là các bài pháp thoại buổi tối sẽ giảng kỹ về Kinh Satipatthana. Đây là Kinh chính yếu giải thích về phương pháp thiền Vipassana một cách có hệ thống. Các khóa thiền Satipatthana dành cho những thiền sinh nghiêm túc thỏa mãn các yêu cầu sau đây: Đã hoàn tất ít nhất là 03 khóa thiền 10 ngày (không tính các khóa phục vụ), không tu tập phương pháp nào khác kể từ khóa cuối cùng học với thiền sư Goenkaji hay một trong các thiền sư phụ tá của Ngài, tu tập theo phương pháp thiền này ít nhất 01 năm, và giữ thời khóa tu tập đều đặn mỗi ngày và năm giới trong đời sống hàng ngày - tối thiểu là từ thời điểm nộp đơn ghi danh.

Khóa tự học dành cho Thiền sinh cũ có thời khóa biểu và kỷ luật tương tự trong khóa 10 ngày. Điểm khác biệt là không có sự tham sự của thiền sư. Các khóa tự học này dành cho: những Thiền sinh cũ nghiêm túc đã hoàn tất ít nhất 03 khóa 10 ngày, không thực tập bất kỳ phương pháp nào khác kể từ sau khóa 10 ngày cuối cùng, đã thực hành phương pháp thiền Vipassana này trong ít nhất 01 năm, và giữ gìn năm giới trong cuộc sống hàng ngày.

Chương trình Phục vụ được thiết lập cho các công việc bảo trì trung tâm, xây dựng, các dự án làm vườn và dọn dẹp. Tất cả Thiền sinh cũ đều được khuyến khích tham gia. Chương trình hàng ngày bao gồm ba giờ thiền chung, xen kẽ với các phiên làm việc vào buổi sáng và chiều. Trong một số buổi tối được lựa chọn, sẽ có các bài pháp thoại và phát biểu đặc biệt của thiền sư S.N. Goenka dành cho Thiền sinh cũ.

Khóa thiền Anapana dành cho thanh thiếu niên được tổ chức cho thanh thiếu niên độ tuổi từ 13 - 18. Phụ huynh/người giám hộ của trẻ không nhất thiết phải là thiền sinh.