Các khóa thiền


(Các) trung tâm    
(Các) Cơ sở Tu tập


Đang hiển thị tới của kết quả — Vui lòng chỉnh lại các tiêu chuẩn tìm kiếm để hiển thị kết quả ngoài 100 kết quả đầu
Không tìm thấy kết quả. Xin hãy sửa đổi các tiêu chuẩn tìm kiếm và tiến hành tìm kiếm lại.

Khóa 10 ngày là khóa dẫn nhập về thiền Vipassana, trong đó phương pháp thực hành sẽ được hướng dẫn tuần tự, tỉ mỉ trong suốt khóa thiền. Khóa thiền sẽ bắt đầu sau khi thiền sinh hoàn tất thủ tục đăng ký và nhập khóa (khoảng từ 2h - 4h chiều), kéo dài trong 10 ngày liên tiếp và kết thúc vào 7h30 sáng ngày thứ 11.

Thiền sinh cũ là những người đã hoàn tất ít nhất một khóa thiền Vipassana 10 ngày với thiền sư S.N. Goenka hoặc các thiền sư phụ tá của ngài. Những thiền sinh cũ sẽ có cơ hội tham gia phục vụ Dhamma trong các khóa liệt kê trong lịch.

Khóa dành cho thiếu nhi được tổ chức cho tất cả trẻ em từ 8-12 tuổi có nhu cầu học thiền. Phụ huynh/người giám hộ của trẻ không nhất thiết phải là thiền sinh.

Khóa thiền Anapana dành cho thiếu niên được tổ chức cho thanh thiếu niên độ tuổi từ 13 - 18. Phụ huynh/người giám hộ của trẻ không nhất thiết phải là thiền sinh.

Khóa 10 ngày dành cho lãnh đạo là khóa dẫn nhập về thiền Vipassana được thiết kế riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ. Phương pháp thực hành sẽ được hướng dẫn tuần tự, tỉ mỉ trong suốt khóa thiền. Để có thêm thông tin chi tiết, xin quý vị vui lòng xem Website khóa thiền dành cho lãnh đạo. Khóa thiền sẽ bắt đầu sau khi thiền sinh hoàn tất thủ tục đăng ký và nhập khóa (khoảng từ 2h - 4h chiều), kéo dài trong 10 ngày liên tiếp và kết thúc vào 7h30 sáng ngày thứ 11.