Địa điểm

Finding closest locations:
Please enable location services, otherwise page will direct to Worldwide Directory.


Thế Giới 217 (Các) trung tâm, 141 (Các) cơ sở không chính thức

Châu Phi 1 (Các) trung tâm, 24 (Các) cơ sở không chính thức

Đông Phi 10 (Các) cơ sở không chính thức

Ethiopia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Ethiopia · Vipassana Meditation in Ethiopia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kenya 1 (Các) cơ sở không chính thức

Nairobi, Nairobi 00500 · Kenya Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Madagascar 1 (Các) cơ sở không chính thức

Antsirabé · Vipassana Madagascar

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mauritius 1 (Các) cơ sở không chính thức

Mauritius · Vipassana Meditation in Mauritius

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mozambique 1 (Các) cơ sở không chính thức

Mozambique · Vipassana Meditiation in Mozambique

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Réunion 1 (Các) cơ sở không chính thức

Ile de la Réunion · Reunion Island Vipassana Meditation

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Rwanda 1 (Các) cơ sở không chính thức

Kigali · Vipassana Meditiation in Rwanda

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tanzania 1 (Các) cơ sở không chính thức

Tanzania · Vipassana Meditation in Tanzania

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Uganda 1 (Các) cơ sở không chính thức

Uganda · Vipassana Meditation in Uganda

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Zimbabwe 1 (Các) cơ sở không chính thức

Zimbabwe · Vipassana Meditation in Zimbabwe

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Trung Phi 1 (Các) cơ sở không chính thức

Angola 1 (Các) cơ sở không chính thức

Benguela · Vipassana Meditation in Angola

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bắc Phi 5 (Các) cơ sở không chính thức

Ai Cập 1 (Các) cơ sở không chính thức

Egypt · Vipassana Meditation in Egypt

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ma-rốc 1 (Các) cơ sở không chính thức

Marrakech · Vipassana Meditation in Morocco

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sudan 2 (Các) cơ sở không chính thức

Khartoum · Vipassana Meditation in Sudan

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tunisia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Tunisia · Vipassana Meditation in Tunisia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Miền Nam Châu Phi 1 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Namibia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Namibia · Vipassana Meditation in Namibia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nam Phi 1 (Các) trung tâm

Western Cape, Worcester · Dhamma Patākā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Swaziland 1 (Các) cơ sở không chính thức

Swaziland · Meditation in Swaziland

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tây Phi 6 (Các) cơ sở không chính thức

Benin 1 (Các) cơ sở không chính thức

Benin · Vipassana Meditation in Benin

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Burkina Faso 1 (Các) cơ sở không chính thức

Koudougou · Vipassana Meditation in Burkina Faso

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ghana 1 (Các) cơ sở không chính thức

Kumasi · Vipassana Meditation in Ghana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

LIberia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Monrovia · Vipassana Liberia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mali 1 (Các) cơ sở không chính thức

Mali · Vipassana Méditation Mali

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nigeria 1 (Các) cơ sở không chính thức

Nigeria · Vipassana Meditation in Nigeria

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Châu Mỹ 30 (Các) trung tâm, 43 (Các) cơ sở không chính thức

Châu Mỹ Latinh 12 (Các) trung tâm, 36 (Các) cơ sở không chính thức

Argentina 2 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Argentina · Vipassana Meditation in Argentina

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Buenos Aires, Brandsen · Dhamma Sukhadā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Córdoba, Capilla del Monte · Dhamma Viriya

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mendoza · Vipassana Argentina - Mendoza

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bolivia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Bolivia · Vipassana Meditation in Bolivia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Brazil 4 (Các) trung tâm, 3 (Các) cơ sở không chính thức

Brazil · Vipassana in Brazil

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Distrito Federal, Pirenópolis · Dhamma Uyyāna

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Engenheiro Paulo de Frontin, Rio de Janeiro · Dhamma Santi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Minas Gerais · Vipassana Brasil - Minas Gerais

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nordeste · Vipassana Brasil - Nordeste

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Paraná · Vipassana Brasil - Parana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Santana de Parnaíba, São Paulo · Dhamma Saraṇa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Chile 1 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Chile · Vipassana Chile

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Melipilla · Dhamma Pasanna

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Colombia 2 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Bogota · Vipassana Colombia - Bogotá

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Colombia · All Colombia Courses

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Cundinamarca, San Antonio del Tequendama · Dhamma Nandanavana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Medellín / San Antonio de Pereira (Rionegro) / Cali / Pereira · Dhamma Gutti

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Costa Rica 1 (Các) cơ sở không chính thức

San Jose · Vipassana Costa Rica

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Cuba 1 (Các) cơ sở không chính thức

La Habana · Vipassana Cuba

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Curaçao 1 (Các) cơ sở không chính thức

Curaçao · Curaçao Vipassana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Cộng hòa Dominica 1 (Các) cơ sở không chính thức

Santo Domingo · Vipassana Dominican Republic

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ecuador 3 (Các) cơ sở không chính thức

Cuenca · Vipassana Ecuador - Cuenca

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ecuador · Vipassana Meditation in Ecuador

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Quito · Vipassana Ecuador - Quito

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

El Salvador 1 (Các) cơ sở không chính thức

El Salvador · Vipassana El Salvador

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Guatemala 1 (Các) cơ sở không chính thức

Guatemala · Vipassana Guatemala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Haiti 1 (Các) cơ sở không chính thức

Port-au-Prince · Vipassana Haiti

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Honduras 1 (Các) cơ sở không chính thức

Honduras · Vipassana Honduras

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mexico 1 (Các) trung tâm, 6 (Các) cơ sở không chính thức

Mexico · All Mexico Courses

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Monterrey · México Vipassana - Monterrey

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Morelos · Vipassana Meditation - Morelos, Mexico

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

México, San Bartolo Amanalco · Dhamma Makaranda

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Oaxaca · México Vipassana - Oaxaca

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Queretaro · Vipassana in Bajio, Mexico

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Veracruz · Vipassana México - Veracruz

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nicaragua 1 (Các) cơ sở không chính thức

Nicaragua · Vipassana Nicaragua

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Panama 1 (Các) cơ sở không chính thức

Panama · Vipassana Panamá

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Paraguay 1 (Các) cơ sở không chính thức

Asuncion · Vipassana Paraguay

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Peru 1 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Cusco · Vipassana Perú - Cusco

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Lima · Dhamma Suriya

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Peru · Vipassana Meditation in Peru

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Puerto Rico 1 (Các) cơ sở không chính thức

Puerto Rico · Vipassana Puerto Rico

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Suriname 1 (Các) cơ sở không chính thức

Uruguay 1 (Các) cơ sở không chính thức

Uruguay · Vipassana Uruguay

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Venezuela 1 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Aragua, Cerca de Victoria · Dhamma Veṇuvana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Occidente · Vipassana Venezuela - Occidente

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Venezuela · Vipassana Meditation in Venezuela

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bắc Mỹ 18 (Các) trung tâm, 7 (Các) cơ sở không chính thức

Canada 5 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Alberta, Youngstown · Dhamma Karuṇā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

British Columbia, Duncan · Dhamma Modana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

British Columbia, Merritt · Dhamma Surabhi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Manitoba, Winnipeg · Vipassana Meditation in Manitoba

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ontario, Egbert · Dhamma Toraṇa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Quebec, Montebello · Dhamma Suttama

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

TBD · Po Lam Meditation Vihara

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Hoa Kỳ 13 (Các) trung tâm, 5 (Các) cơ sở không chính thức

California, Gilroy · Dhamma Santosa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

California, Kelseyville · Dhamma Maṇḍa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

California, North Fork · Dhamma Mahāvana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

California, Twentynine Palms · Dhamma Vaddhana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Colorado, Elbert · Dhamma Sela - Rocky Mountain Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Delaware, Claymont · Dhamma Pubbananda

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Georgia, Jesup · Dhamma Patāpa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Hawaii · Hawaii Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Idaho, Lava Hot Springs · Dhamma Pasava

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Illinois, Pecatonica · Dhamma Pakāsa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Massachusetts, Shelburne Falls · Dhamma Dharā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Michigan, Ann Arbor · Michigan Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Montana, Missoula · Montana Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

New York, New York, NY · New York Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ohio, Cleveland & Columbus · Ohio Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Texas, Kaufman · Dhamma Sirī

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Washington, Onalaska · Dhamma Kuñja

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Wisconsin, Menomonie · Dhamma Visuddhi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Châu Á 160 (Các) trung tâm, 30 (Các) cơ sở không chính thức

Trung Á 1 (Các) cơ sở không chính thức

Uzbekistan 1 (Các) cơ sở không chính thức

Uzbekistan · Vipassana Association of Uzbekistan

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Đông Á 7 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Hồng Kông 1 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Tung Wan, Lantau Island · Vipassana Hong Kong

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nhật Bản 2 (Các) trung tâm

Chiba, Chiba-ken · Dhamma Ādicca (Dhammadicca)

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kyoto, Mizuho · Dhamma Bhānu

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mông Cổ 1 (Các) trung tâm

Ulaanbaatar · Dhamma Mahana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Hàn Quốc 1 (Các) trung tâm

Chǒllabuk-do, Jinan-gun · Dhamma Korea

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Đài Loan 2 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

All Sites in Taiwan · Vipassana in Taiwan

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kaohsiung · Dhamma Vikāsa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Đông Nam Á 37 (Các) trung tâm, 6 (Các) cơ sở không chính thức

Campuchia 2 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Bătdâmbâng, Battambang · Dhamma Laṭṭhikā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kâmpóng Cham, Kampong Cham · Dhamma Kamboja

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Phnum Pénh, Phnom Penh · Vipassana Cambodia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Indonesia 1 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Bali, Bali - Kintamani · Bali

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Vipassana Indonesia · Vipassana Meditation in Indonesia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Malaysia 2 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Myanmar 23 (Các) trung tâm

Ayeyarwady, Ayeyarwaddy Region · Dhamma Mayūradipa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ayeyarwady, Ma-U-Bin · Dhamma Manorama

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ayeyarwady, Myaungmya · Dhamma Mitta Yāna

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bago, Indagaw · Dhamma Nidhi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bago, Thayawaddi · Dhamma Rakkhita

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kachin, Nan Kway village · Dhamma Sangam

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kaytho, Myanmar · Dhamma Cetiya Paṭṭhāra

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mandalay · Dhamma Vimutti

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mandalay, Mahã Aung Myay Township · Dhamma Maṇḍapa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mandalay, Mandalay Division · Dhamma Maṇḍala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mandalay, Mogok · Dhamma Ratana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mandalay, Mogok · Dhamma Makuṭa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mandalay, Yechan Oo village Pyin Oo Lwin · Dhamma Mahimãr

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mon, Than-Phyu-Za-Yet · Dhamma Manohara

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sagaing · Dhamma Shwe

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sagaing, Yin-Ma-Bin Township · Dhamma Ñāṇadhaja

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Shan, Lashio · Dhamma Lābha

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Shan, Muse · Dhamma Pabbata

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Shan, Taunggyi · Dhamma Mahā Pabbata

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Yangon · Dhamma Magga

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Yangon · Dhamma Joti

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Yangon, Insein · Dhamma Hita Sukha Geha

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

zawti village Penwegone, Pegu Region · Dhamma Mani

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Philippin 1 (Các) trung tâm

Tiaong, Quezon Province · Dhamma Phala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Singapore 1 (Các) cơ sở không chính thức

Central Singapore, Singapore 368186 · Vipassana Meditation in Singapore

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Thái Lan 8 (Các) trung tâm

Chantaburi · Dhamma Canda Pabhā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kanchanaburi · Dhamma Kañcana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Khon Kaen · Dhamma Suvaṇṇa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Bangkok · Dhamma Dhānī

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Lamphun · Dhamma Sīmanta

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nakhon Si Thammarat · Dhamma Porāṇo

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Prachin Buri, Prachinburi · Dhamma Kamala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Udon Thani · Dhamma Puneti

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Việt Nam 1 (Các) cơ sở không chính thức

TP Hồ Chí Minh, T/P · Vipassana Meditation in Vietnam

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nam Á 115 (Các) trung tâm, 15 (Các) cơ sở không chính thức

Ấn Độ 98 (Các) trung tâm, 15 (Các) cơ sở không chính thức

Arunachal Pradesh 1 (Các) trung tâm

Assam 1 (Các) trung tâm

Bihar 3 (Các) trung tâm, 4 (Các) cơ sở không chính thức

Bara Chakia, East Chapmaran 845412 · Dhamma Upavana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ladaura pakri, Kurhani, Muzaffarpur · Dhamma Licchavī

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nalanda · Vipassana Courses in Nalanda, Bihar

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Patna · Bihar NonCentre Vipassana Courses

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Patna · Patna Vipassana Center

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Vaishali · Vipassana Meditation Centre, Vaishali

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Chhattisgarh 3 (Các) trung tâm

Village Singarbhatha Tahsil Abhanpur · Dhamma Kuṭī Vipassana Meditation Center

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Goa 1 (Các) cơ sở không chính thức

Gujarat 7 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Haryana 4 (Các) trung tâm

Himachal Pradesh 1 (Các) trung tâm

Dharamshala · Dhamma Sikhara

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Jammu & Kashmir 1 (Các) trung tâm

Karnataka 4 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Bangalore · Dhamma Sukhalaya

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bangalore · Dhamma Paphulla

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Davangere · Vipassana Meditation and Research Centre - Davanagere

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nadappanahalli · Dhamma Vana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kerala 3 (Các) trung tâm

Cheriyanad near Chengannur · Dhamma Ketana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Thiruvananthapuram · Dhamma Paduma

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Wayanad · Dhamma Parimala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Madhya Pradesh 6 (Các) trung tâm

Maharashtra 32 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Dhamma Pattana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kolhapur · Dhamma Ālaya (Dhammālaya)

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Pune Riverside · Dhamma Ānanda (Dhammānanda)

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mizoram 1 (Các) trung tâm

Kamalanagar · Dhamma Pubbottara

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Orissa 2 (Các) trung tâm

Punjab 1 (Các) trung tâm

Rajasthan 5 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Chaksu · Vipassana in Chaksu, Rajasthan

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mt. Abu · Vipassana Meditation in Mt. Abu

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Pushkar, Ajmer · Dhamma Pushkar

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sri Ganganagar · Dhamma Madhuvana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sikkim 2 (Các) trung tâm

Gyanalakha, Upper Samdong · Dhamma Sineru

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tamil Nadu 4 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Chettiyapatti, Gandhigram, Dindigul District · Dhamma Madhurā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Coimbatore · Coimbatore Vipassana Center

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kanchipuram · Dhamma Kanchi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Non-Centres · Non-centre Vipassana Courses in Tamil Nadu

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tiruvannamalai · Dhamma Arunachala

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Telugu Land 8 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Tripura 1 (Các) trung tâm

Uttar Pradesh 6 (Các) trung tâm

Uttarakhand 1 (Các) trung tâm

West Bengal 1 (Các) trung tâm

Iran 1 (Các) trung tâm

Mehrshahr · Dhamma Iran

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nepal 12 (Các) trung tâm

Biratnagar · Dhamma Birāṭa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Birganj · Dhamma Tarāi

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Chitwan · Dhamma Citavana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Far Western, Katkuwa Surkhet · Dhamma Surakhetta

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kathmandu · Dhamma Shringa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kirtipur · Dhamma Kitti

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Lalitpur · Dhammāgāra

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Lukla · Dhamma Sagar

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Lumbini · Dhamma Jananī

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Mechi, Gahirigaun, Phikkal, Illam District · Dhamma Suriyo

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Pokhara · Dhamma Pokharā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Western, Banganga Municipality · Dhamma Nandana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Sri Lanka 4 (Các) trung tâm

Anurādhapura, Anuradhapura · Dhamma Anurādha

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Kŏḷamba, Kosgama · Dhamma Sobhā

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Madhyama paḷāta, Kandy · Dhamma Kūṭa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Negampaha · Dhamma Dharani

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Tây Á 1 (Các) trung tâm, 6 (Các) cơ sở không chính thức

Armenia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Armenia · Vipassana Meditation in Armenia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bahrain 1 (Các) cơ sở không chính thức

Bahrain · Vipassana Meditation in Bahrain

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Israel 1 (Các) trung tâm

Li-băng 1 (Các) cơ sở không chính thức

Lebanon · Vipassana Meditation in Lebanon

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Oman 1 (Các) cơ sở không chính thức

Oman · Vipassana Meditation in Sultanate of Oman

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Palestine 1 (Các) cơ sở không chính thức

Zababida · Vipassana Meditation in Palestine

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất 1 (Các) cơ sở không chính thức

United Arab Emirates

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Châu Âu 17 (Các) trung tâm, 40 (Các) cơ sở không chính thức

Tây Âu 2 (Các) trung tâm, 12 (Các) cơ sở không chính thức

Belarus 1 (Các) cơ sở không chính thức

Minsk · Vipassana Meditation in Belarus

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bungari 1 (Các) cơ sở không chính thức

Non-Center · Vipassana Bulgaria

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Cộng hòa Séc 1 (Các) cơ sở không chính thức

Praha · Vipassana Czech Republic and Slovakia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Hungari 1 (Các) cơ sở không chính thức

Salgótarján · Vipassana Meditation in Hungary

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ba Lan 1 (Các) trung tâm, 1 (Các) cơ sở không chính thức

Dziadowice · Dhamma Pallava

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Krutyń · Vipassana Meditation in Poland

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Romania 1 (Các) cơ sở không chính thức

Cluj-Napoca · Fundatia Vipassana Romania

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Nga 1 (Các) trung tâm, 4 (Các) cơ sở không chính thức

Novosibirskaja oblast', Novosibirsk · Novosibirsk Vipassana Courses

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Permskij kraj, Perm · Vipassana Courses in Perm, Russia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

St. Petersburg · St. Petersburg Non Centre Vipassana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Yekaterinburg · Yekaterinburg NonCenter Vipassana Courses

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Thổ Nhĩ Kỳ 1 (Các) cơ sở không chính thức

Aydın, Izmir · Vipassana Meditation in Turkey

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ukraina 1 (Các) cơ sở không chính thức

Kiev · Vipassana Meditation in Ukraine

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Bắc Âu 5 (Các) trung tâm, 9 (Các) cơ sở không chính thức

Đan Mạch 1 (Các) cơ sở không chính thức

Copenhagen · Denmark

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Estonia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Tallinn · Vipassana Meditation in Estonia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Phần Lan 1 (Các) cơ sở không chính thức

Helsinki · Finland

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Ai-len 1 (Các) cơ sở không chính thức

Ireland · Vipassana Meditation in Ireland

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Latvia 1 (Các) cơ sở không chính thức

Riga · Vipassana Meditation in Latvia

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Lít-va 1 (Các) cơ sở không chính thức

Vilnius · Vipassana Association

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Na Uy 1 (Các) cơ sở không chính thức

Thụy Điển 1 (Các) trung tâm

Östergötlands län [SE-05], Ödeshög · Dhamma Sobhana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Vương quốc Anh 4 (Các) trung tâm, 2 (Các) cơ sở không chính thức

Herefordshire · Dhamma Padhāna

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Herefordshire · Dhamma Dipa

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Herefordshire & Suffolk · Vipassana Meditation UK

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Northern England

Các khóa thiền · Website · Bản đồ

Scotland, Moffat · Scotland Vipassana

Các khóa thiền · Website · Bản đồ