જગ્યા

નજીકનાં સ્થાનો શોધી રહ્યું છે:
કૃપા કરીને સ્થાન સેવાઓ સક્ષમ કરો, નહીં તો પાનું વિશ્વવ્યાપી ડિરેક્ટરીમાં દિશામાન કરશે.


વિશ્વ 243 કેન્દ્ર, 128 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

આફ્રિકા 1 કેન્દ્ર, 11 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ઇથિઓપિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ઈથિયોપિયા, Addis Ababa, Haya Hulet area · Vipassana Ethiopia

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

કેન્યા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

કેન્યા, , Nairobi · Kenya Vipassana Meditation Courses

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

મેડાગાસ્કર 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

મેડાગાસ્કર, , Antsirabé · Vipassana Madagascar

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

માલી 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

માલી, , Mali · Vipassana Méditation Mali

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

મોરિશિયસ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

મૌરિશિયસ, , Mauritius · Vipassana Meditation in Mauritius

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

મોરોક્કો 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

મોરક્કો, , Marrakech · Vipassana Meditation in Morocco

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

મોઝામ્બિક 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

મોજામ્બિક, , Mozambique · Vipassana Meditiation in Mozambique

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

રીયુનિયન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

રિયુનિયન, Reunion, Ile de la Réunion · Reunion Island Vipassana Meditation

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

રવાંડા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

રુવાંડા, , Kigali · Vipassana Meditiation in Rwanda

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

દક્ષિણ આફ્રિકા 1 કેન્દ્ર

દક્ષિણ આફ્રિકા, Western Cape, Worcester · Dhamma Patākā

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ટ્યુનિશિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ટ્યુનિસિયા, , Tunisia · Vipassana Meditation in Tunisia

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

યુગાંડા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ઉગાંડા, , Uganda · Vipassana Meditation in Uganda

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

અમેરિકાસ 31 કેન્દ્ર, 45 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

લેટિન અમેરિકા અને કેરીબ્બિયન 12 કેન્દ્ર, 36 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

અર્જેન્ટીના 2 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Argentina · Vipassana Meditation in Argentina

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Buenos Aires, Brandsen · Dhamma Sukhadā

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Córdoba, Capilla del Monte · Dhamma Viriya

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Mendoza · Vipassana Argentina - Mendoza

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

બોલિવિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Bolivia · Vipassana Meditation in Bolivia

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

બ્રાઝીલ 4 કેન્દ્ર, 3 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Engenheiro Paulo de Frontin, Rio de Janeiro · Dhamma Santi

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Goiás, Pirenópolis · Dhamma Uyyāna

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Minas Gerais · Vipassana Brasil - Minas Gerais

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Nordeste · Vipassana Brasil - Nordeste

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Santana de Parnaíba, São Paulo · Dhamma Saraṇa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ચિલી 1 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Región Metropolitana de Santiago, Melipilla · Dhamma Pasanna

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

કોલંબિયા 2 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Antioquia, Medellín / San Antonio de Pereira (Rionegro) / Cali / Pereira · Dhamma Gutti

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Bogota · Vipassana Colombia - Bogotá

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Colombia · All Colombia Courses

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Cundinamarca, San Antonio del Tequendama · Dhamma Nandanavana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

કોસ્ટા રિકા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

San Jose · Vipassana Costa Rica

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ક્યુબા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

કુરાકાઓ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ડોમિનિકન રીપબ્લિક 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Santo Domingo · Vipassana Dominican Republic

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

એક્વાડોર 3 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Cuenca · Vipassana Ecuador - Cuenca

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Ecuador · Vipassana Meditation in Ecuador

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Quito · Vipassana Ecuador - Quito

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

એલ સેલ્વાડોર 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

El Salvador · Vipassana El Salvador

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ગ્વાટેમાલા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Guatemala · Vipassana Guatemala

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

હૈતિ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Port-au-Prince · Vipassana Haiti

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

હોન્ડુરસ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Honduras · Vipassana Honduras

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

મેક્સિકો 1 કેન્દ્ર, 6 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Monterrey · México Vipassana - Monterrey

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Morelos · Vipassana Meditation - Morelos, Mexico

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

México, San Bartolo Amanalco · Dhamma Makaranda

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Oaxaca · México Vipassana - Oaxaca

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Queretaro · Vipassana in Bajio, Mexico

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Veracruz · Vipassana México - Veracruz

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

નિકારાગુઆ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Nicaragua · Vipassana Nicaragua

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

પનામા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

પેરાગ્વે 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Asuncion · Vipassana Paraguay

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

પેરુ 1 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Cusco · Vipassana Perú - Cusco

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Peru · Vipassana Meditation in Peru

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

પ્યુઅર્ટો રિકો 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Puerto Rico · Vipassana Puerto Rico

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

સુરીનામ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ઉરુગ્વે 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

વેનેઝુએલા 1 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Aragua, Cerca de Victoria · Dhamma Veṇuvana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Occidente · Vipassana Venezuela - Occidente

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Venezuela · Vipassana Meditation in Venezuela

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ઉત્તર અમેરિકા 19 કેન્દ્ર, 9 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

કેનાડા 5 કેન્દ્ર, 3 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Alberta, Youngstown · Dhamma Karuṇā

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Atlantic Canada · Atlantic Canada Vipassana Meditation

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

British Columbia, Chilliwack · Po Lam Meditation Vihara

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

British Columbia, Duncan · Dhamma Modana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

British Columbia, Merritt · Dhamma Surabhi

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Manitoba, Winnipeg · Vipassana Meditation in Manitoba

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Ontario, Egbert · Dhamma Toraṇa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Quebec, Montebello · Dhamma Suttama

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

યુ. એસ. 14 કેન્દ્ર, 6 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ઇડાહો, Lava Hot Springs · Dhamma Pasava

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ઇલિનોઈસ, Pecatonica · Dhamma Pakāsa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ઓહાયો, Cleveland & Columbus · Ohio Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

કેલિફોર્નિયા, Gilroy · Dhamma Santosa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

કેલિફોર્નિયા, Kelseyville · Dhamma Maṇḍa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

કેલિફોર્નિયા, North Fork · Dhamma Mahāvana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

કેલિફોર્નિયા, Twentynine Palms · Dhamma Vaddhana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

કોલોરેડો, Elbert · Dhamma Sela

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

જ્યોર્જિયા, Atlanta · Atlanta Dhamma House

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

જ્યોર્જિયા, Jesup · Dhamma Patāpa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ટેક્સાસ, Kaufman · Dhamma Sirī

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ટેક્સાસ, New Ulm · Dhamma Sukha

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ડેલાવેર, Claymont · Dhamma Pubbananda

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ન્યુ યોર્ક, New York, NY · New York Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

મિશિગન, Ann Arbor · Michigan Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

મેસેચ્યુસેટ્સ, Shelburne Falls · Dhamma Dharā

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

મોંટાના, Missoula · Montana Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

વિસ્કોંસીન, Menomonie · Dhamma Visuddhi

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

વોશિંગ્ટન, Onalaska · Dhamma Kuñja

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

હવાઇ, Waianae · Hawaii Vipassana Association

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

એશિયા 183 કેન્દ્ર, 28 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

મધ્ય એશિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ઉઝ્બેકિસ્તાન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Uzbekistan · Vipassana Association of Uzbekistan

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

પૂર્વી એશિયા 7 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

હોંગ કોંગ 1 કેન્દ્ર

Tung Wan, Lantau Island · Vipassana Hong Kong

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

જાપાન 2 કેન્દ્ર

Chiba, Chiba-ken · Dhamma Ādicca (Dhammadicca)

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Kyoto, Mizuho · Dhamma Bhānu

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

મંગોલિયા 1 કેન્દ્ર

Ulaanbaatar · Dhamma Mahana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

દક્ષિણ કોરિયા 1 કેન્દ્ર

Chǒllabuk-do, Jinan-gun · Dhamma Korea

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

તાઇવાન 2 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

દક્ષિણ- પૂર્વ એશિયા 39 કેન્દ્ર, 5 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

કંબોડિયા 2 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Kâmpóng Cham, Kampong Cham · Dhamma Kamboja

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Phnum Pénh, Phnom Penh · Vipassana Cambodia

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ઇન્ડોનેશિયા 3 કેન્દ્ર

Jawa Barat, Gadog-Puncak · Vipassana Meditation in Java

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Vipassana Indonesia · Vipassana Meditation in Indonesia

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

મલેશિયા 1 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

મ્યાંમાર 23 કેન્દ્ર

Ayeyarwady, Ayeyarwaddy Region · Dhamma Mayūradipa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Ayeyarwady, Ma-U-Bin · Dhamma Manorama

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Ayeyarwady, Myaungmya · Dhamma Mitta Yāna

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Bago, Indagaw · Dhamma Nidhi

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Bago, Thayawaddi · Dhamma Rakkhita

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Kachin, Nan Kway village · Dhamma Sangam

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Kaytho, Myanmar · Dhamma Cetiya Paṭṭhāra

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Mandalay · Dhamma Vimutti

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Mandalay, Mahã Aung Myay Township · Dhamma Maṇḍapa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Mandalay, Mandalay Division · Dhamma Maṇḍala

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Mandalay, Mogok · Dhamma Ratana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Mandalay, Mogok · Dhamma Makuṭa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Mandalay, Yechan Oo village Pyin Oo Lwin · Dhamma Mahimãr

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Mon, Than-Phyu-Za-Yet · Dhamma Manohara

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Sagaing · Dhamma Shwe

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Sagaing, Yin-Ma-Bin Township · Dhamma Ñāṇadhaja

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Shan, Lashio · Dhamma Lābha

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Shan, Muse · Dhamma Pabbata

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Shan, Taunggyi · Dhamma Mahā Pabbata

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Yangon · Dhamma Magga

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Yangon · Dhamma Joti

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Yangon, Insein · Dhamma Hita Sukha Geha

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

zawti village Penwegone, Pegu Region · Dhamma Mani

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ફિલિપિન્સ 1 કેન્દ્ર

Tiaong, Quezon Province · Dhamma Phala

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

સિંગાપુર 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Central Singapore, Singapore 368186 · Vipassana Meditation in Singapore

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

થાઈલેંડ 9 કેન્દ્ર

Chantaburi · Dhamma Canda Pabhā

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Kanchanaburi · Dhamma Kañcana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Khon Kaen · Dhamma Suvaṇṇa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Bangkok · Dhamma Dhānī

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Lamphun · Dhamma Sīmanta

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Nakhon Si Thammarat · Dhamma Porāṇo

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Phitsanulok · Dhamma Ābhā

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Prachin Buri, Prachinburi · Dhamma Kamala

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Udon Thani · Dhamma Puneti

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

વિયેતનામ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Ho Chi Minh city, Thủ Đức · Vipassana Việt Nam

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

દક્ષિણી એશિયા 136 કેન્દ્ર, 15 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

બાંગ્લાદેશ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Khagrachari, Kamalchari · Bangladesh Vipassana Society

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ભારત 115 કેન્દ્ર, 14 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Arunachal Pradesh 1 કેન્દ્ર

આસામ 1 કેન્દ્ર

બિહાર 5 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Bara Chakia, East Chapmaran 845412 · Dhamma Upavana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Ladaura pakri, Kurhani, Muzaffarpur · Dhamma Licchavī

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Nalanda · Vipassana Courses in Nalanda, Bihar

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

છત્તીસગઢ 4 કેન્દ્ર

Village Singarbhatha Tahsil Abhanpur · Dhamma Kuṭī Vipassana Meditation Center

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Goa 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ગુજરાત 9 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

હરિયાણા 4 કેન્દ્ર

હિમાચલ પ્રદેશ 1 કેન્દ્ર

જમ્મુ કાશ્મીર 1 કેન્દ્ર

કર્ણાટક 5 કેન્દ્ર

કેરાલા 3 કેન્દ્ર

Cheriyanad near Chengannur · Dhamma Ketana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Wayanad - 673 122 · Dhamma Parimala

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

મધ્ય પ્રદેશ 6 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

મહારાષ્ટ્ર 35 કેન્દ્ર, 4 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

For Govt. School Teachers Only · Mitra Upakram Vipassana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Global Vipassana Pagoda

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Dhamma Pattana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Goregaon (East), Mumbai · Goregaon Vipassana Centre

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Pune Riverside · Dhamma Ānanda (Dhammānanda)

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

મિઝોરમ 1 કેન્દ્ર

ઓરિસ્સા 2 કેન્દ્ર

પંજાબ 1 કેન્દ્ર

રાજસ્થાન 7 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

સિક્કિમ 2 કેન્દ્ર

તામિલનાડુ 5 કેન્દ્ર, 2 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Chettiyapatti, Gandhigram, Dindigul District · Dhamma Madhurā

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Coimbatore · Coimbatore Vipassana Center

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Non-Centres · Non-centre Vipassana Courses in Tamil Nadu

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Telugu Land 12 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

આંધ્ર પ્રદેશ 4 કેન્દ્ર

ત્રિપુરા 1 કેન્દ્ર

ઉત્તર પ્રદેશ 6 કેન્દ્ર

ઉત્તરાખંડ 1 કેન્દ્ર

પશ્ચિમ બંગાળ 2 કેન્દ્ર

ઈરાન 1 કેન્દ્ર

Mehrshahr · Dhamma Iran

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

નેપાળ 16 કેન્દ્ર

Bheri, Ghorahi Up Nagar Palika · Dhamma Parāga

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Biratnagar · Dhamma Birāṭa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Birganj · Dhamma Tarāi

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Chitwan · Dhamma Citavana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Eastern, Bhimdatta Municipality · Dhammayāna

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Far Western, Katkuwa Surkhet · Dhamma Surakhetta

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Kathmandu · Dhamma Shringa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Kirtipur · Dhamma Kitti

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Lalitpur · Dhammāgāra

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Lukla · Dhamma Sagar

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Lumbini · Dhamma Jananī

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Lumbini, Ramgram · Dhamma Gāma

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Lumbini, Tansen · Dhamma Sīsa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Mechi, Gahirigaun, Phikkal, Illam District · Dhamma Suriyo

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Pokhara · Dhamma Pokharā

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Western, Banganga Municipality · Dhamma Nandana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

શ્રીલંકા 4 કેન્દ્ર

Anurādhapura, Anuradhapura · Dhamma Anurādha

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Kŏḷamba, Kosgama · Dhamma Sobhā

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Madhyama paḷāta, Kandy · Dhamma Kūṭa

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

પશ્ચિમ એશિયા 1 કેન્દ્ર, 6 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

આર્મેનિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Armenia · Vipassana Meditation in Armenia

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

બેહરીન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Bahrain · Vipassana Meditation in Bahrain

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ઇઝરાઇલ 1 કેન્દ્ર

લેબનોન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Lebanon · Vipassana Meditation in Lebanon

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ઓમાન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Oman · Vipassana Meditation in Sultanate of Oman

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

પેલેસ્ટાઇન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Zababida · Vipassana Meditation in Palestine

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

યુનાઇટેડ અરબ એમિરેટ્સ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

યુરોપ 19 કેન્દ્ર, 40 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ભારત, , Farsi · Worldwide Farsi courses

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

પૂર્વી યુરોપ 2 કેન્દ્ર, 13 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

બેલારુસ 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Minsk · Vipassana Meditation in Belarus

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

બલ્ગેરિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Non-Center Troyan · Vipassana Bulgaria

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

ચેક રીપબ્લિક 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Praha · Vipassana Czech Republic and Slovakia

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

જ્યોર્જીયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

હંગેરી 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Salgótarján · Vipassana Meditation in Hungary

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

પોલેંડ 1 કેન્દ્ર, 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Krutyń · Vipassana Meditation in Poland

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

રોમાનિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Cluj-Napoca · Fundatia Vipassana Romania

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

રશિયન ફેડરેશન 1 કેન્દ્ર, 4 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Novosibirskaja oblast', Novosibirsk · Novosibirsk Vipassana Courses

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Permskij kraj, Perm · Vipassana Courses in Perm, Russia

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

St. Petersburg · St. Petersburg Non Centre Vipassana

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

Yekaterinburg · Yekaterinburg NonCenter Vipassana Courses

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

તુર્કસ્તાન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

Aydın, Izmir · Vipassana Meditation in Turkey

શિબિર · વેબસાઇટ · નકશો

યૂક્રેન 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ઉત્તરી યુરોપ 6 કેન્દ્ર, 8 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

ડેનમાર્ક 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર

એસ્ટોનિયા 1 અસ્થાયી-કેન્દ્ર