ప్రదేశములు

మీకు సమీపంలో ఉన్న ప్రాంతాలను కనుక్కోవడం:
Please enable location services, otherwise page will direct to Worldwide Directory.


ప్రపంచం 217 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 141 కేంద్రం కానివి

ఆఫ్రికా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 24 కేంద్రం కానివి

తూర్పు ఆఫ్రికా 10 కేంద్రం కానివి

ఇథియోపియా 1 కేంద్రం కానివి

Ethiopia · Vipassana Meditation in Ethiopia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

కెన్యా 1 కేంద్రం కానివి

Nairobi, Nairobi 00500 · Kenya Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మడగాస్కర్ 1 కేంద్రం కానివి

మారిషస్ 1 కేంద్రం కానివి

Mauritius · Vipassana Meditation in Mauritius

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మొజాంబిక్ 1 కేంద్రం కానివి

Mozambique · Vipassana Meditiation in Mozambique

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

రియూనియన్ 1 కేంద్రం కానివి

Ile de la Réunion · Reunion Island Vipassana Meditation

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

రువాండా 1 కేంద్రం కానివి

Kigali · Vipassana Meditiation in Rwanda

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

టాంజానియా 1 కేంద్రం కానివి

Tanzania · Vipassana Meditation in Tanzania

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఉగాండా 1 కేంద్రం కానివి

Uganda · Vipassana Meditation in Uganda

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

జింబాబ్వే 1 కేంద్రం కానివి

Zimbabwe · Vipassana Meditation in Zimbabwe

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మధ్యమ ఆఫ్రికా 1 కేంద్రం కానివి

అంగోలా 1 కేంద్రం కానివి

Benguela · Vipassana Meditation in Angola

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఉత్తర ఆఫ్రికా 5 కేంద్రం కానివి

ఈజిప్ట్ 1 కేంద్రం కానివి

Egypt · Vipassana Meditation in Egypt

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మొరాక్కో 1 కేంద్రం కానివి

Marrakech · Vipassana Meditation in Morocco

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

సూడాన్ 2 కేంద్రం కానివి

ట్యునీషియా 1 కేంద్రం కానివి

Tunisia · Vipassana Meditation in Tunisia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ ఆఫ్రికా భూభాగం 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

నమీబియా 1 కేంద్రం కానివి

Namibia · Vipassana Meditation in Namibia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ ఆఫ్రికా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Western Cape, Worcester · Dhamma Patākā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

స్వాజీలేండ్ 1 కేంద్రం కానివి

Swaziland · Meditation in Swaziland

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

పశ్చిమ ఆఫ్రికా భూభాగం 6 కేంద్రం కానివి

బెనిన్ 1 కేంద్రం కానివి

Benin · Vipassana Meditation in Benin

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

బుర్కినా ఫాసో 1 కేంద్రం కానివి

Koudougou · Vipassana Meditation in Burkina Faso

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఘనా 1 కేంద్రం కానివి

Kumasi · Vipassana Meditation in Ghana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

లైబీరియా 1 కేంద్రం కానివి

Monrovia · Vipassana Liberia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మాలి 1 కేంద్రం కానివి

నైజీరియా 1 కేంద్రం కానివి

Nigeria · Vipassana Meditation in Nigeria

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

అమెరికాలు 30 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 43 కేంద్రం కానివి

లాటిన్ అమెరికా 12 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 36 కేంద్రం కానివి

అర్జెంటీనా 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

Argentina · Vipassana Meditation in Argentina

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Buenos Aires, Brandsen · Dhamma Sukhadā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Córdoba, Capilla del Monte · Dhamma Viriya

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mendoza · Vipassana Argentina - Mendoza

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

బొలీవియా 1 కేంద్రం కానివి

Bolivia · Vipassana Meditation in Bolivia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

బ్రెజిల్ 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 3 కేంద్రం కానివి

చిలీ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

కొలంబియా 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

Bogota · Vipassana Colombia - Bogotá

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Cundinamarca, San Antonio del Tequendama · Dhamma Nandanavana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Medellín / San Antonio de Pereira (Rionegro) / Cali / Pereira · Dhamma Gutti

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

కోస్టారికా 1 కేంద్రం కానివి

క్యూబా 1 కేంద్రం కానివి

కురాకవో 1 కేంద్రం కానివి

డొమెనికన్ రిపబ్లిక్ 1 కేంద్రం కానివి

Santo Domingo · Vipassana Dominican Republic

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఈక్వెడార్ 3 కేంద్రం కానివి

Cuenca · Vipassana Ecuador - Cuenca

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ecuador · Vipassana Meditation in Ecuador

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఎల్ సాల్వడోర్ 1 కేంద్రం కానివి

El Salvador · Vipassana El Salvador

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

గ్వాటిమాల 1 కేంద్రం కానివి

హైటి 1 కేంద్రం కానివి

హోండురాస్ 1 కేంద్రం కానివి

మెక్సికో 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 6 కేంద్రం కానివి

Monterrey · México Vipassana - Monterrey

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Morelos · Vipassana Meditation - Morelos, Mexico

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

México, San Bartolo Amanalco · Dhamma Makaranda

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Oaxaca · México Vipassana - Oaxaca

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Queretaro · Vipassana in Bajio, Mexico

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Veracruz · Vipassana México - Veracruz

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

నికరాగువా 1 కేంద్రం కానివి

పనామా 1 కేంద్రం కానివి

పెరగువే 1 కేంద్రం కానివి

పెరు 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

ఫ్యూర్టో రికో 1 కేంద్రం కానివి

Puerto Rico · Vipassana Puerto Rico

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

సురినామ్ 1 కేంద్రం కానివి

ఉరుగువే 1 కేంద్రం కానివి

వెనిజులా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

Aragua, Cerca de Victoria · Dhamma Veṇuvana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Occidente · Vipassana Venezuela - Occidente

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Venezuela · Vipassana Meditation in Venezuela

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఉత్తర అమెరికా 18 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 7 కేంద్రం కానివి

కెనడా 5 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

Alberta, Youngstown · Dhamma Karuṇā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

British Columbia, Duncan · Dhamma Modana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

British Columbia, Merritt · Dhamma Surabhi

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Manitoba, Winnipeg · Vipassana Meditation in Manitoba

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ontario, Egbert · Dhamma Toraṇa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

యునైటెడ్ స్టేట్స్ 13 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 5 కేంద్రం కానివి

California, Gilroy · Dhamma Santosa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

California, Kelseyville · Dhamma Maṇḍa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

California, North Fork · Dhamma Mahāvana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

California, Twentynine Palms · Dhamma Vaddhana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Colorado, Elbert · Dhamma Sela - Rocky Mountain Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Delaware, Claymont · Dhamma Pubbananda

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Georgia, Jesup · Dhamma Patāpa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Hawaii · Hawaii Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Idaho, Lava Hot Springs · Dhamma Pasava

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Illinois, Pecatonica · Dhamma Pakāsa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Massachusetts, Shelburne Falls · Dhamma Dharā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Michigan, Ann Arbor · Michigan Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Montana, Missoula · Montana Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

New York, New York, NY · New York Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ohio, Cleveland & Columbus · Ohio Vipassana Association

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Washington, Onalaska · Dhamma Kuñja

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Wisconsin, Menomonie · Dhamma Visuddhi

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఆసియా 160 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 30 కేంద్రం కానివి

మధ్య ఆసియా 1 కేంద్రం కానివి

ఉజ్బెకిస్తాన్ 1 కేంద్రం కానివి

Uzbekistan · Vipassana Association of Uzbekistan

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

తూర్పు ఆసియా 7 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

హాంకాంగ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

జపాన్ 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Chiba, Chiba-ken · Dhamma Ādicca (Dhammadicca)

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మంగోలియా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Ulaanbaatar · Dhamma Mahana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ కొరియా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Chǒllabuk-do, Jinan-gun · Dhamma Korea

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

తైవాన్ 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

నైరుతి ఆసియా 37 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 6 కేంద్రం కానివి

కంబోడియా 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

ఇండోనేషియా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

Vipassana Indonesia · Vipassana Meditation in Indonesia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మలేషియా 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

మయన్మార్ 23 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Ayeyarwady, Ayeyarwaddy Region · Dhamma Mayūradipa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ayeyarwady, Ma-U-Bin · Dhamma Manorama

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ayeyarwady, Myaungmya · Dhamma Mitta Yāna

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Bago, Indagaw · Dhamma Nidhi

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Bago, Thayawaddi · Dhamma Rakkhita

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Kachin, Nan Kway village · Dhamma Sangam

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Kaytho, Myanmar · Dhamma Cetiya Paṭṭhāra

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Mahã Aung Myay Township · Dhamma Maṇḍapa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Mandalay Division · Dhamma Maṇḍala

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Mogok · Dhamma Ratana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Mogok · Dhamma Makuṭa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mandalay, Yechan Oo village Pyin Oo Lwin · Dhamma Mahimãr

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mon, Than-Phyu-Za-Yet · Dhamma Manohara

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Sagaing, Yin-Ma-Bin Township · Dhamma Ñāṇadhaja

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Shan, Lashio · Dhamma Lābha

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Shan, Muse · Dhamma Pabbata

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Shan, Taunggyi · Dhamma Mahā Pabbata

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Yangon, Insein · Dhamma Hita Sukha Geha

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

zawti village Penwegone, Pegu Region · Dhamma Mani

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఫిలిప్పీన్స్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Tiaong, Quezon Province · Dhamma Phala

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

సింగపూర్ 1 కేంద్రం కానివి

Central Singapore, Singapore 368186 · Vipassana Meditation in Singapore

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

థాయిలాండ్ 8 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Chantaburi · Dhamma Canda Pabhā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Kanchanaburi · Dhamma Kañcana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Khon Kaen · Dhamma Suvaṇṇa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Krung Thep Maha Nakhon [Bangkok], Bangkok · Dhamma Dhānī

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Nakhon Si Thammarat · Dhamma Porāṇo

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Prachin Buri, Prachinburi · Dhamma Kamala

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

వియత్నాం 1 కేంద్రం కానివి

Ho Chi Minh city, T/P · Vipassana Meditation in Vietnam

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ ఆసియా 115 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 15 కేంద్రం కానివి

భారత దేశము 98 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 15 కేంద్రం కానివి

Arunachal Pradesh 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Assam 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

బీహార్ 3 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 4 కేంద్రం కానివి

Bara Chakia, East Chapmaran 845412 · Dhamma Upavana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Ladaura pakri, Kurhani, Muzaffarpur · Dhamma Licchavī

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Nalanda · Vipassana Courses in Nalanda, Bihar

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Patna · Bihar NonCentre Vipassana Courses

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Vaishali · Vipassana Meditation Centre, Vaishali

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఛత్తీస్గఢ్ 3 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Goa 1 కేంద్రం కానివి

గుజరాత్ 7 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

హర్యానా 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

హిమాచల్ ప్రదేశ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

జమ్ము & కాశ్మీరు 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

కర్ణాటక 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

కేరళ 3 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

మధ్య ప్రదేశ్ 6 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

మహారాష్ట్ర 32 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

Gorai Village, Borivali (West), Mumbai · Dhamma Pattana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

మిజోరాం 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

ఒరిస్సా 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

పంజాబ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

రాజస్థాన్ 5 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

సిక్కిం 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

తమిళనాడు 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

Telugu Land 8 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

త్రిపుర 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ 6 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

ఉత్తరాఖండ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

పశ్చిమ బంగాల్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

ఇరాన్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

నేపాల్ 12 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Biratnagar · Dhamma Birāṭa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Far Western, Katkuwa Surkhet · Dhamma Surakhetta

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Mechi, Gahirigaun, Phikkal, Illam District · Dhamma Suriyo

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Western, Banganga Municipality · Dhamma Nandana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

శ్రీలంక 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Anurādhapura, Anuradhapura · Dhamma Anurādha

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Kŏḷamba, Kosgama · Dhamma Sobhā

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Madhyama paḷāta, Kandy · Dhamma Kūṭa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

పడమటి ఆశియా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 6 కేంద్రం కానివి

ఆర్మేనియా 1 కేంద్రం కానివి

Armenia · Vipassana Meditation in Armenia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

బహ్రెయిన్ 1 కేంద్రం కానివి

Bahrain · Vipassana Meditation in Bahrain

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఇజ్రాయిల్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

లెబనాన్ 1 కేంద్రం కానివి

Lebanon · Vipassana Meditation in Lebanon

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఒమన్ 1 కేంద్రం కానివి

Oman · Vipassana Meditation in Sultanate of Oman

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

పాలస్తీనా 1 కేంద్రం కానివి

Zababida · Vipassana Meditation in Palestine

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 1 కేంద్రం కానివి

ఐరోపా ఖండము 17 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 40 కేంద్రం కానివి

తూర్పు ఐరోపా ఖండము 2 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 12 కేంద్రం కానివి

బెలారస్ 1 కేంద్రం కానివి

Minsk · Vipassana Meditation in Belarus

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

బల్గేరియా 1 కేంద్రం కానివి

చెక్ రిపబ్లిక్ 1 కేంద్రం కానివి

Praha · Vipassana Czech Republic and Slovakia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

హంగేరీ 1 కేంద్రం కానివి

Salgótarján · Vipassana Meditation in Hungary

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

పోలాండ్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 1 కేంద్రం కానివి

రోమానియా 1 కేంద్రం కానివి

Cluj-Napoca · Fundatia Vipassana Romania

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

రష్యా 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 4 కేంద్రం కానివి

Novosibirskaja oblast', Novosibirsk · Novosibirsk Vipassana Courses

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Permskij kraj, Perm · Vipassana Courses in Perm, Russia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

St. Petersburg · St. Petersburg Non Centre Vipassana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Yekaterinburg · Yekaterinburg NonCenter Vipassana Courses

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

టర్కీ 1 కేంద్రం కానివి

Aydın, Izmir · Vipassana Meditation in Turkey

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఉక్రెయిన్ 1 కేంద్రం కానివి

ఉత్తర ఐరోపా 5 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 9 కేంద్రం కానివి

డెన్మార్క్ 1 కేంద్రం కానివి

ఎస్టోనియా 1 కేంద్రం కానివి

Tallinn · Vipassana Meditation in Estonia

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

ఫిన్లాండ్ 1 కేంద్రం కానివి

ఐర్లాండ్ 1 కేంద్రం కానివి

Ireland · Vipassana Meditation in Ireland

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

లాత్వియా 1 కేంద్రం కానివి

లిథువేనియా 1 కేంద్రం కానివి

నార్వే 1 కేంద్రం కానివి

స్వీడన్ 1 ధ్యాన కేంద్రము(లు)

Östergötlands län [SE-05], Ödeshög · Dhamma Sobhana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

యునైటెడ్ కింగ్డమ్ 4 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 2 కేంద్రం కానివి

Herefordshire · Dhamma Dipa

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Herefordshire & Suffolk · Vipassana Meditation UK

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Scotland, Moffat · Scotland Vipassana

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

Suffolk, Stowmarket, Suffolk · Dhamma Sukhakāri

శిబిరంలు · వెబ్ సైట్ · పటం

దక్షిణ ఐరోపా 3 ధ్యాన కేంద్రము(లు), 9 కేంద్రం కానివి

క్రోయేషియా 1 కేంద్రం కానివి