קורסים


מרכז(ים)    
אתרים שאינם מרכזים


מראה אל של תוצאות — אנא הוסיפו קריטריוני חיפוש כדאי לראות מעבר ל 100 התוצאות הראשונות.
לא נמצאו התאמות. אנא שנו את קריטריון החיפוש ונסו שוב.

קורסי 10 ימים הם קורסי מבוא במדיטציית ויפאסנה שבהם הטכניקה נלמדת בהדרגה יום אחר יום. הם מתחילים בערב יום 0, לאחר הרשמה בשעות 17:00-14:00, וכוללים 10 ימים מלאים של תרגול מדיטציה. הקורסים מסתיימים בבוקר היום ה-11 בסביבות השעה 7:30 בבוקר.

תלמידים ותיקים הם אלו שהשלימו לפחות קורס ויפאסנה אחד בן עשרה ימים בהנחיית ס.נ. גואנקה או אחד המורים שהסמיך. תלמידים ותיקים מוזמנים להתנדב לשירות בקורס באחד המועדים המופיעים לעיל.

קורסי אנפאנה לילדים פתוחים לילדים בגילאי 8-12 המעוניינים ללמוד מדיטציה. הוריהם לא חייבים להיות מודטים.

קורסי אנפאנה לבני נוער פתוחים לבני נוער בגילאי 13-18 המעוניינים ללמוד מדיטציה. הוריהם לא חייבים להיות מודטים.

קורסי 10 ימים למנהלים הינם קורסי מבוא לויפאסנה המותאמים לפקידים ממשלתיים ואנשי עסקים בהם נלמדת הטכניקה שלב אחר שלב. למידע נוסף אנא אתר קורסי המנהלים.עיינו ב הקורס מתחיל לאחרי הרשמה בשעות 14-16, שאחריה 10 ימים מלאים של מדיטציה, ומסתיים ביום ה11 ב7:30 בבוקר.