Słowniczek

Ogólne

Kursy dwujęzyczne są kursami prowadzonymi w dwóch językach. W czasie kursu wszyscy uczniowie będą słuchali instrukcji do medytacji w dwóch językach. Wieczorne wykłady będą odtwarzane osobno.

Starsi uczniowie to osoby, które ukończyły 10-dniowy kurs medytacji Vipassana z S.N.Goenką lub którymś z jego nauczycieli asystentów. Starsi uczniowie mają możliwość służyć Dhammie na kursach zamieszczonych w rozkładzie.

Wszystkie kursy są prowadzone wyłącznie dzięki dobrowolnym dotacjom. Wszystkie wydatki są pokrywane z dotacji otrzymanych od osób, które ukończyły kurs, doświadczyły korzyści z praktyki Vipassany i chcą przyczynić się do zapewnienia innym możliwości podobnego doświadczenia. Nauczyciele prowadzący kurs, jak też osoby usługujące na kursie nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. W ten sposób Vipassana jest nauczana w sposób wolny od komercjalizmu.

Kursy medytacyjne są prowadzone w ośrodkach jak też miejscach poza ośrodkami. Ośrodki medytacyjne mają wszelkie warunki, aby kursy mogły się tam odbywać przez cały rok. Zanim powstały ośrodki w tej tradycji, wszystkie kursy były prowadzone w wynajętych, tymczasowych miejscach takich jak place biwakowe, ośrodki religijne, koścoły i inne. Obecnie w krajach, gdzie miejscowi starsi uczniowie nie założyli jeszcze ośrodków, kursy 10-dniowe mają miejsce w wynajętych i zaadaptowanych obiektach.


Typ kursu:

Krótkie kursy dla starszych uczniów (1-3 dniowe) są dla uczniów, którzy ukończyli kurs 10-dniowy z S.N.Goenką lub którymś z jego nauczycieli asystentów. Wszyscy starsi uczniowie są mile widziani na tych kursach, również ci, którzy siedzieli swój ostatni kurs 10-dniowy jakiś czas temu.

Kursy 10-dniowe są kursami wstępnymi Medytacji Vipassana, na których technika nauczana jest krok po kroku każdego dnia. Kurs obejmujący dziesięć pełnych dni medytacji rozpoczyna się po rejestracji, która ma miejsce od 14.00 do 17.00, zebraniu organizacyjnym, a kończy się jedenastego dnia rano przed 7.30.

10-dniowe kursy dla osób na wysokich stanowiskach kierowniczych są wstępnymi kursami Medytacji Vipassana organizowanymi specjalnie dla przedstawicieli wysokich szebli biznesu i administracji państwowej, gdzie technika nauczana jest krok po kroku każdego dnia. Aby uzyskać więcej informacji kliknij na Strona kursów dla osób na wysokich stanowiskach kierowniczych. Kursy obejmujące pełne dziesięć dni medytacji, rozpoczynają się rejestracją w godzinach 14-16, po której ma miejsce zebranie organizacyjne. Kurs kończy się jedenastego dnia rano przed 7.30.

10-dniowy kurs dla starszych uczniówma taki sam rozkład dnia i regulamin jak kursy 10-dniowe. Kursy te są dla starszych uczniów, którzy ukończyli przynajmniej trzy kursy 10-dniowe i jeden kurs Satipaṭṭhāna Sutta, którzy nie praktykują innych technik medytacyjnych od czasu ostatniego kursu, praktykują tę technikę Vipassany od co najmniej roku, starają się przestrzegać pięciu zasad w codziennym życiu, starają się utrzymać regularną, codzienną praktykę.

Specjalne kursy 10-dniowe są tylko dla poważnych dla uczniów, oddanych tej technice, którzy ukończyli przynajmniej pięć kursów, jeden kurs Satipatthana Sutta, służyli na przynajmniej jednym kursie 10-dniowym i praktykują regularnie od co najmniej dwóch lat.

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.

20-dniowe kursy są dla poważnych starszych uczniów, oddanych tej technice medytacji, którzy ukończyli przynajmniej pięć 10-dniowych kursów, jeden kurs Satipatthana Sutta, przynajmniej raz służyli na kursie 10-dniowym i praktykują regularnie od co najmniej dwóch lat.

30-dniowe kursy są dla poważnych starszych uczniów, oddanych tej technice medytacji, którzy ukończyli przynajmniej sześć 10-dniowych kursów, (jeden od pierwszego 20-dniowego kursu), jeden kurs 20-dniowy, jeden kurs Satipatthana Sutta, przynajmniej raz służyli na kursie 10-dniowym i praktykują regularnie od co najmniej dwóch lat.

45-dniowe kursy są tylko dla osób zaangażowanych w służbę Dhammie i nauczycieli asystentów, które ukończyły przynajmniej siedem 10-dniowych kursów (w tym jeden od czasu kursu 30-dniowego), dwa kursy 30-dniowe, jeden kurs Satipatthana Sutta, i praktykują regularnie od co najmniej trzech lat.

60-dniowe kursy są tylko dla osób zaangażowanych w służbę Dhammie i nauczycieli asystentów, które ukończyły przynajmniej dwa kursy 45-dniowe, które praktykują tę technikę od co najmniej pięciu lat, regularnie (2 godziny dziennie), które praktykują zasady sila (powstrzymują się od zabijania, kradzieży, niewłaściwych zachowań seksualnych, i przestrzegają pozostałych zasad w stopniu w jakim najlepiej mogą) przez co najmniej rok. Które zachowały co najmniej 6 miesięcy przerwy od czasu ostatniego długiego kursu i 10-dni od innego kursu. Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli asystentów i osób głęboko zaangażowanych w służbę Dhammie.

Kursy dla dzieci są dla dzieci w wieku 8-12 lat, które chcą nauczyć się medytacji. Ich rodzice/opiekunowie nie muszą praktykować Vipassany.

Programy dla starszych uczniów są podobne do okresów roboczych podczas których realizuje się różne projekty na terenie ośrodka, związane z jego prowadzeniem, ogrodem, budową. Program ma bardziej sztywny program, obejmuje również możliwość spotkania z nauczycielami asystentami, uczestniczenia w zebraniach komitetów i trustu. Wszyscy starsi uczniowie są mile widziani. Codzienny program obejmuje trzy siedzenia grupowe, dwa okresy do pracy-rano i po południu a wieczorem ma miejsce odtworzenie któregoś ze specjalnych wykładów, które S.N.Goenka wygłosił do starszych uczniów.

Dni otwarte mają miejsce między kursami medytacyjnymi. Wszyscy, którzy są zainteresowani medytacją Vipassana i ośrodkiem, są mile widziani.

Kursy Satipatthana Sutta mają taki sam rozkład dnia i zasady dyscypliny jak kursy 10-dniowe. Różni je odtwarzanie wieczorem wykładów, podczas których ma miejsce studiowanie tekstu Mahasatipatthana Sutty. Jest to główny tekst, w którym technika Vipassany jest wyjaśniona w sposób systematyczny. Kursy te są dla poważnych starszych uczniów, którzy odbyli przynajmniej trzy 10-dniowe kursy (nie wliczając kursów na których służyli), nie praktykują innych technik od czasu swojego ostatniego kursu, praktykują tę technikę Vipassany od co najmniej roku i którzy starają się utrzymać codzienną praktykę i Pięć Zasad w codziennym życiu co najmniej od momentu zgłoszenia się na kurs.

Samodzielne kursy dla starszych uczniów mają ten sam rozkład dnia i dyscyplinę jak kursy 10-dniowe. Różnica polega na tym, że nie ma nauczyciela w pobliżu. Kursy te są przeznaczone dla poważnych starszych uczniów, którzy ukończyli przynajmniej trzy kursy 10-dniowe, nie praktykują innych technik medytacji od czasu swojego ostatniego 10-dniowego kursu, praktykują technikę Vipassany w tej tradycji przez co najmniej rok, którzy starają się zachowywać Pięć Zasad w codziennym życiu.

Okresy roboczestarsi uczniowie są mile widziani. Codzienny program obejmuje trzy siedzenia grupowe, praca ma miejsce w dwóch okresach: rano i po południu. W wybrane wieczory ma miejsce odtwarzanie specjalnych wykładów S.N.Goenki, wygłaszanych do starszych uczniów.

Kursy Anapany dla młodzieży są dla młodzieży w różnych grupach wiekowych między 13 a 18 rokiem życia. Ich rodzice/opiekunowie nie muszą być medytującymi Vipassanę.