ଭିପାସାନା ସାଧନାର କୌଶଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦଶ ଦିନ ଲମ୍ବା କାହିଁକି?

ବାସ୍ତବରେ, ଦଶ ଦିନିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଟେ; ଏହା କୌଶଳ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପରିଚୟ ଏବଂ ଭିତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ | ଅଭ୍ୟାସରେ ବିକାଶ କରିବା ଏକ ଆଜୀବନ କାମ | ପିଢି ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଯଦି ଭିପାସାନାକୁ ଦଶ ଦିନରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଛାତ୍ର କୌଶଳର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁଭୂତି ପାଇବ ନାହିଁ | ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ, ସାତ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପଂଚାୟତରେ ଭିପାସାନାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା | ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସହିତ, ଏହି ପରମ୍ପରାର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜୀବନର ଦ୍ରୁତ ଗତି ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ | ସେମାନେ ତିରିଶ ଦିନ, ଦୁଇ ସପ୍ତାହ, ଦଶ ଦିନ, ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ - ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦଶ ଦିନରୁ କମ୍ ମନ ସ୍ଥିର ହେବା ଏବଂ ମନ-ଶରୀର ଘଟଣା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ |

ମୁଁ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସାଧନା କରିବି?

ଦିନଟି ସକାଳ ୪:୦୦ ରୁ ଜାଗ୍ରତ ଘଣ୍ଟି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୯:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ | ଦିନସାରା ପ୍ରାୟ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ସାଧନା ଅଛି, ନିୟମିତ ବିରତି ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ p.m. ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ, ଏସ୍। ଗୋଏଙ୍କା, ଯାହା ସାଧନାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି |

ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ?

ଏସ ଏନ ଗୋଏଙ୍କା ଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ, ଇଂରାଜୀ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ସହିତ | ଇଂରାଜୀ ସମେତ ଦୁନିଆର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷାରେ ଟେପ୍ ଅନୁବାଦଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟମାନ | ଯଦି ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ଭଲଭାବେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନୁବାଦକମାନେ ସେଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ | ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା ସାଧାରଣତ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ |

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ?

ଭିପାସାନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ Each ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଛାତ୍ର ଏହି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି | ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ, କିମ୍ବା କୋଠରୀ ଏବଂ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ କ charge ଣସି ଦେୟ ନାହିଁ | ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଭିପାସାନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏକ କଠୋର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାନ ଆଧାରରେ ଚାଲିଥାଏ | ତୁମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ, ଯଦି ତୁମେ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତୁମର ଉପାୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଆଗାମୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦରମା ଦିଆଯାଏ?

ଶିକ୍ଷକମାନେ କ payment ଣସି ଦେୟ, ଦାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକ ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ | ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏହି ନିୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବାଣିଜ୍ୟବାଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭିପାସାନାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି | ସେମାନେ ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା ହେଉଛି ଦଶ ଦିନର ଶେଷରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦେଖିବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା |

ମୁଁ କ୍ରସ୍ ଗୋଡରେ ବସିପାରୁ ନାହିଁ | ମୁଁ ସାଧନା କରିପାରିବି କି?

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ | ବୟସ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଚଟାଣରେ ଆରାମରେ ବସିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି |

ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଏଟ୍ ରେ ଅଛି | ମୁଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ପାରିବି କି?

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡ଼ାକ୍ତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାଏଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଯୋଗାଇ ପାରିବା କି ନାହିଁ ଦେଖିବା | ଯଦି ଡାଏଟ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ସାଧନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକ ନମନୀୟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିପାରେ | ଆମେ ଦୁ sorry ଖିତ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପସନ୍ଦ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସରଳ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି |

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବେ କି? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ special ଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି?

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ମହିଳା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏହି ବିଶେଷ ସମୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଏବଂ ନିରବରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି | ଆମେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ସ୍ଥିର ଅଛି | ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ work ଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ କହିଥାଉ |

ନୀରବରେ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁକି କରାଯାଏ?

ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନେ “ଉତ୍ତମ ନୀରବତା” ପାଳନ କରନ୍ତି - ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର, ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ମନର ନୀରବତା | ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହ-ସାଧନାକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି | ତଥାପି, ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀକ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିର୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମାଗଣା | ପ୍ରଥମ ନଅ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ପାଇଁ ନୀରବତା ପାଳନ କରାଯାଏ | ଦଶମ ଦିନରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ଢାଞ୍ଚାକୁ ପୁନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଉପାୟ ଭାବରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପୁନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ | ଅଭ୍ୟାସର ନିରନ୍ତରତା ହେଉଛି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ; ଏହି ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ନୀରବତା ଏକ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ |

ମୁଁ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ସାଧନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ?

ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସାଧନା କରିବା (“ଉତ୍ତମ ନୀରବତା” ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି) କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ | ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏବଂ ଯତ୍ନର ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ | ଯଦିଓ ଏହା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ, ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ନୁହେଁ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଅତୁଳନୀୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥାଏ |

ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ?

ଆଜ୍ଞା ହଁ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ | ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା | ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତରଗୁଡିକର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୃତ ହେବାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ | କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ |ଆଜ୍ଞା ହଁ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ | ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା | ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତରଗୁଡିକର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ | କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ |

ଭିପାସାନା ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବ କି?

ଅନେକ ରୋଗ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ | ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୂର ହୁଏ, ତେବେ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ | କିନ୍ତୁ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭିପାସାନା ଶିଖିବା ଏକ ଭୁଲ ଯାହା କେବେ କାମ କରେ ନାହିଁ | ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ ସମୟ ଉପରେ ସାଧନା ଦେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି | ଏପରିକି ସେମାନେ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ |

ଉଦାସୀନତା ବିଷୟରେ କିପରି? ଭିପାସାନା ତାହା ଆରୋଗ୍ୟ କରେ କି?

ପୁନଶ୍ଚ, ଭିପାସାନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ନୁହେଁ | ପ୍ରକୃତରେ ଭିପାସାନା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବାକୁ ଶିଖନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଅବସାଦର ଇତିହାସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଶଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ଫଳାଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ | ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା | ଭିପାସାନା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସାଧନା ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସାଇକୋଥେରାପିଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି |

ଭିପାସାନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରେ କି?

ନା। ଭିପାସାନା ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏବଂ ସମାନ ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସନ୍ତୁଳିତ | କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଗୁରୁତର ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଲୁଚାଇ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଶଳ ବୁଝିବାକୁ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି | ଏହି କାରଣରୁ ଆମକୁ ତୁମର ଅତୀତର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବା ଯେ ତୁମେ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ଉପକୃତ ହେବ କି?

ଭିପାସାନା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡିବ କି?

ଅନେକ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏବଂ କୌଣସି ଧର୍ମର ସାଧନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ମନେ କରାଯାଇ ନାହିଁ | ଭିପାସାନା ଜୀବନର ଏକ କଳା, ଜୀବନଶୈଳୀ | ବୁଦ୍ଧ ଯାହା ଶିଖାଇଥିଲେ ଏହାର ମୂଳ ବିଷୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା ଧର୍ମ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ଯାହା ଏକ ଜୀବନକୁ ନେଇଥାଏ ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ |

ମୋତେ କାହିଁକି ପୁରା ଦଶ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡିବ?

ଭିପାସାନାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗ କରାଯାଏ | ଯଦି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିଖିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କରିବାର କୌଶଳକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ | ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଗଭୀର ଭାବରେ ସାଧନା କରି, ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯାହା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସମାପ୍ତି ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପହଞ୍ଚେ | ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ଦେବା ପରାମର୍ଶଦାୟକ ନୁହେଁ |

ଶୀଘ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଛାଡିବା ବିପଜ୍ଜନକ କି?

କଥାଟି ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଛାଡିବା ନିଜକୁ ବଦଳାଇଥାଏ | ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ que ଶଳ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ | ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି | ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି |

ଦଶମ ଦିନ ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସାଧନା ବନ୍ଦ ହୁଏ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛାଡି ପାରିବି କି?

ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଦଶମ ଦିନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ | ସେଦିନ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ |