Послание от Гоенкаджи за ползата от Дамма служенето

Докато служите, Вие се учите как да прилагате Дамма в живота си ден след ден. В края на краищата Дамма не е бягство от ежедневните отговорности. Като се научавате как да постъпвате в духа на Дамма при работата си с ученици, сблъсквайки се с различни ситуации тук в малкия свят на центъра за медитация, Вие се упражнявате как да действате по същия начин и във външния свят. Въпреки че нежелани неща продължават да се случват, Вие постоянно се стараете да съхраните спокойствието на духа си и в отговор да се изпълвате с любов и състрадание. Това е урокът, който трябва да усвоите тук. Вие сте също толкова ученици, колкото и другите, които са дошли да медитират на този курс

Продължавайте да учите докато скромно служите на другите. Мислете си, “ Аз съм тук да се упражнявам в това да помагам, без да очаквам нищо в замяна. Аз работя така, че други да могат да извлекат полза от Дамма. Нека да им помогна като давам добър пример, и по този начин помогна също и на себе си.

Нека всеки един от Вас, които служите в Дамма, се утвърди в Дамма. Нека се научите да развивате Вашето доброжелателство, любов и състрадание към другите. Нека всички Вие напреднете в Дамма и се радвате на истинско спокойствие, истинска хармония, истинско щастие.

С. Н. Гоенка