Een boodschap van Goenkaji over de waarde van Dhamma-dienst

Terwijl je dient, leer je hoe je Dhamma toepast in het dagelijks leven. Tenslotte is Dhamma geen vlucht uit de dagelijkse verantwoordelijkheden. Door te leren handelen in overeenstemming met Dhamma in de omgang met studenten en in situaties die zich voordoen in de kleine wereld van een meditatiecursus of centrum, kun je jezelf trainen om op gelijke wijze te handelen in de buitenwereld. Ondanks het feit dat er altijd ongewenste dingen zullen gebeuren, kun je dit juist gebruiken als oefening om je geestelijk evenwicht te bewaren en in antwoord daarop liefde en mededogen te ontwikkelen. Dit is de les die je hier probeert te leren. Je bent zelf evenzeer student als degenen die de cursus volgen.

Blijf leren terwijl u anderen op een bescheiden wijze dient. Blijf denken: “Ik ben hier om te oefenen, om dienstbaarheid in praktijk te brengen zonder daar iets voor terug te verwachten. Ik verricht werk opdat anderen baat kunnen vinden bij Dhamma. Laat mij hen helpen door een goed voorbeeld te geven en op die manier help ik ook mezelf.”

Mogen alle van jullie die Dhamma-dienst geven versterkt worden in Dhamma. Mogen jullie leren goedwil, liefde en mededogen voor anderen te ontwikkelen.Mogen jullie alle vooruitgaan in Dhamma, en genieten van échte vrede, echte harmonie, echte geluk.

S.N. Goenka