Przesłanie S.N.Goenki na temat wartości służenia Dhammie

Służąc, uczysz się stosować Dhammę w codziennym życiu. Dhamma nie jest przecież ucieczką od codziennych obowiązków. Ucząc się postępowania zgodnego z Dhammą w relacji z innymi uczniami, w różnych sytuacjach, tutaj w małym świecie kursu medytacyjnego lub ośrodka, ćwiczysz umiejętność postępowania w podobny sposób w zewnętrznym świecie. Pomimo, że ciągle dzieją się rzeczy niechciane, praktykujesz jak zachować równowagę umysłu i jak w odpowiedzi reagować miłością i współczuciem. Jest to lekcja, którą starasz się opanować tutaj w stopniu mistrzowskim. Jesteś uczniem tak samo, jak ci, którzy siedzą na kursie.

Kontynuuj swoją naukę, służąc innym ze skromnością. Stale sobie powtarzaj: ”Jestem tutaj, aby nauczyć się służyć bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Pragnę, aby inni mieli pożytek z Dhammy. Obym im pomógł będąc dla nich dobrym przykładem, a postępując właściwie, obym pomógł również sobie.”

Oby wszyscy, którzy służą Dhammie byli w niej umocnieni. Obyście nauczyli się rozwijać życzliwość, miłość i współczucie dla innych. Obyście wszyscy wzrastali w Dhammie i cieszyli się prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem

S.N.Goenka