Welcome to the website for Old Students

गोयंकाजीं कडून एक संदेश

धम्ममार्गावरील प्रिय यात्री
मंगल असो!
धम्माची मशाल प्रज्वलित ठेवा! तिच्या प्रकाशात  आपले दैनंदिन जीवन प्रकाशमय होवो. नेहमीच लक्षात ठेवा की धम्म हे एक पलायन नाही.ही जीवन जगण्याची कला आहेः शांती व सद्भावपूर्वक स्वतः आणि  अन्य लोकांसहित जीवन जगण्याची कला.
म्हणूनच,धम्म जीवन जगण्याचा प्रयत्न करा.
दररोज सकाळी व संध्याकाळी आपला दैनिक अभ्यास करण्यास विसरू नका.
जर शक्य असेल, तर दुसऱ्या विपश्यना साधकांबरोबर साप्ताहिक सामुहिक साधनेमध्ये भाग घ्या.
एक वार्षिक दहा दिवसीय शिबीर करा. हे आपल्यास मजबूत ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे.
आत्मविश्वासाने आपण आजूबाजूच्या कांट्याना बहादूरीपूर्वक आणि हसत सामोरे जा.
घृणा आणि द्वेष सोडून द्या. त्यामुळे शत्रुता संपून जाईल.
लोकाना विशेषतः ज्यांना धम्म समजलाच नाही आणि दुःखी जीवन जगत आहेत, अशा प्रति प्रेम व करुणा उत्पन्न करा.
आपल्या धम्म व्यवहारामुळे त्यांना शांती आणि सौहार्दाचा मार्ग दिसावा. आपल्या चेहऱ्यावरील धम्माची चमक खऱ्या सुखाच्या ह्या मार्गावर अधिकात अधिक दुःखी लोकाना आकर्षित करो.
सर्व प्राणी सुखी,शांतीपूर्ण, मुक्त होवोत.
माझ्या सर्व मंगलमैत्रीसहित,
एस एन गोएन्का


जुन्या साधकांचे मार्गदर्शन


धम्मसेवा


देणगी


सामुहिक साधना


साधनसंपत्ती


जुन्या साधकांचा संदर्भ


On the subject of


Newsletters


Reading