Mini Anapana Meditation - en session för nybörjare av S N Goenka

Riktlinjer

En session med Mini Anapana bör hållas i en tyst sal eller ett rum som är passande för meditation. Deltagarna måste lyssna och praktisera noggrant, sitta med ryggen rak och behålla fullständig tystnad under hela passet. Varken den som håller passet eller någon annan ska ge instruktioner, live eller på band. De enda instruktioner som ska ges är S N Goenkas Mini Anapana. Det får inte tas ut någon avgift för att delta i en session med Mini Anapana.

De som deltagit i en session med Mini Anapana ska inte räknas som "gamla elever" i denna tradition. De kan alltså inte delta i några program som riktar sig till gamla elever.

Material