مقدمه ای بر تکنیک

ویپاسانا یکی از کهن ترین تکنیکهای مراقبه در هندوستان است. بشریت مدت زمانی بسیار این تکنیک را فراموش کرد، گوتاما بودا در حدود بیش از ۲۵۰۰ سال پیش مجددا آن را کشف کرد. واژه  ویپاسانا  یعنی دیدن پدیده ها به همان گونه که هستند.این تکنیک، فرایند پالایش با مشاهده نمودن خویشتن است. فرد با مشاهده تنفس طبیعی برای تمرکز ذهن آغاز می کند. با یک آگاهی صیقل یافته فرد پیشرفت مینماید تا ماهیت تغییر پذیری بدن و روان را مشاهده کند و حقیقت جهانی ناپایداری، رنج و ناخوداگاهی را تجربه نماید. تحقق این واقعیت از طریق تجربه مستقیم، فرایند پالایش است. تمامی راه (دامما) یک شفای جهان شمول برای مشکلات جهان شمول است و هیچ ارتباطی به هیچ مذهب سازمان یافته یا فرقه گرایی ندارد. به همین دلیل می تواند آزادانه توسط هر فرد، در هر زمان و در هر مکان تمرین گردد بدون این که تعارضی با مذهب، نژاد و جامعه داشته باشد و ثابت خواهد کرد به یک اندازه برای فرد و همگان مفید است.

ویپاسانا چه چیزی نیست:

 • آیین و مناسکی بر اساس ایمان کور نیست.
 • سرگرمی روشنفکرانه یا فلسفی نیست.
 • استراحت درمانی، تعطیلات یا فرصتی برای معاشرت با دیگران نیست.
 • فرصتی برای فرار از مشکلات و دردسرهای زندگی روزمره نیست.

ویپاسانا چیست:

 • تکنیکی است که رنج را ریشه کن می سازد.
 • روشی برای پالایش ذهن است که به فرد اجازه میدهد با تنش های زندگی و مشکلات با آرامش وتعادل رو به رو گردد.
 • هنری برای زندگی کردن است که فرد می تواند آن را برای ایجاد مشارکت مثبت در جامعه به کار ببندد.

هدف مراقبه ویپاسانا نیل به بالاترین آرمانهای معنوی، رهایی مطلق و روشنگری کامل است. مقصود آن هرگز درمان بیماریهای جسمانی نیست. هرچند که به عنوان پیامدهای جانبی پالایش روانی، بسیاری از بیماریهای روان-تنی را ریشه کن می سازد. در حقیقت ویپاسانا سه عامل عمده تمام احساس ناخشنودی را از بین می برد: حرص و آز، نفرت و نادانی. با تمرین مداوم، مراقبه تنش هایی که هر روز در زندگی ایجاد می گردند را آزاد می نماید و گره هایی را باز می کند که توسط عادات قدیمی یا واکنش های نامتوازن به شرایط خوشایند یا ناخوشایند ایجاد شده است.

اگرچه ویپاسانا به عنوان یک تکنیک توسط بودا توسعه پیدا کرده، تمرین آن محدود به بوداییان نمی شود. و مطلقا ارتباطی به تغییر دین پیدا نمیکند. تکنیک بر اساس اصول ساده ای بنا شده که همه بشریت مشکلات مشترکی را تجربه می کنند و تکنیکی که این مشکلات را ریشه کن کند، کاربردی جهانی دارد. مردم با مذاهب مختلف از تکنیک مراقبه ویپاسانا بهره برده اند و هیچ تناقضی با مذهب خود نیافته اند.

مراقبه و نظم فردی

فرآیند پاکسازی خویش از طریق باطن بینی به هیچ عنوان ساده نیست -- دانشجویان باید بسیار سخت کار کنند.دانشجویان با تلاش خودشان به شناسایی خود خواهند رسید، هیچ کس دیگری نمیتواند این کار را برای آنها انجام دهد.بنابر این مراقبه برای کسانی مناسب است که می خواهند باجدیت کار کنند و مقرراتی را که برای سود و محافظت مراقبه گران و بخش جدایی ناپذیر تمرینات مراقبه است را ،رعایت کنند

ده روز قطعا مدت زمان بسیار کوتاهی برای نفوذ به عمیق ترین سطوح ذهن ناخودآگاه و یادگیری ریشه کن کردن پیچیدگی های نشسته در آنجا است.پیوستگی تمرین در انزوا راز موفقیت در این تکنیک است.قوانین و مقررات برای به یاد داشتن این جنبه کاربردی است.آنها در درجه اول نه برای بهره بری استاد یا مدیریت دوره است و نه بیان منفی سنت ،خشکی مذهبی یا ایمان کورکورانه.بلکه آنها برپایه تجربه عملی هزاران مراقبه گر در طول سالیان دراز شکل گرفته اند و علمی و منطقی هستند.رعایت قوانین جوی بسیار مساعد برای مراقبه می سازد،شکستن قوانین آلوده اش می کند.

دانشجو باید برای تمام مدت زمان دوره بماند.بقیه مقررات بایستی به دقت خوانده و رعایت شود.فقط کسانی که احساس می کنند می توانند صادقانه و بادقت از مقررات پیروی کنند باید برای ورود به دوره درخواست کنند. کسانی که برای تلاش مصمم نیستند وقت خودشان را تلف خواهند کرد و بیش از آن مزاحم کسانی خواهند شد که می خواهند با جدیت کار کنند.یک دانشجوی آینده نگر باید متوجه باشد که ترک دوره قبل از پایان آن به دلیل سخت بودن قوانین ،توصیه نمیشود و زیان آور خواهد بود.به همین شکل ، این بسیار مایه تاسف خواهد بود که علیرغم یادآوری های مکرر، یک دانشجو از قوانین پیروی نکرده و از او خواسته شود تا دوره را ترک کند.

اشخاص با اختلال ذهنی جدی

گاهی افراد با اختلال ذهنی جدی با انتظاراتی غیر واقع گرایانه به دوره های ویپاسنا می آیند که تکنیک مشکلات ذهنی آنها را بهبود یا کاهش خواهد داد.روابط ناپایدار بین فردی و معالجات مختلف در گذشته می تواند فاکتورهای دیگری باشد که بهره بردن از یک دوره ده روزه یا حتی کامل کردن آن را برای این افراد مشکل می سازد.ظرفیت های ما به عنوان یک موسسه داوطلب غیر تخصصی مراقبت مناسب از افرادی با چنین پیشینه هایی را غیر ممکن می سازد.هرچند ویپاسانا برای اکثر افراد مفید است، اما جایگزینی برای دارودرمانی یا روان درمانی نیست و ما آن را به افرادی با اختلالات روانی حاد توصیه نمیکنیم.

دستورالعملها و مقررات

زیربنای تمرین سیلا —رفتار اخلاقی است. سیلا پایه ای برای پیشرفت سمادی —تمرکز ذهن ایجاد می کنذ; و پاکسازی ذهن از طریقپانیا — خرد درون نگری بدست می آید.

دستورات

تمام کسانی که در یک دوره ویپاسانا شرکت می کنند باید آگاهانه ،پنج دستور زیر را در طول دوره رعایت کنند:

 1. از کشتن هر موجودی بپرهیزند،
 2. از دزدی بپرهیزند،
 3. از هر فعالیت جنسی بپرهیزند،
 4. از دروغ بپرهیزند
 5. از تمام مسکرات و مخدرات بپرهیزند.

به علاوه سه دستوردیگر وجود دارد که انتظار میرود دانشجویان قدیمی(یعنی کسانی که یک دوره را با س.ن.گوینکا به طور کامل طی کرده اند)در طول دوره رعایت کنند.

 1. از خوردن بعد نیم روز بپرهیزند،
 2. از هرگونه لذت نفسانی و تن آرایی بپرهیزند،
 3. از خوابیدن در بسترهای مجلل بپرهیزند.

دانشجویان قدیمی دستور ششم را با خوردن چای بدون شیر یا آب میوه در استراحت ساعت 5 بعد از ظهر رعایت خواهند کرد، در حالیکه دانشجویان جدید می توانند چای با شیر و مقداری میوه میل کنند.استاد ممکن است به دلایل جسمی دانشجویی را از این دستور معاف کند.دستور هفتم و هشتم برای همگان رعایت خواهد شد.

پذیرش استاد و تکنیک

دانشجویان باید اعلام کنند که مشتاقند خود را در طول دوره کاملا به راهنمایی و دستورات استاد بسپارند،این به معنای رعایت کردن مقررات و مراقبه دقیقا همانگونه که استاد می خواهد، بدون اینکه قسمتی از دستورات را نادیده بگیرند و یا چیزی به آن اضافه کنند. این پذیرش باید یک تمایزو درک باشد،نه تسلیم کورکورانه.یک دانشجو تنها با یک منش مبتنی بر اعتماد می تواند با پشتکار و به طور کامل کار کند.چنین اطمینانی به استاد و تکنیک برای موفقیت در مراقبه اساسی است.

دیگر تکنیکها،مراسم و انواع پرستش

در طول دوره لازم است مطلقا هر نوع دعا،عبادت،یا مراسم مذهبی--روزه گرفتن،سوزاندن عود،تسبیح انداختن،تکرار مانترا،رقص و آواز-- متوقف شود.تمام دیگر تکنیکهای مراقبه و شفا دادن یا تمرینات معنوی نیز باید موقتا متوقف شوند.این به علت محکوم کردن دیگر تکنیکها یا تمرینات نیست،بلکه به این علت است که فرصتی مناسب برای امتحان تکنیک ویپاسانا به طور خالص ایجاد شود.

به دانشجویان تاکید می شود که ترکیب عمدی دیگر تکنیکهای مراقبه با ویپاسانا مانع پیشرفت و حتی پسرفت در روندشان می شود.برخلاف تکرار هشدار بوسیله استاد،مواردی در گذشته بوده که دانشجویان از قصد این تکنیک را با تمرین یا تشریفات مذهبی دیگری مخلوط کرده اند و زیان بزرگی را به خود وارد کرده اند.هر گونه شکی که ممکن است بوجود آید باید با ملاقات استاد روشن شود.

ملاقات با استاد

استاد بین ساعت ۱۲ ظهر تا یک بعد از ظهر آماده ملاقات خصوصی با دانشجویان است.همچنین سوالها می تواند بین ساعت ۹ تا ۹:۳۰ بعد از ظهر در سالن مراقبه در جمع پرسیده شود.زمانهای ملاقات و سوال و جواب برای شفاف سازی تکنیک است و همچنین سوالهایی که در مورد مطالب گفته شده در درسهای شبانه پیش می آیند.

سکوت شریفه

تمام دانشجویان باید سکوت شریفه را از شروع دوره تا صبح روز آخر رعایت کنند.سکوت شریفه به معنی سکوت کلامی ، بدنی و ذهنی است.هر نوع ارتباط با دیگر دانشجویان چه با ایما و اشاره، نوشتن یا غیره ممنوع است.

به هرحال دانشجویان می توانند در صورت نیاز با استاد صحبت کنند و میتوانند مدیریت را در جریان هر مشکلی در مورد غذا،اقامت،سلامت یا غیره بگذارند.اما این تماسها نیز باید به حداقل برسد.دانشجویان باید احساس کار در یک محیط ایزوله را ایجاد کنند.

جدایی زنان و مردان

تفکیک کامل مردان و زنان باید رعایت شود.زوجها،مزدوج و یا غیره،نباید در طول دوه به هر صورتی با یکدیگر ارتباط داشته باشند.این مطلب در مورد دوستان ،افراد خانواده و غیره نیز صدق می کند.

تماس جسمی

مهم است که در طول دوره هیچ تماس جسمی بین افراد چه همجنس چه جنس مخالف وجود نداشته باشد.

یوگا و تمرینات ورزشی

هرچند که تمرینات یوگا و دیگر نرمشها منطبق با ویپاسانا است، اما این تمرینات باید برای طول دوره متوقف شوند زیرا امکانات زمانبندی شده ای برای آنها در محل دوره در دسترس نیست.آهسته دویدن نیز مجاز نیست.دانشجویان می توانند با قدم زدن در مکانهای مشخص شده در زمانهای استراحت نرمش کنند

اشیاء مذهبی ، تسبیح،کریستال،طلسمها

چنین اقلامی نباید به محل دوره آورده شوند.اگر سهوا آورده شدند باید در طول دوره به مدیریت تحویل داده شوند.

مواد مخدر و مسکرات

هیچ نوع دارو،الکل یا مواد مخدر یا مسکر دیگر نباید به مرکز آورده شود. این همچنین شامل داروهای آرام بخش، قرصهای خواب و هرنوع مسکن نیز می شود.داروهایی که با تجویز پزشک مصرف می شوند باید به اطلاع استاد برسند.

تنباکو

برای سلامتی و راحتی تمام دانشجویان ،سیگار کشیدن،جویدن تنباکو،و مصرف انفیه در دوره مجاز نیست.

غذا

امکان راضی کردن تمایلات غذایی خاص و نیازمندی همه مراقبه گران وجود ندارد.بنابراین از دانشجویان صمیمانه درخواست می شود موقتا با غذای ساده گیاهی ای که آماده می شود،کنار بیایند.مدیریت دوره تلاش می کند تا منویی متعادل،کامل و مناسب برای مراقبه محیا سازد.اگر به دانشجویی به علت مشکل سلامتی رژیم غذایی خاصی تجویز شده، باید مدیریت را در زمان درخواست ثبت نام مطلع سازد.روزه گرفتن مجاز نیست.

پوشش

پوشش باید ساده،با حیا و راحت باشد.لباسهای تنگ،شفاف،آشکارکننده یا از سوی دیگر لباسهای جلب توجه کننده (از قبیل شلوارک ،دامن کوتاه،ساق تنگ، بی آستین،تاپ کوتاه) نباید پوشیده شود.آفتاب گرفتن و برهنگی جزئی مجاز نیست.مهم این است که پرت کردن حواس دیگران به حداقل برسد.

استحمام و شستشوی لباس

هیچ ماشین لباسشویی و یا خشک کنی در دسترس نیست،بنابراین دانشجویان باید لباس کافی به همراه بیاورند.تکه های کوچک لباس می توانند با دست شسته شوند.استحمام و شستشوی لباس تنها باید در زمانهای استراحت انجام شود،نه در ساعات مراقبه.

تماس با بیرون

دانشجویان باید در طول دوره،در محدوده دوره باقی بمانند.دانشجویان تنها با موافقت استاد می توانند محل را ترک کنند.هیچ ارتباطی با بیرون تا پایان دوره مجاز نیست.این شامل نامه،تماس تلفنی و ملاقات نیز می شود.تلفن همراه،پیجرو دیگر دستگاههای الکترونیکی باید تا پایان دوره به مدیریت تحویل شود.در موارد ضروری،یک دوست یا فامیل می تواند با مدیریت تماس بگیرد.

موسیقی، خواندن و نوشتن

نواختن آلات موسیقی ، پخش کردن رادیو و غیره مجاز نیست.هیچ گونه محتوای خواندنی و نوشتنی نباید به دوره آورده شود.دانشجویان نباید حواس خود را به یادداشت برداشتن پرت کنند.محدودیت خواندن و نوشتن به دلیل تاکید بر طبیعت عملی و سختگیرانه این مراقبه است.

وسایل ضبط صدا و دوربین

اینها نباید بجز با اجازه صریح استاد استفاده شوند.

پشتوانه مالی دوره ها

بر اساس سنت خالص ویپاسانا،دوره ها فقط برپایه اهداء و دهش اجرا می شوند.دهش فقط از کسانی پذیرفته می شود که حداقل یک دوره کامل ده روزه را با س.ن.گوینکا گذرانده باشند.کسی که برای اولین باردوره را می گذراند می تواند در روز آخر دوره یا هرموقعی بعد از آن اهداء داشته باشد.

به این روش دوره ها بوسیله کسانی که تمرین را برای خود مفید دیده اند حمایت می شود.کسانی که دوست دارند این فایده را با دیگران قسمت کنند،یک نفر برای مشیت دیگری می بخشد. در این سنت ،چنین دهشی تنها منبع تامین مالی دوره در سراسر دنیاست.هیچ موسسه یا فرد ثروتمندی آنها را حمایت مالی نمیکند.نه به استادان و نه به اداره کنندگان هیچ نوع پرداختی برای خدماتشان صورت نمیگیرد.بنابراین گسترش ویپاسانا با خلوص نیت و بدون هیچ انگیزه تجاری پیش میرود.

دهش چه کم باشد ،چه زیاد، باید با آرزوی کمک به دیگران داده شود:"هزینه دوره ای که گذرانده ام با سخاوت دانشجویان گذشته پرداخت شده است،حالا بگذار چیزی برای هزینه های دوره های آینده ببخشم،باشد که دیگران نیز از این تکنیک بهره مند شوند."

جمع بندی

برای روشن سازی معنای پشت مقررات و قوانین ،باید به صورت زیر جمع بندی شوند:

بسیار مراقب باشید که فعالیتهای شما مزاحم کسی نشود.توجهی به حواس پرتی های ایجاد شده بوسیله دیگران نکنید.

ممکن است دانشجویی دلایل کاربردی یک یا چندین قانون را نتواند درک کند.مضاف بر آن اجازه دهد شک و منفی گرایی بوجود آید، بایستی بلافاصله از استاد برای روشن سازی درخواست شود.

تنها با در پیش گرفتن راه و روش قانونمند و با بیشترین تلاش یک دانشجو می تواند تمرین را بفهمد و از آن بهرمند شود.در طول دوره تاکید بر کار کردن است.قانون طلایی مراقبه کردن به نحوی است که انگار شخص تنهاست،با ذهنی درون نگرشده،با نادیده گرفتن هر ناراحتی و هر حواس پرتی که شخص ممکن است با آن روبرو شود.

در نهایت ، دانشجویان باید به یاد داشته باشند که پیشرفت آنها در ویپاسانا کاملا به کیفیتهای خوب خودشان و رشد شخصی و پنج عامل زیر وابسته است:تلاش جدی،اعتقاد،اخلاص،سلامتی و خرد.

باشد که اطلاعات بالا شما را یاری دهد تا از دوره مراقبه خود بیشترین بهره را ببرید.ما خوشحالیم که مجالی برای خدمت داریم،و برایتان ازتجربه ویپاسانا ،صلح و هماهنگی آرزو میکنیم.

جدول زمانبندی دوره

جدول زمان بندی دوره که در ادامه می آید،برای حفظ پیوستگی تمرین طراحی شده است.به دانشجویان توصیه می شود به بهترین نحو ممکن از آن پیروی کنند.

4:00 بامداد   زنگ بیدار باش بامدادی
4:30-6:30 صبح   مراقبه در سالن یا محل اقامتتان
6:30-8:00 صبح   زمان صبحانه
8:00-9:00 صبح   مراقبه گروهی در سالن
9:00-11:00 قبل از ظهر   مراقبه در سالن یا محل اقامتتان مطابق دستور استاد
11:00-12:00 ظهر   زمان نهار
12noon-1:00 بعد از ظهر   استراحت و ملاقات با استاد
1:00-2:30 بعد از ظهر   مراقبه در سالن یا محل اقامتتان
2:30-3:30 بعدازظهر   مراقبه گروهی در سالن
3:30-5:00 بعدازظهر   مراقبه در سالن یا محل اقامتتان مطابق دستور استاد
5:00-6:00 بعدازظهر   زمان چای
6:00-7:00 بعدازظهر   مراقبه گروهی در سالن
7:00-8:15 بعدازظهر   درسهای استاد در سالن
8:15-9:00 شب   مراقبه گروهی در سالن
9:00-9:30 شب   زمان طرح سوال در سالن
9:30 شب   استراحت در اتاق محل اقامتتان -- خاموشی

شما می توانید یک کپی از دستوالعملها و مقررات بالا را به فرمت PDF ازاینجا دانلود کنید تا آن را قبل از ثبت نام در دوره به دقت بخوانید. شما می توانید برای شرکت در یک دوره مراقبه ویپاسانا با تکمیل و ارسال درخواست نامه برای یک دوره زمان بندی شده، درخواست بدهید.