مراقبه ویپاسانا

ویپاسانا که به معنی دیدن چیزها به صورت واقعی آن است، یکی از قدیمی ترین تکنیک های مراقبه است. این تکنیک بیش از ۲۵۰۰ سال پیش توسط "گوتاما بودا" کشف و به عنوان یک درمان جهانی برای دردهای جهانی آموزش داده شد ، یعنی an هنر زندگی. این تکنیک غیرفرقه ای هدفش ریشه کن کردن کامل ناپاکی های ذهن و رسیدن به بالاترین میزان شادی برآمده از رهایی است.

ویپاسانا راهی برای تغییر خود از طریق خودنگری است. این راه متمرکز بر ارتباط عمیق دو جانبه بین ذهن و بدن است که می تواند مستقیماً با توجه به حس های فیزیکی که زندگی بدن را تشکیل می دهند تجربه شود و با استمرار به شکل گیری ذهن بینجامد. این روش که بر مبنای مشاهده و کاوش توسط خود، به ریشه ی ذهن و بدن سفر می کند، ناپاکی های ذهنی را از بین می برد و در نهایت به داشتن ذهنی متعادل و پر از عشق و شفقت می انجامد.

ین علمی که افکار، احساسات، قضاوت ها و حس های فرد را به وجود می آورند، شناخته می گردند. چگونگی اینکه فرد چگونه رشد می کند یا کاهش می یابد، چگونه تولید رنج می کند یا خود را از رنج رهایی می بخشد، فهمیده می شود.زندگی با آگاهی فزاینده، جدایی از پندار، تسلط بر خویش و صلح همراه می گردد.

سنت

از زمان بودا تا کنون ویپاسانا توسط سلسله ی ناگسستنی آموزگاران دست به دست شده است. آموزگار فعلی این زنجیره، , آقای س.ن.گوینکا در برمه (میانمار) تولد و پرورش یافت هرچند اصالتا هندی است. در زمانی که در آنجا بود این خوشبختی را یافت که ویپاسانا را از آموزگار خود "سایاجی اوباکین" که در آن زمان یک مدیرعالی رتبه ی دولتی بود فرا گیرد. پس از آنکه آقای گوینکا به مدت ۱۴ سال نزد آموزگارش آموزش یافت در هندوستان اقامت گزید و در سال ۱۹۶۹ شروع به تدریس ویپاسانا نمود. از آن زمان تا کنون ایشان ده ها هزار نفر از هر گونه نژاد و مذهب را در شرق و غرب آموزش داده است. در سال ۱۹۸۲ ایشان شروع به گماردن استادیارانی نموده اند تا پاسخگوی تقاضای روزافزون دوره های ویپاسانا باشند.

دوره ها

تکنیک در یک دوره اقامت ده روزه به متقاضی آموزش داده می شود تا او با رعایت  مقررات خاصی, اصول اولیه این روش را فرا گیرد و با تمرین کافی نتایج مفید آن را تجربه کند.

شرکت در دوره به کار سخت و جدی نیازمند است. آموزش دارای سه مرحله است. مرحله ی اول این است که در طی دوره از کشتن، دزدی، فعالیت جنسی،گفتن سخنان بیهوده و مصرف مواد مخدر خودداری شود. انجام این اصول اخلاقی ساده، ذهن پریشان را آرام می سازد تا بتواند وظیفه ی دشوار خودنگری را انجام دهد. مرحله ی دوم تسلط بر ذهن است که آموزش تمرکز توجه بر روی واقعیت جریان دم و بازدم می باشد به همانگونه که به سوراخ های بینی وارد و از آنها خارج می شود. در روز چهارم ذهن آرامتر و متمرکزتر شده است و قادر است که بهتر خود ویپاسانا را تجربه کند: مشاهده ی حس ها در تمام بدن، درک طبیعت آنها و توسعه ی تعادل ذهن با واکنش نکردن به آنها. سرانجام در روز پایانی، شرکت کنندگان، مراقبه ی عشق و شفقت و خیرخواهی برای همگان را فرا می گیرند که در آن پاکی و خلوص به دست آمده در دوره را با تمام موجودات تقسیم می کنند.

تمام تکنیک در عمل، یک تمرین ذهنی است. درست همان گونه که ما برای افزایش سلامتی بدنمان تمرین های بدنی انجام می دهیم، ویپاسانا نیز می تواند برای توسعه ی سلامتی ذهنمان به کار برده شود.

از آنجا که این تکنیک به صورت اصلی مفید خواهد بود، تأکید زیادی بر روی این نکته وجود دارد که اجرای آن به همان صورت اصلی نگهداری شود. این تکنیک نه به صورت سوداگرانه بلکه به صورت رایگان آموزش داده می شود و تمام کسانی که در کارآموزش آن هستند هیچ پاداش مادی را در ازای کار خود دریافت نمی کنند. هیچ گونه پولی برای اجرای دوره ها حتی برای هزینه ی غذا و مسکن دریافت نمی شود. تمام هزینه ها توسط کسانی که دوره را گذرانده اند و از مزایای ویپاسانا برخوردار شده اند پرداخت می شود به امید آنکه دیگران نیز از این مزایا بهره مند گردند.

البته دستاوردها به مرور با تمرین مستمر به دست می آیند.این غیرواقع بینانه است که انتظار رود که تمام مشکلات در طی ده روز برطرف شود. اگرچه در زمان مذکور اصول ویپاسانا می تواند آموخته شود تا اینکه در زندگانی روزمره به کار روند. هر چه تکنیک، بیشتر تمرین شود، رهایی بیشتری از بدبختی و نزدیک شدن به هدف نهایی رهایی کامل به دست می آید. حتی تمرین ده روزه می تواند نتایج روشن و چشمگیری که به وضوح در زندگی روزمره مفید هستند را مهیا سازد.

تمام افرادی که صادقانه تصمیم به فرا گرفتن ویپاسانا دارند، دعوت می شوند تا در یک دوره شرکت کنند و خودشان ببینند که چگونه این تکنیک کارآمد است و مزایای آن را برآورد کنند. تمام کسانی که آن را تجربه کنند در می یابند که ویپاسانا وسیله ای غیرقابل ارزش گذاری است که می توان به وسیله ی آن شادی واقعی را به دست آورد و آن را با دیگران به اشتراک گذاشت.