אפליקציית דהאמה.אורג לטלפון נייד

מאפיינים

 • Learn more about Vipassana Meditation.
 • Find locations near you that offer Vipassana Meditation courses from a complete worldwide listing or map of over 300 locations spread across 80+ countries.
 • Locate Vipassana Meditation courses using search criteria such as dates, regions, and instruction languages.
 • Apply and register to attend a Vipassana Meditation course.
 • Download or listen online to audio resources in different languages, including 10-Day Discourses and instructions for Mini- Ānāpāna meditation.
 • Stream videos in different languages, including 10-Day Discourses, Talks, Interviews, and Q&As by S.N. Goenka, Documentaries about Vipassana for adults and children, Vipassana for business executives and Vipassana in prisons, and a Mini-Ānāpāna Introduction and Practice.

עבור תלמידים ותיקים

אם סיימתם קורס בן 10 ימים במסורת זו, אתם יכולים להיכנס לאיזור התלמידים הותיקים באפליקציה זו כדי לגשת אל:

 • ישיבות קבוצתיות בנות שעה ביותר מ-25 שפות שונות.
 • ניגון הקלטות של ישיבות קבוצתיות עם אפשרות של תיעוד הישיבות היומיות שלכם. דהאמה.אורג לא אוספת את הנתונים הללו. כל הנתונים נשמרים מקומית בלבד על גבי המכשיר.
 • Turn on group sitting counter to join and see how many Old Students are currently meditating.
 • Find information about group sittings and other events hosted near you or hosted online.
 • Additional audio resources, including discourses for Mahāsatipaṭṭhāna Sutta, 1/2/3-day, and 7-day teenager courses; Morning Chantings and Dohas for 10-day courses; Special Chantings; Talks, Interviews, and Q&As by S.N. Goenka; Pāḷi Training; and Gong Sounds.
 • Additional video resources, including Mahāsatipaṭṭhāna Sutta Discourses, Benefits of Dhamma Service, Talks, Interviews, and Q&As by S.N. Goenka for Old Students and Dhamma Servers, and Special Chantings in the Gem Set in Gold.
 • A wealth of written resources including the Old Student Guide, Course Formalities and Pāḷi Passages, Group Sittings Chantings, the 10-Day Discourse Summaries, Glossary of Pāḷi Terms, FAQs about doing a Self Course, information about the Chain of Teachers in this Tradition, information about Dhamma Service, and Dāna.

Videos

Download

Qr
App store us uk
Play store badge