מונחים

כללי

קורסים דו-לשוניים הם קורסים הניתנים בשתי שפות. כל התלמידים ישמעו את הנחיות המדיטציה היומיות בשתי השפות. שיחות הערב יינתנו בנפרד.

תלמידים ותיקים הם אלו שהשלימו לפחות קורס ויפאסנה בן 10 ימים אחד בהנחיית ס.נ. גואנקה או אחד המורים שהוסמכו על-ידו. לתלמידים ותיקים יש אפשרות להתנדב לשירות בקורסים.

כל הקורסים מתנהלים על בסיס תרומות בלבד. כל ההוצאות ממומנות באמצעות תרומות שנתנו תלמידים שהשלימו קורס והפיקו ממנו תועלת, ואשר מעוניינים שגם אחרים יזכו להזדמנות דומה. המורים אינם מקבלים שום תמורה כספית או חומרית עבור הקורס. הם וכל אלו המשרתים בקורס עושים זאת בהתנדבות מלאה. כך הוויפאסנה נשארת חופשייה ממסחור.

קורסי מדיטציה נערכים גם במרכזים וגם באתרים שאינם מרכזים. מרכזי מדיטציה הם מרכזים המוקדשים בלעדית למטרה זו, ואשר נערכים בהם קורסים באופן סדיר לאורך כל השנה. לפני שמרכזים אלה הוקמו, נערכו קורסים במסורת זו באתרים זמניים, למשל בכנסיות. כיום, באזורים שבהם עדיין לא הוקם מרכז על-ידי תלמידי ויפאסנה מקומיים, קורסים בני 10 ימים נערכים באתרים שאינם מרכזים.


סוגי קורסים

קורסים קצרים לתלמידים ותיקים (1-3 ימים)מיועדים לכל מי שסיים קורס בן 10 ימים עם ס.נ. גואנקה או אחד ממוריו המוסמכים. תלמידים ותיקים מוזמנים להירשם לקורסים אלה, גם אם עבר זמן מה מאז הקורס האחרון שלהם.

קורסי 10 ימים הם קורסי מבוא במדיטציית ויפאסנה שבהם הטכניקה נלמדת בהדרגה יום אחר יום. הם מתחילים בערב יום 0, לאחר הרשמה בשעות 17:00-14:00, וכוללים 10 ימים מלאים של תרגול מדיטציה. הקורסים מסתיימים בבוקר היום ה-11 בסביבות השעה 7:30 בבוקר.

קורסי 10 ימים למנהלים הינם קורסי מבוא לויפאסנה המותאמים לפקידים ממשלתיים ואנשי עסקים בהם נלמדת הטכניקה שלב אחר שלב. למידע נוסף אנא אתר קורסי המנהלים.עיינו ב הקורס מתחיל לאחרי הרשמה בשעות 14-16, שאחריה 10 ימים מלאים של מדיטציה, ומסתיים ביום ה11 ב7:30 בבוקר.

לקורסי 10 ימים לתלמידים ותיקיםיש את אותו לוח זמנים ואותם כללים כמו קורס 10 ימים. קורסים אלה פתוחים לתלמידים ותיקים רציניים אשר סיימו לפחות 3 קורסי 10 ימים, קורס סאטיפאטהנה אחד, לא תרגלו טכניקת מדיטציה אחרת מאז קורס ה10 ימים האחרון שלהם, מתרגלים טכניקת ויפאסנה זו לפחות שנה, ואשר מנסים לשמור על חמישה כללי המוסר בחייהם.

קורסי 10 ימים מיוחדים פתוחים רק לתלמידים ותיקים רציניים אשר מחויבים לטכניקה זו וסיימו לפחות חמישה קורסי 10 ימים, קורס סאטיפאטהנה אחד, שירתו בלפחות קורס 10 ימים אחד, ומתרגלים באופן סדיר לפחות שנתיים.

קורסי 20 יום פתוחים רק לתלמידים ותיקים רציניים אשר מחויבים לטכניקה זו וסיימו לפחות חמישה קורסי 10 ימים, קורס סאטיפטהאנה אחד, שירתו בקורס 10 ימים אחד לפחות, ואשר מתרגלים באופן סדיר לפחות שנתיים.

קורסי 30 יום פתוחים רק לתלמידים ותיקים רציניים אשר מחויבים לטכניקה זו וסיימו לפחות שישה קורסי 10 ימים (אחד מאז קורס ה20 יום הראשון שלהם), קורס 20 יום אחד, קורס סאטיפאטהנה אחד, ומתרגלים באופן סדיר לפחות שנתיים.

קורסי 45 יוםפתוחים רק למי שמעורב בשירות הדאמה ומורים אשר סיימו לפחות שבעה קורסי 10 ימים (אחד מאז קורס ה30 יום הראשון שלהם), שני קורסי 30 , קורס סאטיפאטהנה אחד, ומתרגלים באופן סדיר לפחות שלוש שנים.

קורסי 60 יוםהם פתוחים רק למי שמעורב בשירות הדאמה ומורים אשר סיימו לפחות שני קורסי 45 ימים, מתרגלים טכניקה זו לפחות חמש שנים, מקפידים על תירגול יומי (שעתיים ביום) לפחות שנתיים, נמנעים מהריגה, התנהגות מינית בלתי הולמת, חומרים משכרים ושומרים על שאר כללי המוסר כמיטב יכולתם לפחות שנה ושעברה לפחות חצי שנה מאז הקורס הארוך האחרון שלהם; הקורס מוגבל למורים ולאלה שמעורבים באופן עמוק בשרות דהאמה.

קורסי ילדים פתוחים לכל ילד בגיל 12-8 אשר רוצה ללמוד מדיטציה. ההורים אינם צריכים להיות מודטים בעצמם.

תוכניות לתלמידים ותיקיםדומות ל תקופות שירות בהן יש זמן לעבוד על מגוון של משימות תחזוקה, שיפוץ וגינון במרכז, אך יש להם תוכנית יותר מלאה, הזדמנות לפגוש מורים, ולפעמים פגישות עמותה. כלתלמיד ותיק aמוזמן/נת להשתתף. התוכנית היומית תכלול שלושה ישיבות קבוצתיות ביחד עם זמני עבודה בבוקר ואחה"צ ובערב יושמעו הקלטות של שיחות והרצאות מיוחדות שס.נ. גואנקה נתן לתלמידים ותיקים.

ימים פתוחים נערכים בין קורסי המדיטציה.כולם מוזמנים לבוא וללמוד על מדיטצית ויפאסנה ועל המרכז.

קורס סאטיפטהאנה הוא בן 8 ימים, לוח הזמנים וכללי המשמעת בקורס זה זהים לאלה של קורס בן 10 ימים. בשיחות הערב בקורס, מבאר מר גואנקה את דרשת הסאטיפטהאנה (Maha Satipatthana Sutta), הטקסט העיקרי בו מסביר הבודהא באופן שיטתי, את עקרונות טכניקת הוויפאסנה. קורס סאטיפטהאנה מיועד לתלמידים ותיקים אשר: 1. שסיימו לפחות שלושה קורסים בני 10 ימים עם ס.נ. גואנקה או עם אחד מעוזריו המוסמכים. 2. תירגלו ויפאסנה לפחות במשך שנה לפחות. 3. נמנעו מתרגול טכניקות מדיטציה אחרות, מאז הקורס האחרון שלהם. 4. מנסים לשמור על חמשת כללי הסילה בחיי היום יום ומקפידים לשמור על הכלל השלישי (הימנעות מהתנהגות מינית לא הולמת - sexual misconduct) ועל הכלל החמישי (הימנעות משימוש בחומרים משכרים) מרגע הירשמם לקורס.

לקורסים עצמיים לתלמידים ותיקיםיש את אותו לוח זמנים ואותם כללים כמו קורס 10 ימים. ההבדל הוא שאין מורה נוכח. קורסים אלה פתוחים לתלמידים ותיקים רציניים אשר סיימו לפחות 3 קורסי 10 ימים, לא תרגלו טכניקת מדיטציה אחרת מאז קורס ה10 ימים האחרון שלהם, מתרגלים טכניקת ויפאסנה זו לפחות שנה, ואשר מנסים לשמור על חמישה כללי המוסר בחייהם.

במהלך תקופת שירות נעשה מאמץ לשפר את התנאים באתר הקורסים כדי לספק לתלמידים סביבה אופטימלית ללימוד דהאמה. סדר היום בתקופת העבודות שונה מזה הנהוג בקורסים. במהלך היום יעסקו המשתתפים בתיקון וצביעת חדרים, עבודות חשמל, גינון, ניקיון ועוד. שלוש ישיבות מדיטציה קבוצתיות יתקיימו כרגיל מדי יום, ובשעות הערב יושמעו קלטות ויוקרנו סרטי וידאו בנושאי דהאמה. בזמן הפנוי ניתן יהיה לקרוא ספרים ומאמרים בנושאי ויפאסנה. תקופת השירות היא הזדמנות נהדרת לתת שירות דהאמה באווירה התומכת של מרכז המדיטציה, ולהתחזק בתרגול הטכניקה ובהבנתה.

קורסי אנאפאנה לבני נוער פתוחים לנערים/ות בגיל 18-13. ההורים אינם נדרשים להיות מודטי ויפאסנה.