Asiasanasto

Yleinen

Kaksikieliset kurssit ovat kursseja, joilla opetus tapahtuu kahdella kielellä. Kaikki oppilaat kuuntelevat päivittäiset meditaatio-ohjeet molemmilla kielillä. Iltaluennot kuunnellaan erikseen.

Vanhat oppilaat ovat oppilaita, jotka ovat suorittaneet 10 päivän vipassanameditaatiokurssin S.N. Goenkan tai hänen avustavien opettajiensa johdolla. Vanhoilla oppilailla on mahdollisuus avustaa listassa olevilla kursseilla.

Kaikki kurssit järjestetään kokonaan lahjoitusvaroin. Kaikki kustannukset rahoitetaan lahjoituksilla, jotka ovat peräisin aiemmin kurssille osallistuneilta oppilailta, jotka ovat kokeneet vipassanan tuomat hyödyt ja haluavat antaa muillekin saman tilaisuuden. Opettaja tai avustavat opettajat eivät saa kurssista palkkaa; he, kuten kaikki kurssilla avustavat, tekevät vapaaehtoistyötä. Vipassana ei näin ollen ole millään muodoin kaupallista.

Meditaatiokursseja järjestetään sekä keskuksissa että tilapäisillä kurssipaikoilla. Meditaatiokeskukset ovat meditointiin tarkoitettuja paikkoja, joissa kursseja järjestetään säännöllisesti ympäri vuoden. Ennen meditointikeskusten perustamista kaikki kurssit tässä perinteessä pidettiin tilapäisillä kurssipaikoilla, kuten leirintäalueilla, uskonnollisissa retriittikeskuksissa, kirkoissa ja muissa vastaavissa paikoissa. Nykyään niillä alueilla, joissa paikalliset vipassanaoppilaat eivät vielä ole perustaneet keskusta, 10 päivän kursseja järjestetään tilapäisillä kurssipaikoilla.


Kurssityyppi

Vanhojen oppilaiden lyhyet kurssit (1-3 päivää) on tarkoitettu kaikille sellaisille oppilaille, jotka ovat suorittaneet 10 päivän kurssin S.N. Goenkan tai hänen avustavien opettajiensa johdolla. Kaikki vanhat oppilaat ovat tervetulleita hakemaan ja osallistumaan näille kursseille, myös sellaiset joiden viimeisestä kurssista on kulunut jonkin verran aikaa.

10-päivän kursseilla vipassanameditaatiota opetetaan johdattamalla oppilas tekniikkaan askel askeleelta. Kurssi alkaa iltapäivällä tapahtuvan ilmoittautumisen ja tiedotustilaisuuden jälkeen. Kurssilla on kymmenen kokonaista päivää meditointia. Kurssi päättyy yhdennentoista päivän aamuna kello 7:30 mennessä.

10-päivän kurssit johtajille ovat vipassanameditaation johdantokursseja, jotka on tarkoitettu erityisesti yritysjohtajille ja valtion virkamiehille. Kursseilla meditaatiotekniikkaa opetetaan askel askeleelta kymmenen päivän ajan. Lisätietoja löytyy Johtajien kurssien sivuilta. Kurssin alkamispäivänä on ilmoittautuminen (kello 14-16) ja tiedotustilaisuus. Kurssilla meditoidaan kymmenen kokonaista päivää. Kurssi päättyy yhdennentoista päivän aamuna kello 7:30 mennessä.

10-päivän kurssi vanhoille oppilaille on aikataulultaan ja säännöiltään samanlainen kuin tavalliset 10-päivän kurssit. Nämä kurssit on tarkoitettu vakaville vanhoille oppilaille, jotka ovat käyneet vähintään kolme 10-päivän kurssia sekä yhden Satipatthana sutta -kurssin, eivät ole harjoittaneet muita meditaatiotekniikoita viimeisimmän 10-päivän kurssinsa jälkeen, ovat harjoittaneet tätä vipassanatekniikkaa vähintään yhden vuoden, pyrkivät noudattamaan viittä moraalihojetta arkielämässään, ja pyrkivät ylläpitämään päivittäisen meditaatioharjoituksen.

10-päivän erikoiskurssit on tarkoitettu vain vakaville vanhoille oppilaille, jotka ovat omistautuneita tälle tekniikalle sekä ovat käyneet vähintään viisi 10-päivän kurssia ja yhden Satipatthana sutta -kurssin, avustaneet vähintään yhden 10-päivän kurssin, ja ovat harjoittaneet tätä tekniikkaa säännöllisesti ainakin kahden vuoden ajan.

14-päivän kiitollisuuskurssi oli ennen nimeltään "opettajan omakurssi". Kun meditoi, kehittää yhtenä ominaisuutena kiitollisuutta - kiitollisuutta opettajiaan Goenkajitä ja Matajitä kohtaan, ja kiitollisuutta vipassanaopettajien pitkää traditiota kohtaan, aina Buddhaan asti. Tämä kurssi on kaikille vanhoille oppilaille, jotka avustavat aktiivisesti kurssien järjestämisessä. Vaatimuksiin kuuluu kolme 10 päivän kurssia ja yksi Satipatthana kurssi; aktiivisuus dhamma-avustuksessa; yritys istua kahdesti päivässä tunnin ajan vähintään viimeisimmästä 10 päivän kurssista lähtien; sekä viiden moraaliohjeen noudattaminen parhaan kykynsä mukaan. Osallistumiseen vaaditaan paikallisen opettajan suositus. Kurssi etenee perinteisen mallin mukaan (mm. kolme ryhmäistuntoa päivässä) mutta oppilaat työskentelevät itsenäisemmin ja opetusmateriaali pohjautuu 20 päivän kurssiin. Kurssi on väliaskel, joka auttaa kypsymään pitkille kursseille ja inspiroi työskentelemään syvemmin.

20-päivän kurssit on tarkoitettu vakaville vanhoille oppilaille, jotka ovat omistautuneita tälle tekniikalle sekä ovat käyneet vähintään viisi 10-päivän kurssia ja yhden Satipatthana sutta -kurssin, avustaneet ainakin yhden 10-päivän kurssin, ja ovat harjoittaneet tätä tekniikkaa säännöllisesti ainakin kahden vuoden ajan.

30-päivän kurssit on tarkoitettu vakaville vanhoille oppilaille, jotka ovat omistautuneita tälle tekniikalle sekä ovat käyneet vähintään kuusi 10-päivän kurssia (yhden näistä ensimmäisen 20-päivän kurssinsa jälkeen), yhden 20-päivän kurssin, yhden Satipatthana sutta -kurssin, ja ovat harjoittaneet tätä tekniikkaa säännöllisesti ainakin kahden vuoden ajan.

Lasten kurssit on tarkoitettu kaikille 8-12 -vuotiaille lapsille, jotka haluavat oppia meditoimaan. Vanhempien / huoltajien ei tarvitse olla meditoijia.

Vanhojen oppilaiden työjaksot ovat samanlaisia kuin työperiodit, joiden aikana työskennellään erilaisten kunnostus-, rakennus-, kodinhoito- ja ulkotöiden parissa. Ohjelma on kuitenkin tiiviimpi, ja se sisältää mahdollisuuden tapaamisiin avustavan opettajan kanssa, sekä mahdollisesti työryhmien ja yhdistyksen jäsenten välisiä tapaamisia. Kaikki vanhat oppilaat ovat tervetulleita osallistumaan. Päivittäiseen ohjelmaan kuuluu kolme ryhmäistuntoa, työjaksot aamulla ja iltapäivällä sekä iltaisin S.N. Goenkan erityisesti vanhoille oppilaille pitämiä iltaluentoja ja puheita nauhalta.

Avointen ovien päiviä pidetään meditointikurssien välissä. Kaikki ovat tervetulleita paikanpäälle saamaan tietoa vipassanameditaatiosta ja -keskuksesta.

Satipatthana sutta -kursseilla noudatetaan samaa aikataulua ja samoja sääntöjä kuin 10-päivän kursseilla. Erona on, että nauhalta kuunneltavissa iltaluennoissa käydään perusteellisesti läpi Satipatthana suttaa. Satipatthana sutta on teksti, jossa vipassanatekniikka on selitetty järjestelmällisesti. Nämä kurssit on tarkoitettu vakaville vanhoille oppilaille, jotka ovat suorittaneet (avustajana suoritetut kurssit poislukien) vähintään kolme 10-päivän kurssia, eivät ole harjoittaneet mitään muuta meditaatiotekniikkaa edellisen 10-päivän kurssinsa jälkeen, ovat harjoittaneet tätä vipassanatekniikkaa vähintään yhden vuoden, ja jotka pyrkivät ylläpitämään meditaatioharjoituksen sekä noudattamaan viittä moraaliohjetta arkielämässään vähintään kurssille hakemisesta lähtien.

Vanhojen oppilaiden itsenäinen kurssi noudattaa samaa aikataulua ja sääntöjä kuin 10-päivän kurssi. Erona on, että itsenäisellä kurssilla ei ole opettajaa paikalla. Näille kursseille voivat hakea vakavat vanhat oppilaat, jotka ovat istuneet vähintään kolme 10-päivän kurssia, eivät ole harjoittaneet muita meditaatiotekniikoita edellisen 10-päivän kurssinsa jälkeen, ovat harjoittaneet tätä vipassanatekniikkaa ainakin vuoden ajan, ja pyrkivät noudattamaan viittä moraaliohjetta arkielämässään.

Työperiodit ovat jaksoja, jotka on tarkoitettu työskentelylle keskuksen monenlaisten kunnostus-, rakennus-, kodinhoito- ja ulkotöiden parissa. Kaikki vanhat oppilaat ovat tervetulleita osallistumaan. Päivittäiseen ohjelmaan kuuluu kolme ryhmäistuntoa sekä työskentelyjaksot aamulla ja iltapäivällä. Joinakin iltoina on mahdollisuus kuunnella S.N. Goenkan erityisesti vanhoille oppilaille pitämiä iltaluentoja ja puheita nauhalta.

Nuorten anapanakurssi on 13-18 vuotiaille tarjottu meditatiokurssi. Oppilaiden vanhempien ei tarvitse olla vipassanameditoijia.