Woordenlijst

Algemene

Tweetalige cursussen zijn cursussen die worden gegeven in twee talen. Alle studenten krijgen de dagelijkste meditatie-instructies te horen in beide talen. De avondlezingen worden afzonderlijk beluisterd.

Een oud-student is iemand die minstens een 10-daagse meditatiecursus heeft voltooid bij S.N. Goenka of zijn assistent-leraren.

Oud-studenten kunnen Dhamma-dienst geven tijdens de cursussen hierboven weergegeven.

Alle cursussen worden volledig gerund op donatiebasis. Alle kosten worden gedekt uit donaties van degenen die een cursus voltooid hebben, de voordelen van Vipassana ervaren hebben en ook anderen die mogelijkheid wensen te geven. Noch de leraar, noch de assistent-leraren ontvangen een vergoeding; zij en degenen die de cursus dienen geven vrijwillig hun tijd. Op die manier wordt Vipassana vrij van commercie aangeboden.

Meditatiecursussen worden gehouden op centra en op locaties buiten de centra. Meditatiecentra zijn voorzieningen waar er het hele jaar regelmatig cursussen plaatsvinden. Aanvankelijk, toen er in deze traditie nog geen meditatiecentra opgericht waren, werden alle cursussen georganiseerd op gehuurde locaties, zoals kampeerplaatsen, centra voor religieuze retraites, kerken en zo meer. Ook vandaag worden in regio's waar lokale Vipassana-studenten nog geen centra hebben gevestigd de 10-daagse meditatie cursussen gehouden op locaties buiten de centra.


Soort cursus

Korte cursussen voor oud-studenten (1-3 dagen) zijn voor iedereen, die een 10-daagse cursus met S.N. Goenka of zijn assisten-leraren heeft voltooid. Als het een tijd geleden is dat u een cursus gezeten heeft, dan moedigen we u aan, u voor een cursus in te schrijven.

10-daagse cursussen zijn een introductiecursus voor Vipassana-meditatie waarbij de techniek elke dag stap-voor-stap onderwezen wordt. De registratie vindt plaats tussen 14.00 -16.00 uur en wordt gevolgd door een oriënterende inleiding, waarna de cursus begint. Na 10 volle meditatiedagen eindigt de cursus op de ochtend van de 11de dag om 7.30 uur.

10-daagse cursussen voor leidinggevenden zijn introductie cursussen in Vipassana-meditatie, speciaal voor personen met een leidinggevende functie in het bedrijfsleven of in de maatschappij, waarbij de techniek iedere dag stap voor stap wordt onderwezen. Meer informatie vindt u op de Executive course website. De registratie vindt plaats tussen 14.00 -16.00 uur en wordt gevolgd door een oriënterende inleiding, waarna de cursus begint. Na 10 volle meditatiedagen eindigt de cursus op de ochtend van de 11de dag om 7.30 uur.

10-daagse cursussen voor oud-studenten hebben de zelfde tijdschema en gedragsregels als 10-daagse cursussen. Deze cursussen zijn toegankelijk voor serieuze oud-studenten die minstens 3 10-daagse en een Satipaṭṭhāna Sutta cursus voldaan hebben, geen andere meditatietechnieken uitgeoefend hebben sinds hun laatste cursus, hebben deze techniek van Vipassana geoefend sinds minimaal één jaar, proberen aan de vijf voorschriften te houden in hun dagelijkse leven, en proberen dagelijkse 2 uren te mediteren.

Speciale 10-daagse cursussen zijn enkel toegankelijk voor serieuze oud-studenten toegewijd aan deze techniek, die tenminste vijf 10-daagse cursussen en één Satipatthana Sutta cursus hebben voltooid, minstens één 10-daagse cursus gediend hebben en tenminste gedurende twee jaar elke dag twee uur mediteren.

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.

20-daagse Cursussen zijn enkel toegankelijk voor serieuze oud-studenten toegewijd aan deze techniek, die tenminste vijf 10-daagse cursussen en één Satipatthana Sutta cursus hebben voltooid, minstens één 10-daagse cursus gediend hebben en tenminste gedurende twee jaar elke dag twee uur mediteren.

30-daagse Cursussen staan enkel open voor serieuze oud-studenten die toegewijd zijn aan deze techniek en ten minste zes 10-daagse cursussen (waarvan een na hun eerste 20-daagse cursus), een 20-daagse cursus en een Satipatthana Sutta cursus hebben voltooid, en sinds minstens twee jaar een dagelijkse praktijk onderhouden.

45-daagse Cursussen staan enkel open voor oud-studenten die betrokken zijn bij Dhamma-dienst en assistent-leraren, die ten minste zeven 10-daagse cursussen (waarvan een na hun eerste 30-daagse cursus), twee 30-daagse cursussen en een Satipatthana Sutta cursus hebben voltooid, en sinds minstens drie jaar een dagelijkse praktijk onderhouden.

60-daagse Cursussen zijn enkel toegankelijk voor personen betrokken bij Dhamma-dienst en assistent-leraren, die tenminste twee 45-daagse cursussen hebben voltooid, deze techniek tenminste 5 jaar beoefenen, gedurende 2 jaar twee uur per dag mediteren, zich onthouden van doden, seksueel wangedrag en bedwelmende middelen en zich zo goed mogelijk houden aan de andere voorschriften gedurende tenminste een jaar; met tenminste een tussenruimte van zes maanden sinds de laatste lange cursus; 10 dagen interval tussen een lange cursus en een andere cursus; cursus voorbehouden aan assistent-leraren en diegene die sterk betrokken zijn bij Dhamma-dienst.

Kinder Cursussen zijn toegankelijk voor alle kinderen van 8-12 jaar die willen leren mediteren. Hun ouders/voogden hoeven geen mediteerders te zijn.

Programma's voor oud-studenten zijn vergelijkbaar met Sit & Serve Periods waar er tijd is om te werken aan een variëteit van projecten m.b.t. onderhoud, bouw, huishouden en tuin. Maar ze hebben een vollediger en gestructureerd programma, een kans om assistent-leraren te ontmoeten, en misschien commissie- en bestuursvergaderingen bij te wonen. Alle oud-studenten zijn welkom om deel te nemen. Het dagelijks programma omvat drie groepszittingen, met werkperiodes in de voor- en namiddag. Op bepaalde avonden kan men luisteren naar lezingen en voordrachten van S.N. Goenka.

Open dag

Satipaṭṭhāna Sutta cursussen hebben hetzelfde tijdschema en dezelfde discipline als de 10-daagse-cursussen. Het verschil is, dat in de avondlezingen (audio of video) de Satipaṭṭhāna Sutta zorgvuldig wordt behandeld. Dit is de belangrijkste tekst waarin de techniek van Vipassana systematisch wordt uitgelegd. Deze cursussen zijn toegankelijk voor serieuze oud-studenten die ten minste drie 10-daagse cursussen hebben gezeten (cursussen als Dhamma-helper dus niet meegerekend), geen andere meditatietechnieken hebben beoefend sinds hun laatste 10-daagse cursus, deze techniek van Vipassana minstens één jaar hebben beoefend, en die proberen om hun meditatiepraktijk en de vijf voorschriften in hun dagelijks leven te handhaven ten minste vanaf het moment van inschrijving voor de cursus.

Zelfcursussen voor oud-studenten hebben hetzelfde tijdschema en discipline als een 10-daagse cursus. Het verschil is dat er geen leraar aanwezig is. Deze cursussen zijn toegankelijk voor serieuze oud-studenten die tenminste drie 10-daagse cursussen hebben voltooid, geen andere meditatietechnieken sinds hun laatste 10-daagse cursus hebben beoefend, deze techniek van Vipassana tenminste één jaar hebben beoefend, en die proberen om de vijf voorschriften in hun dagelijks leven te handhaven.

Sit & Serve Periods worden georganiseerd om te werken aan verscheidene projecten op het centrum m.b.t. onderhoud, bouw, huishouden en tuin. Alle oud-studenten zijn welkom om daaraan deel te nemen. Het dagelijks programma omvat drie groepszittingen, met werkperiodes in de voor- en namiddag. Op bepaalde avonden kan men luisteren naar lezingen en voordrachten van S.N. Goenka.

Anapana Cursussen voor Jongeren zijn toegankelijk voor alle kinderen van 13-18 jaar die willen leren mediteren. Hun ouders/voogden hoeven geen mediteerders te zijn.