Informace o meditaci vipassana v dalších jazycích

Informace o meditaci vipassana jsou rovněž dostupné v níže uvedených jazycích. Na těchto stránkách naleznete také infomace o pořádaných kuzech a aktivitách spojených s vipassanou v těch částech světa, ve kterých se těmito jazyky hovoří.