विपश्यना साधनेबद्दल इतर भाषेमध्ये माहिती

विपश्यना साधनेची माहिती खालील भाषांमध्ये उपलब्ध आहे.तसेच जगातील काही भागात जी भाषा प्रामुख्याने प्रचलित आहे अशा भाषेत शिबीरे आणि विपश्यनेच्या क्रियाशीलतेची माहिती ह्या साइट्स वर समाविष्ट करण्यात आली आहे.