Damma Gönüllüleri İçin Disiplin Kuralları

Damma hizmeti size en yüksek faydayı sağlasın. En iyi başarı dileklerimizle size aşağıdaki bilgileri sunuyoruz. Hizmet etmeye gelmeden önce lütfen dikkatlice okuyun.

Karşılıksız Hizmet

Karşılıksız hizmet Damma yolunun temel bir kısmı, özgürleşme yolunda önemli bir adımdır. Vipassana uygulaması iç huzur ve mutluluk kazanılıncaya kadar zihinsel kirlilikleri derece derece yok eder. İlkin bu mutsuzluktan özgürleşme sadece kısmi olabilir, ama yine de harikulade Damma öğretisinin alınmış olmasından dolayı derin bir minnettarlık hissi getirir. Bu sevgi ve şefkat duygularıyla, başkalarına mutsuzluklarından kurtulmaları için yardım etme dileği doğal olarak ortaya çıkar. Karşılığında bir şey beklemeden insanlara hizmet ederek Damma’yı öğrendikleri için, kurslarda hizmet etmek bu minnettarlığı gösterme fırsatı sağlar. Başkalarına karşılıksız hizmet ederek 10 parmiyi geliştirip ego alışkanlığımızı sona erdirerek kendimize de hizmet ediyoruz.

Kim Damma Hizmeti Verebilir

Goenkaji ya da onun asistan öğretmenlerinden biriyle 10 günlük bir kursu başarıyla tamamlamış ve son Vipassana kurslarından beri başka hiçbir meditasyon tekniğini uygulamamış öğrenciler Damma hizmeti verebilir. Hizmet edenler, ayrıca evde günlük meditasyonlarını sürdürmeye çalışmaları konusunda teşvik edilirler.

Disiplin Kuralları

Burada aksi ifade edilmedikçe Damma gönüllüleri meditasyon kursunun öğrenciler için disiplin kurallarına ellerinden geldiğince uymalılardır. Bu kurallar Damma hizmetlileri için de geçerlidir. Ancak bazı durumlarda bu kuralların esnetilmesi gerekir ve buna izin verilir.

Beş Kural

Beş kural, disiplin kurallarının temelidir: Herhangi bir varlığı öldürmekten kaçınmak, Çalmaktan kaçınmak, Cinsel olarak uygunsuz davranmaktan kaçınmak (yani meditasyon merkezinde her türlü cinsel aktiviteden kaçınmak), Yanlış konuşmaktan kaçınmak, Her türlü uyuşturucu ve sarhoş edici maddeden kaçınmak.

Bu beş kural, merkezdeki herkes için zorunludur ve bu kurallara her zaman titizlikle uyulmalıdır. Hizmet edenlerin gündelik yaşamlarında da bu beş kurala ciddi bir şekilde uymayı denemeleri beklenir.

Rehberlik Kabul Etmek

Damma hizmeti verenler, meditasyon ya da hizmette daha kıdemli olanların rehberlik ve önerilerine karşı yumuşak başlı olarak, öğretmenlerin, asistan öğretmenlerin ve merkez yönetimi ile idare komitelerinin talimatlarına uymalıdır. Yerleşik uygulamaları değiştirmek ya da yetkisiz bir şekilde bir proje başlatmak veya sorumlu insanların talimatlarının karşısında olmak karışıklığa yol açacak, harcanan emeği çoğaltacak ve zamanla emek kaybına sebep olacaktır. Talimatlardan bağımsız bir şekilde çalışmakta ısrar etmek, Damma ortamının yaydığı işbirliği ve uyumluluk ruhuyla bağdaşmaz. Damma gönüllüleri talimatlara uyarak kişisel tercihleri ve önyargıları bir kenara koymayı ve meditasyoncuların yararı, kursların ve merkezin etkili ve uyumlu yürütülmesi için ne gerekiyorsa onu yapmayı öğrenirler. Sorunlar açık bir şekilde ve alçak gönüllülükle çözülmelidir. Olumlu öneriler her zaman makbuldür.

Meditasyoncularla İlişkiler

Damma gönüllüleri her durumda kursta oturan öğrencilerin refahına hürmet etmelidir. Kurslar ve merkezler meditasyoncular içindir. Onlar en temel işi yapan, en önemli kişilerdir. Damma hizmetlisinin işi hangi şekilde mümkünse meditasyonculara tamamen yardımcı olmaktır. Bu yüzden öğrencilere kalacak yer ve yemek önceliği verilir. Acele işleri olmadıkça Damma gönüllüleri, öğrencilere yemek servisi yapılmadan yemeklerini almamalı, öğrencilerle yemek salonunda oturmamalıdırlar. Damma hizmetlileri banyoları banyo yapmak ve çamaşır yıkamak için öğrencilerden farklı bir zamanda kullanmalı ve bir sorun çıkabileceğini düşünerek ancak öğrenciler yattıktan sonra odalarına çekilmelidirler. Bütün diğer imkanlar gibi, öncelik öğrencilere verilmeli ve hizmet edenler onları rahatsız etmekten mümkün olduğunca kaçınmalıdır.

Öğrencilerle İletişim

Yalnızca kurs yöneticileri öğrencilerle doğrudan temas halinde olmalıdırlar. Kadın kurs yöneticileri kadın öğrencilerle, erkek kurs yöneticileri erkek öğrencilerle. Öğrencilerin kurs programına uyup uymadıklarının farkında olmaları gerekir. Uymayanlarla konuşmak zorunda olabilirler. Bu görev her zaman dostça ve şefkatli bir biçimde, meditasyoncuların zorlukların üstesinden gelmelerini cesaretlendirmek niyetiyle yapılmalıdır. Sözcükler farkındalıkla seçilmeli, olumlu bir şekilde olmalı, asla kırıcı olmamalıdır. Eğer kişi böyle davranacak durumda değilse, beraber çalıştığı kişi, durumla ilgilenmelidir. Yöneticiler görünür yanlış davranışın nedenini varsaymak yerine, her zaman bunu soruşturarak konuyla ilgilenmelidirler.

Bütün Damma gönüllüleri saygılı ve kibar, kendisine yaklaşıldığında yardım etmeye hazır olmalıdır. Öğrencinin adını sormak genellikle yardımcı olur. Hizmetliler öğrencileri en az konuşma ve dikkat dağıtmayla en uygun kişiye, sorunun doğasına bağlı olarak ya asistan öğretmen ya da kurs yöneticisine yönlendirmelidir. Damma gönüllüleri öğrencilerin meditasyonla ilgili sorularına yanıt vermeye kalkışmamalı, onlara bu tür soruların asistan öğretmenlere sormalarını önermelilerdir. Asistan öğretmenler, yönetimin öğrenclerle olan her temasından haberdar edilmelidirler. Öğrencilerin özel sorunları gereksiz bir şekilde hiçbir zaman, mutfakta ya da başka bir yerde hizmet edenlerle tartışılmamalıdır.

Gönüllüler İçin Meditasyon Uygulaması

Damma gönüllüleri zamanı boşa harcamadan bütün dikkatlerini işlerine vererek titizlikle hizmet etmelidirler. Bu, onların eğitimleridir. Aynı zamanda meditasyonlarını da sürdürmeleri gerekir. Her hizmet eden günde en azından üç saat meditasyon yapmalıdır. Mümkünse bunlar sabah saat 8, öğleden sonra 2.30 ve akşam 6’daki grup meditasyonları olmalıdır. Ayrıca asistan öğretmenin olduğu her akşam meditasyon salonunda saat 9’da hizmet edenler için kısa bir meditasyon seansı vardır. Bu meditasyon süreleri Damma hizmetlilerinin iyiliği için esastır. Kursta hizmet edenler gerektiğinde Anapana kullanarak Vipassana yapmalıdır. Damma hizmetlileri dilerlerse grup meditasyonlarında oturuşlarını değiştirebilirler.

Damma gönüllüleri her zaman kendilerini gözlemleme sorumluluğuna sahiptir. Her durumda dengeli ve zihinsel iradelerinin farkında olmaya çalışmalıdırlar. Yorgunluktan ya da başka bir nedenle böyle yapamıyorlarsa; işleri ne kadar acele görünürse görünsün meditasyon yapmalı ya da daha fazla dinlenmelidirler. Hizmet edenler kendilerini yeri doldurulamaz zannetmemelidirler. Kişi, ancak içinde huzur ve uyum varken doğru Damma hizmetinde bulunabilir. Eğer temel olumlu değilse, yapılan iş gerçekte yararlı olmayacaktır. Daha uzun sürelerde merkezde kalan gönüllüler, bütün işi tamamen bir kenara bırakıp Damma hizmeti vermiş olmanın sonucunda herhangi bir kayrılma ya da ayrıcalık beklemeden periyodik olarak 10 günlük kurs oturmalıdırlar.

Asistan Öğretmenlerle Buluşmak

Damma hizmetlileri herhangi bir sorun ya da zorluğu öğretmenlerle ya da asistan öğretmenlerle görüşmelidir. Hizmetle ya da genel sorunlarla ilgili sorular için uygun zaman, akşam 9.00’dan sonra Damma hizmetlilerin mettā meditasyonlarından sonradır. Özel görüşmeler de ayarlanabilir. Asistan öğretmenlerin yokluğunda, Damma gönüllüleri sorularını ve zorlukları merkez yönetimine iletmelidirler.

Kadın ve Erkek Ayrımı

Kurs sırasında ve kurslar arasında ayrım geçerlidir. Yakın çalışma koşulları yüzünden cinsiyetler arası mutlak ayrımın pratik olmadığı zamanlarda, bu durum kadın ve erkeklerin Damma hizmetlerini yaparken gerekli olanın ötesinde bir sosyalleşme fırsatı olarak yanlış anlaşılmamalıdır. Bu kural çiftler için daha da önemlidir.

Fiziksel Temas

Saf meditatif ortamı ve uygulamanın içe dönük doğasını sürdürebilmek ve öğrencilere iyi bir örnek oluşturmak için, Damma gönüllüleri meditasyoncularla ve diğer hizmet edenlerle her türlü fiziksel temastan kaçınmak zorundadırlar. Hem kurslarda hem de kurslar arasında bu kurala her zaman uyulmalıdır.

Asil Konuşma

Meditasyoncuların asil sessizliğine Damma gönüllüleri tarafından saygı gösterilmelidir. Meditasyon kursu sınırları içinde sessiz olmaya çalışmalı ve ancak gerektiğinde konuşmalıdırlar. Öğrenciler işitme mesafesinde olmasa ya da o sırada bir kurs yoksa bile, gereksiz yere sessizliği bozmamak önemlidir.

Konuşurken, hizmet edenler aşağıdakilerden kaçınarak ‘’Doğru Konuşmayı’’ uygulamalıdır:

  • Yalan söylemek ya da gerçeğin daha azını söylemek.
  • Kırıcı dil ya da kaba sözler kullanmak. Damma’yı uygulayan biri her zaman kibar ve tatlı dilli olmalı.
  • İftira ya da arkadan konuşmak. Başkaları hakkında kendi olumsuz duygularından doğan eleştiriler olmamalı. Sorun, ilgili kişinin dikkatine ya da asistan öğretmen veya merkez yönetimine taşınmalıdır.
  • Boş konuşmak, dedikodu yapmak, şarkı söylemek, ıslık çalmak ya da mırıldanmak.

Asil konuşma kuşkusuz sessizlikten daha zordur. O yüzden Damma yolunu izleyen biri için çok önemli bir eğitimdir.

Kişisel Görünüm

Başkalarının gözünde Damma gönüllüleri öğretinin ve merkezin temsilcileridir. Bu yüzden görünümleri her zaman düzgün ve temiz olmalı; sıkı, iç gösteren, aşırı süslü ya da açık veya uygunsuz dikkat çekici şeyler (şort, mini etek, tayt, tozluk, kolsuz ya da açık seçik kıyafetler) giyilmemelidir. Takı en azda tutulmalı ya da hiç takılmamalıdır. Bu sade tutum her zaman hakim olmalıdır.

Sigara İçmek

Damma’yı kabul eden bir kişinin artık alkol, haşhaş, marihuana ve bunun gibi uyuşturucu ya da sarhoş edici maddelerle ilgisinin kalmadığı farz edilir. Herhangi bir şekliyle tütün kullanımı da içeride ya da dışarıda, meditasyon kursu sınırları içinde ya da dışında tamamen yasaktır. Damma hizmetlileri sigara içmek için kurs alanını terk edemezler.

Yemek

Merkez belli bir yemek felsefesine tabi olmadan, basit, sağlıklı, vejetaryen yemekler sunar. Damma hizmetlilerinin, tıpkı öğrenciler gibi zevklerden feragat etme ruhu içinde, sunulanı kabul etmeleri beklenir.

Kurslarda hazırlanan ve sunulan yemekler tamamen vejetaryen olduğu için, alkol, likör, yumurta, yumurta içeren yiyecekler (bazı pastane mamülleri, mayonez vs), hayvan işkembesinden yapılan peynirler merkeze getirilemez. Genel olarak dışarıdan getirilen yemekler en az sayıda tutulmalıdır.

Damma hizmetlileri beş kurala uyarlar, o yüzden dilerlerse akşam yemek yiyebilirler. Oruç tutmaya izin verilmez.

Okuma

Gündemi takip etmek isteyen Damma hizmetlileri gazete ya da dergileri okuyabilirler, ancak yalnızca Damma gönüllülerine ayrılan yerlerde ve öğrencilerin görüş alanının dışında. Günlük haberlerin dışında bir şeyler okumak isteyenler merkezdeki Damma kitaplığından ya da önerilen kitaplar listesinden kitap seçebilir. Roman ya da eğlence amaçlı okunan diğer kitaplara izin verilmez.

Dışarıyla İletişim

Hizmet edenlerin kendilerini dış dünyadan tamamıyla ayırmaları istenmez. Yine de kursta hizmet ederken kurs yerini, ancak acil iş durumunda asistan öğretmenlerin izniyle terk etmelidirler. Telefon konuşmaları en azda tutulmalıdır. Özel ziyaretçiler merkeze ancak önceden yönetimden alınan izinle gelebilirler.

Merkezi Temiz Tutmak

Merkezi düzenli ve temiz tutmak, Damma hizmetlilerinin görevidir. Mutfak ve yemekhane dışında, bütün odalar, meditasyon salonu, ofisler ve diğer alanlar da özene gereksinim duyabilir. Damma gönüllüleri gerektiğinde arada sırada, yemek hazırlığı ve temizlikle ilgisi olmayan işlere de hazırlıklı olmalıdır.

Merkeze Ait Mülkün Kullanımı

Her Vipassana öğrencisi verilmeyen bir şeyi almaktan kaçınma yükümlülüğünü taşır. O yüzden Damma hizmetlileri kendi odaları ya da kişisel kullanımları için yönetimden izin almadan hiçbir şeyi almamaya dikkat etmek zorundadırlar.

Uzun Sürelerde Merkezde Kalmak

Asistan öğretmenin rızasıyla, ciddi eski öğrenciler, Damma teori ve paritiğinde daha da yetkinleşmek için uzun sürelerde merkezlerde kalabilirler. Yönetim ve öğretmenlere danışılarak, bu zamanda bazı kurslarda oturup bazılarında hizmet edebilirler.

Dāna

Meditasyoncular için disiplin kurallarında, kurslarda ya da merkezlerde öğrencilere sunulan öğreti, kalacak yer, yemek ya da diğer olanaklar için hiçbir ücret talep edilmediği ifade edilir. Bu, Damma hizmetlileri için de geçerlidir.

Saf Damma öğretisi her zaman ücretsiz olarak verilir. Yemek, kalacak yer ve diğer imkanlar geçmişteki öğrencilerin bağışlarıyla hediye olarak sunulur. Damma hizmetlileri bunun farkına varmalı ve bağış yapanların yaptıkları bağıştan en yüksek faydayı sağlamaları için, Damma gönüllüleri verilen bu hediyeleri en iyi şekilde kullanarak hizmet vermelidir. Damma hizmetlileri kendi imkanlarına göre başkalarının yararına yaptıkları bağış karşılığında kendi dāna parmilerini geliştirebilirler. Kurslar ve merkezler ancak minnettar öğrencilerin bağışlarıyla yürütülebilir.

Hiçkimse para vererek ya da başka bir şekilde kendisi için ödeme yapamaz. Her bağış başkalarının iyiliği içindir. Damma hizmeti de kalacak yer ve yemek için bir ödeme şekli değildir. Tam tersine hizmet, hizmetlilerin kendi iyiliği içindir; çünkü onlara ayrıca değerli Damma eğitimi sağlar. Bir kurs ya da merkez meditasyon yapma imkanı sağladığı gibi, hizmet etmeyi ve başkalarıyla alçakgönüllülük ve şefkatle ilgilenmeyi öğreterek Damma’yı yaşamda uygulama pratiği de verir.

Sonuç

Damma hizmeti verenler asistan öğretmen ve yönetimin rehberliğine uyarak hizmet etmelidirler. Meditasyoncuları hiçbir şekilde rahatsız etmeden, onlara yardımcı olmak için yapabilecekleri her şeyi yapmaları gerekir. Damma hizmeti disiplin kuralları, şüpheci olanlara Damma’ya güvenmeye, güven varsa daha da büyütmeye dair ilham vermelidir. Damma gönüllüleri, hizmetlerinin amacının başkalarına yardım etmek ve böylelikle kendilerinin de Damma’da gelişmelerine yardımcı olmak olduğunu hep akıllarında tutmaları gerekir.

Eğer bu kurallar sizin için güçlük arz ediyorsa, lütfen aydınlatma için derhal asistan öğretmenlerle ya da yönetimle görüşün.

Hizmetiniz, Damma yolunda, özgürleşme, bütün acılardan özgür olma, gerçek mutluluk yolunda ilerlemenize yardımcı olsun.

Bütün Varlıklar Mutlu Olsun!


Goenkaji'den Damma Hizmetinin Değeri Üzerine Bir Mesaj

Hizmet ederken Damma’yı günlük yaşamda nasıl uygulayacağınızı öğreniyorusunuz. Neticede Damma günlük sorumluluklardan bir kaçış değildir. Meditasyon kursu ya da merkezin bu küçük dünyasında öğrencilerle ve sorunlarla ilgilenirken Damma’ya uygun olarak davranmayı öğrenerek, kendinizi dış dünyada da aynı şekilde davranmaya eğitirsiniz. İstenmeyen şeylerin sürekli olmasına karşın, zihninizin dengesini sürdürmeye, karşılığında sevgi ve şefkat üretmeye çalışırsınız. Burada ustalaşmaya çalıştığınız ders budur. Kursta oturan öğrenciler kadar siz de öğrencisiniz.

Alçak gönüllülükle başkalarına hizmet ederken öğrenmeyi sürdürün. Sürekli şöyle düşünün: ‘’Ben burada eğitimdeyim, karşılığında hiçbir şey beklemeden hizmet etmeyi uyguluyorum. Başkaları Damma’dan yararlanabilsin diye çalışıyorum. İyi bir örnek olarak onlara yardım edeyim. Böyle yaparken de kendime de yardım ederim.’’

Bütün Damma hizmeti verenleriniz Damma’da güçlensin. Hepiniz iyi niyetinizi, başkaları için sevgi ve şefkatinizi geliştirmeyi öğrensin. Hepiniz Damma’da ilerlesin, gerçek huzuru, gerçek uyumu, gerçek mutluluğu tatsın.

S.N. Goenka