Κώδικας Συμπεριφοράς για τους εθελοντές του Ντάμμα

Μακάρι η εθελοντική υπηρεσία που θα προσφέρετε στο Ντάμμα να είναι ωφέλιμη για σας. Με τις καλύτερες ευχές για επιτυχία προσφέρουμε τις παρακάτω πληροφορίες. Παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν έρθετε.

Ανιδιοτελής Υπηρεσία

Η ανιδιοτελής υπηρεσία είναι σημαντικό κομμάτι του μονοπατιού του Ντάμμα, ένα σημαντικό βήμα προς την απελευθέρωση. Η άσκηση της Βιπάσσανα σταδιακά εξαλείφει τις νοητικές μολύνσεις μέχρι να επιτευχθεί η εσωτερική γαλήνη και ευτυχία. Αρχικά, αυτή η απελευθέρωση απ’ τη δυστυχία ίσως να είναι μόνο μερική, αλλά ακόμα και τότε φέρνει μία βαθιά αίσθηση ευγνωμοσύνης για τις υπέροχες διδασκαλίες του Ντάμμα που έχουμε λάβει. Μ’ αυτά τα αισθήματα αγάπης και συμπόνιας μας γεννιέται φυσικά η επιθυμία να βοηθήσουμε τους άλλους να βγουν απ’ τη δυστυχία τους. Προσφέροντας υπηρεσία στα σεμινάρια μας δίνεται μία ευκαιρία να εκφράσουμε αυτή την ευγνωμοσύνη βοηθώντας τους άλλους καθώς μαθαίνουν το Ντάμμα, χωρίς να περιμένουμε τίποτα σαν αντάλλαγμα. Υπηρετώντας τους άλλους ανιδιοτελώς υπηρετούμε επίσης τους εαυτούς μας αναπτύσσοντας τις δέκα parami (αρετές) και διαλύοντας τη συνήθεια του εγωισμού.

Ποιος είναι ικανός να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία

Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει ένα τουλάχιστον δεκαήμερο σεμινάριο με τον κύριο Goenka ή με κάποιον από τους βοηθούς δασκάλους του και που δεν έχουν εξασκήσει οποιαδήποτε άλλη τεχνική διαλογισμού από το τελευταίο τους σεμινάριο, μπορούν να προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία Ντάμμα. Οι εθελοντές προτείνεται να προσπαθούν να διατηρούν την καθημερινή τους πρακτική στο σπίτι.

Ο Κώδικας της Πειθαρχίας

Εκτός αν αναφέρεται αλλού, οι εθελοντές  πρέπει, όσο είναι δυνατό, να ακολουθούν τον Κώδικα Πειθαρχίας των Σεμιναρίων Διαλογισμού. Οι κανονισμοί του ισχύουν και για τους εθελοντές . Παρόλα αυτά, σε μερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη κάποια ξεκούραση και τότε αυτή επιτρέπεται.

Οι Πέντε Κανόνες

Οι Πέντε Κανόνες  αποτελούν τη βάση του Κώδικα Πειθαρχίας: Να μη σκοτώνετε καμία ζωντανή ύπαρξη Να μην κλέβετε και να μην παίρνετε ότι δεν σας έχει δοθεί Να απέχετε από κάθε σεξουαλική δραστηριότητα Να μη λέτε ψέματα και να μην κάνετε κακή χρήση του λόγου Να μην κάνετε χρήση καμιάς ναρκωτικής ουσίας, τσιγάρου ή αλκοόλ

These Five Precepts are mandatory for everyone at the center and must be observed scrupulously at all times. It is expected that those serving are also seriously trying to maintain the Five Precepts in their daily lives.

Αποδοχή Καθοδήγησης

Οι εθελοντές του Ντάμμα  πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των Δασκάλων, των βοηθών δασκάλων, της  διεύθυνσης  του κέντρου και της  επιτροπής  διαχείρισης, και να υπόκεινται στις συμβουλές και την καθοδήγηση των παλαιοτέρων στο διαλογισμό ή στην υπηρεσία. Η αλλαγή παγιωμένων πρακτικών ή η εισαγωγή νέων τρόπων χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση ή ενάντια στις οδηγίες των υπευθύνων, θα επιφέρουν σύγχυση, επανάληψη των ίδιων εργασιών και σπατάλη χρόνου και υλικών. Η επιμονή σε ανεξάρτητη ατομική εργασία εκτός των οδηγιών είναι αντίθετη προς το πνεύμα συνεργασίας και συνύπαρξης που διαποτίζει την ατμόσφαιρα του Ντάμμα. Ακολουθώντας τις οδηγίες, οι εθελοντές  μαθαίνουν να αφήνουν κατά μέρος τις προσωπικές τους προτιμήσεις και προκαταλήψεις και πράττουν αυτό που είναι για το καλό των μαθητών και για την αποτελεσματική και αρμονική λειτουργία των σεμιναρίων και του κέντρου. Τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται ανοιχτά και με ταπεινότητα. Οι θετικές προτάσεις είναι πάντοτε καλοδεχούμενες.

Σχέσεις με τους μαθητές

Σε οποιαδήποτε κατάσταση οι εθελοντές  πρέπει να πειθαρχούν και να σέβονται τους μαθητές που παίρνουν μέρος στο σεμινάριο. Τα σεμινάρια και τα κέντρα είναι για τους μαθητές. Αυτοί είναι οι σημαντικότεροι άνθρωποι, που κάνουν τη σημαντικότερη εργασία. Η δουλειά του εθελοντών  είναι απλά να βοηθά και να υποστηρίζει τους μαθητές  με οποιοδήποτε τρόπο. Συνεπώς στους μαθητές πρέπει να προσφέρεται η προτίμηση για τη διαμονή και τη διατροφή. Εκτός αν έχουν επείγοντα καθήκοντα, οι εθελοντές  δεν πρέπει να τρώνε παρά αφού έχουν πρώτα εξυπηρετηθεί οι μαθητές και δεν πρέπει να κάθονται στην αίθουσα φαγητού μαζί με τους μαθητές. Οι εθελοντές  πρέπει να χρησιμοποιούν τα μπάνια και τα πλυντήρια σε διαφορετικές ώρες από τους μαθητές και πρέπει να πηγαίνουν για ύπνο μετά τους μαθητές, για τις περιπτώσεις τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν αυτή τη χρονική περίοδο. Για οποιεσδήποτε άλλες ευκολίες ή χρήσεις των υποδομών πρέπει να προσφέρεται προτεραιότητα στους μαθητές και οι εθελοντές  πρέπει να αποφεύγουν να τους ενοχλούν.

Σχέσεις με τους μαθητές

Μόνο οι υπεύθυνοι  του σεμιναρίου θα πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με τους μαθητές - οι γυναίκες υπεύθυνοι με τις μαθήτριες και οι άνδρες υπεύθυνοι για τους μαθητές. Πρέπει να είναι ενήμεροι για το εάν οι μαθητές σέβονται την πειθαρχία και ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα και ίσως να πρέπει να μιλήσουν σ’ αυτούς που δεν το κάνουν. Αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε με φιλικό και συμπονετικό τρόπο, με πρόθεση ενθάρρυνσης των μαθητών ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους. Οι λέξεις πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά, με θετικό τρόπο και ποτέ με σκληρό τρόπο. Αν κάποιος δεν μπορεί να το κάνει, τότε κάποιος άλλος εθελοντής  πρέπει να ασχοληθεί με την περίπτωση. Οι υπεύθυνοι πρέπει πάντοτε να ελέγχουν και να εξετάζουν παρά να υποθέτουν την αιτία κάποιου φαινομενικού παραπτώματος.

Όλοι οι εθελοντές  πρέπει να είναι ευγενείς, με σεβασμό και διαθέσιμοι να βοηθήσουν όταν τους πλησιάσουν. Είναι πάντοτε χρήσιμο να ρωτάτε το όνομα του μαθητή. Όσοι υπηρετούν σ’ ένα σεμινάριο πρέπει να προσπαθούν να στέλνουν τους μαθητές στο σωστό άτομο, με λίγα λόγια – στους  βοηθούς του Γκοένκα  ή στον υπεύθυνο του σεμιναρίου – ανάλογα με τη φύση του προβλήματος. Οι εθελοντές  δεν πρέπει να επιχειρούν να απαντούν σε ερωτήσεις των μαθητών σε σχέση με το διαλογισμό, αλλά να τους προτείνουν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους προς τους βοηθούς δασκάλους. Παράλληλα οι βοηθοί δάσκαλοι πρέπει να ενημερώνονται για οποιαδήποτε επαφή της διεύθυνσης με τους μαθητές. Οι προσωπικές υποθέσεις των μαθητών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συζητούνται άσκοπα με άλλους που προσφέρουν υπηρεσία στην κουζίνα ή αλλού.

Άσκηση Διαλογισμού για τους εθελοντές

Οι εθελοντές  πρέπει να προσφέρουν υπηρεσία ευσυνείδητα, χωρίς χρονοτριβές, δίνοντας όλη τους την προσοχή στην εργασία τους. Αυτή είναι η εξάσκησή τους. Συγχρόνως πρέπει να διατηρούν την άσκηση του διαλογισμού τους. Κάθε εθελοντής πρέπει να διαλογίζεται τουλάχιστον τρεις ώρες τη μέρα. Αν είναι δυνατόν αυτό πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ομαδικών διαλογισμών, στις 08:00, στις 14:30 και στις 18:00. Επιπρόσθετα κάθε βράδυ, που ένας βοηθός του Γκοένκα  είναι παρών, γίνεται ένα σύντομο κάθισμα για τους εθελοντές  στην αίθουσα διαλογισμού στις 21:00. Αυτές οι περίοδοι διαλογισμού είναι σημαντικές για το καλό των εθελοντών. Όσοι υπηρετούν σ’ ένα σεμινάριο πρέπει να ασκούνται στη Βιπάσσανα, κάνοντας χρήση της Αναπάνα όποτε χρειάζεται. Οι εθελοντές  μπορούν να αλλάζουν στάση κατά τη διάρκεια των ομαδικών διαλογισμών, αν το επιθυμούν.

Οι εθελοντές  έχουν πάντα την ευθύνη να παρατηρούν τον εαυτό τους. Πρέπει να προσπαθούν να είναι ατάραχοι σε όλες τις συνθήκες και να είναι ενήμεροι για τη νοητική τους βούληση-πρόθεση. Αν νομίζουν ότι είναι πολύ κουρασμένοι ή ότι δεν μπορούν να το κάνουν, τότε πρέπει να διαλογίζονται  ή να ξεκουράζονται  περισσότερο, όσο πιεστική κι αν φαίνεται η εργασία τους. Οι εθελοντές  δεν πρέπει να φαντάζονται τους εαυτούς τους απαραίτητους. Κάποιος μπορεί να προσφέρει υπηρεσία στο Ντάμμα μόνο αν υπάρχει αληθινή εσωτερική γαλήνη και αρμονία. Αν η βάση δεν είναι θετική, τότε η εργασία που θα γίνει δεν θα είναι πραγματικά ωφέλιμη. Οι εθελοντές  που μένουν στο κέντρο για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, πρέπει περιοδικά να συμμετέχουν σε ένα δεκαήμερο σεμινάριο, αφήνοντας όλες τις εργασίες κατά μέρος,  και να μην αναμένουν κάποια ιδιαίτερα προνόμια ως αποτέλεσμα του ότι έχουν προσφέρει υπηρεσία στο Ντάμμα

Συνάντηση με τους Βοηθούς Δασκάλους

Οι εθελοντές  πρέπει να συζητούν οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία με τους δασκάλους ή τους βοηθούς δασκάλους. Η καλύτερη στιγμή για να θέσουν τα ερωτήματά τους για την υπηρεσία ή για γενικά θέματα είναι μετά τον διαλογισμό για τους εθελοντές  στις 21:00. Επίσης μπορούν να κανονιστούν και ιδιωτικές συνεντεύξεις. Σε περίπτωση απουσίας των βοηθών δασκάλων, οι εθελοντές  μπορούν να απευθύνονται  στη διεύθυνση.

Διαχωρισμός Φύλλων

Ο διαχωρισμός των φύλλων ισχύει πάντοτε και κατά τη διάρκεια και ανάμεσα στα σεμινάρια. Ενώ ο απόλυτος διαχωρισμός των φύλλων για τους εθελοντές  δεν είναι εφικτός λόγω της κοντινής επαφής κατά την  εργασία, αυτό δεν πρέπει να παρεξηγείται και να λαμβάνεται ως ευκαιρία για κοινωνικοποίηση ανδρών και γυναικών πέρα από το απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο Ντάμμα . Ο κανόνας αυτός είναι σημαντικός και για τα ζευγάρια.

Φυσική Επαφή

Με στόχο τη διατήρηση καθαρής ατμόσφαιρας διαλογισμού, λόγω της ενδοσκοπικής φύσης της πρακτικής  και για να δίνεται το σωστό παράδειγμα στους μαθητές, όλοι οι εθελοντές  πρέπει να αποφεύγουν κάθε φυσική επαφή με τους διαλογιζόμενους και με τους άλλους εθελοντές  οποιουδήποτε φύλλου. Αυτός ο κανόνας πρέπει να τηρείται πάντα και κατά τη διάρκεια και μεταξύ των σεμιναρίων.

Ευγενής Ομιλία

Η Ευγενής Σιωπή των διαλογιζόμενων πρέπει να γίνεται σεβαστή από τους εθελοντές . Πρέπει να προσπαθούν να είναι σιωπηλοί στους χώρους διαλογισμού και να μιλούν μόνο αν είναι απαραίτητο. Ακόμα κι αν δεν είναι ορατοί από τους μαθητές ή όταν δεν υπάρχει σεμινάριο σε εξέλιξη, είναι σημαντικό να μην διαταράσσουν τη σιωπή αν δεν είναι απαραίτητο.

Όταν μιλούν, οι εθελοντές  πρέπει να εφαρμόζουν τον κανόνα της Σωστής Ομιλίας, απέχοντας από:

  • Να λένε ψέματα ή οτιδήποτε λιγότερο απ’ την αλήθεια. 
  • Να χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα ή αγενείς λέξεις. Κάποιος που ασκείτε στο Ντάμμα πρέπει πάντα να είναι ευγενής και γλυκομίλητος. 
  • Να συκοφαντούν ή να κριτικάρουν τους άλλους εξαιτίας των δικών τους προσωπικών  αρνητικών συναισθημάτων. Ένα πρόβλημα θα πρέπει να αναφέρεται στον άμεσα ενδιαφερόμενο ή στους βοηθούς καθηγητές ή στη διεύθυνση. 
  • Να κουτσομπολεύουν άσκοπα, να τραγουδούν ή να μουρμουρίζουν.

Η Ευγενής Ομιλία  είναι, αναμφίβολα, πολύ δυσκολότερη από τη σιωπή. Είναι συνεπώς πολύ σημαντική άσκηση για τον καθένα που ακολουθεί το μονοπάτι του Ντάμμα.

Προσωπική Εμφάνιση

Στα μάτια των άλλων οι εθελοντές είναι εκπρόσωποι της διδασκαλίας και του κέντρου. Γι’ αυτό το λόγο, η εμφάνιση των εθελοντών θα πρέπει να είναι πάντα προσεγμένη και καθαρή και δεν πρέπει να φοριέται τίποτα στενό, διαφανές, επιδεικτικό ή αποκαλυπτικό ή τίποτα που μπορεί να αποσπάσει αδικαιολόγητα την προσοχή (όπως σορτς, μίνι φούστες, κολάν, αμάνικα ή αποκαλυπτικά μπλουζάκια). Τα κοσμήματα πρέπει να είναι ελάχιστα  ή να μη φοριούνται καθόλου. Αυτή η συμπεριφορά ταπεινότητας πρέπει να επικρατεί πάντα.

Κάπνισμα

Εννοείται ότι όποιος έχει αποδεχθεί το Ντάμμα δεν ασχολείται με ναρκωτικές ουσίες όπως το αλκοόλ, το χασίς κλπ. Η χρήση τσιγάρου οποιαδήποτε μορφής είναι επίσης απόλυτα απαγορευμένη, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του κέντρου διαλογισμού. Ούτε επιτρέπεται οι εθελοντές  να απομακρύνονται από τους χώρους του κέντρου για να καπνίσουν.

Φαγητό

Το κέντρο προσφέρει απλά, υγιεινά, χορτοφαγικά γεύματα χωρίς να υπόκειται σε κάποια διατροφική φιλοσοφία. Οι εθελοντές , όπως όλοι οι μαθητές, αναμένεται να δεχθούν τα προσφερόμενα, στο πνεύμα της απάρνησης.

Οτιδήποτε φαγητό φτάνει στο κέντρο πρέπει να είναι αποκλειστικά χορτοφαγικό και πρέπει να περιορίζεται στους χώρους φαγητού των εθελοντών, εκτός του οπτικού πεδίου των μαθητών. Φαγητό που περιέχει αλκοόλ ή λικέρ ή περιέχει αυγά (πχ μαγιονέζα) ή τυρί που γίνεται από ζωική μαγιά  , δεν πρέπει να έρχεται στο κέντρο. Γενικά, το φαγητό απ’ έξω πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.

Οι εθελοντές  ακολουθούν τους  Πέντε Κανόνες  και μπορούν συνεπώς να παίρνουν ένα γεύμα το βράδυ αν το επιθυμούν.

Διάβασμα

Οι εθελοντές  που επιθυμούν να είναι ενήμεροι προς τα τρέχοντα γεγονότα της επικαιρότητας μπορούν να διαβάζουν εφημερίδες ή περιοδικά, αλλά μόνο στους χώρους ανάπαυσης για τους εθελοντές  και εκτός οπτικού πεδίου των μαθητών. Όποιος θέλει να διαβάσει κάτι περισσότερο από τα καθημερινά νέα μπορεί να επιλέξει κάποια βιβλία από τη λίστα των προτεινόμενων βιβλίων ή από τη βιβλιοθήκη του κέντρου. Μυθιστορήματα και άλλα βιβλία για διασκέδαση δεν επιτρέπονται.

Εξωτερικές Επαφές

Οι εθελοντές  δεν υποχρεούνται να αποκοπούν εντελώς από τον έξω κόσμο. Παρόλα αυτά, ενόσω προσφέρουν υπηρεσία σ’ ένα σεμινάριο, θα πρέπει να εγκαταλείψουν το κέντρο μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν αδείας από τους βοηθούς του Γκοένκα . Τα τηλεφωνήματα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. Επισκέπτες μπορούν να επισκέπτονται το κέντρο μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας από τη διεύθυνση.

Διατήρηση Καθαριότητας του Κέντρου

Είναι καθήκον των εθελοντών  να βοηθούν να διατηρείται το κέντρο τακτοποιημένο και καθαρό. Εκτός της κουζίνας και της αίθουσας φαγητού, τα δωμάτια, η αίθουσα διαλογισμού, τα μπάνια, τα γραφεία και οι άλλοι χώροι μπορεί επίσης να χρειάζονται επίβλεψη. Οι εθελοντές  πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να κάνουν επιπλέον εργασίες, αν είναι απαραίτητο, εκτός της προετοιμασίας του φαγητού και των καθαρισμών.

Σωστή Χρήση του Κέντρου

Κάθε μαθητής της Βιπάσσανα αναλαμβάνει να μην παίρνει ότι δεν του έχει δοθεί . Συνεπώς οι εθελοντές  πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην σφετερίζονται την περιουσία του κέντρου παίρνοντας οτιδήποτε στα δωμάτιά τους για προσωπική χρήση χωρίς να παίρνουν άδεια από τη διεύθυνση.

Παραμονή στο Κέντρο για Μεγαλύτερες Περιόδους

Κατόπιν έγκρισης του βοηθού δάσκαλου, οι σοβαροί μαθητές μπορούν να μείνουν στο κέντρο για μεγαλύτερες περιόδους με σκοπό να ισχυροποιηθούν στη θεωρία και στην πρακτική του Ντάμμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορούν να διαλογίζονται σε κάποια σεμινάρια και να προσφέρουν υπηρεσία σε κάποια άλλα, ανάλογα με το τι θα αποφασιστεί σε σύσκεψη με τους δασκάλους και τη διεύθυνση.

Δωρεές (Dāna)

Ο Κώδικας Πειθαρχίας για τους διαλογιζόμενους αναφέρει ότι δεν υπάρχει χρέωση για τα σεμινάρια ή για το κέντρο, ούτε για τη Διδασκαλία ή για τη διαμονή, τη διατροφή και τις υπόλοιπες υποδομές που παρέχονται στους μαθητές. Αυτό ισχύει επίσης και για τους εθελοντές.

Η Διδασκαλία του αγνού Ντάμμα πάντα προσφέρεται ελεύθερα, δωρεάν. Η διατροφή, η διαμονή και τα υπόλοιπα, προσφέρονται ως δώρα που υλοποιούνται χάρη στις δωρεές των παλιότερων μαθητών. Οι εθελοντές  πρέπει να το αναγνωρίζουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση των προσφερομένων δώρων, ώστε οι δωρητές να μπορούν να λάβουν το μεγαλύτερο  δυνατό όφελος  της προσφοράς τους. Οι εθελοντές απ’ τη μεριά τους μπορούν να αναπτύξουν τη δική τους αρετή της Δωρεάς  δίνοντας δωρεές ανάλογα με τις δυνατότητές  τους, για το καλό των άλλων. Τα σεμινάρια και τα κέντρα της Βιπάσσανα μπορούν να λειτουργούν χάρη στις δωρεές των μαθητών που νοιώθουν ευγνωμοσύνη.

Κανένας δεν μπορεί να πληρώσει για τον εαυτό του, είτε δίνοντας χρήματα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Κάθε  δωρεά είναι για το καλό των άλλων. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί η υπηρεσία στο Ντάμμα ως τρόπος πληρωμής για το φαγητό και το δωμάτιο. Αντίθετα, η προσφορά υπηρεσίας, γίνεται για το καλό του ίδιου του εθελοντή, εφόσον του επιτρέπει την περαιτέρω πολύτιμη άσκηση στο Ντάμμα. Ένα κέντρο ή ένα σεμινάριο δίνει την ευκαιρία να ασκηθεί κανείς στο διαλογισμό και επίσης στην εφαρμογή του Ντάμμα μαθαίνοντας να προσφέρει υπηρεσία και να συναναστρέφεται με τους άλλους με συμπόνια και ταπεινότητα.

Συμπέρασμα

Οι εθελοντές προσφέρουν υπηρεσία ακολουθώντας τις κατευθύνσεις των βοηθών δασκάλων και της διεύθυνσης. Πρέπει να κάνουν ότι μπορούν για να υποστηρίζουν τους διαλογιζόμενους χωρίς να τους ενοχλούν με κανένα τρόπο. Η συμπεριφορά των εθελοντών πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στο Ντάμμα προς αυτούς που έχουν αμφιβολίες και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη  όπου αυτή ήδη υπάρχει. Πρέπει να έχουν πάντοτε στο νου τους ότι σκοπός της υπηρεσίας τους είναι να βοηθούν τους άλλους και κάνοντάς το βοηθούν τους εαυτούς τους να προοδεύσουν  στο Ντάμμα.

Αν αμφιβάλλετε για κάποιον από αυτούς τους κανόνες , παρακαλώ ζητήστε διευκρινήσεις αμέσως από τους βοηθούς δασκάλους ή τη διεύθυνση.

Μακάρι η υπηρεσία σας να σας βοηθήσει να προχωρήσετε στο μονοπάτι του Ντάμμα ,στο μονοπάτι  της απελευθέρωσης, της απελευθέρωσης από κάθε δυστυχία, και να βιώσετε την αληθινή ευτυχία.

Μακάρι όλα τα πλάσματα να είναι ευτυχισμένα!


Μήνυμα του κυρίου Goenka για την αξία της Υπηρεσίας στο Ντάμμα

Ενώ υπηρετείς, μαθαίνεις πώς να εφαρμόζεις το Ντάμμα στην καθημερινή ζωή. Άλλωστε το Ντάμμα δεν είναι απόδραση απ’ τις καθημερινές ευθύνες. Μαθαίνοντας να δρας σύμφωνα με το Ντάμμα, στην επαφή με τους μαθητές και τις εδώ καταστάσεις, στο μικρό κόσμο του σεμιναρίου διαλογισμού ή του κέντρου, εκπαιδεύεσαι να δρας με τον ίδιο τρόπο και στον έξω κόσμο. Παρόλο το γεγονός ότι ανεπιθύμητα γεγονότα συνεχίζουν να συμβαίνουν, ασκείσαι στο να προσπαθείς να διατηρείς τη ισορροπία του νου σου και να μεταδίδεις  αγάπη και συμπόνια σαν ανταπόδοση. Αυτό είναι το μάθημα που προσπαθείς να εφαρμόσεις εδώ. Είσαι ένας μαθητής όσο και αυτοί που κάθονται στο σεμινάριο.

Συνέχισε να μαθαίνεις ενώ υπηρετείς ταπεινά τους άλλους. Συνέχισε να σκέφτεσαι, "Είμαι εδώ για να εκπαιδευτώ, να ασκηθώ στην προσφορά υπηρεσίας χωρίς να περιμένω τίποτα ως αντάλλαγμα. Εργάζομαι ώστε άλλοι να μπορούν να ωφεληθούν από το Ντάμμα. Ας τους βοηθήσω δίνοντας ένα καλό παράδειγμα και κάνοντάς το βοηθώ τον εαυτό μου επίσης."

Μακάρι όλοι εσείς που προφέρετε τις  υπηρεσίες σας στο  Ντάμμα να δυναμώσετε στο Ντάμμα. Μακάρι να μάθετε να αναπτύσσετε καλοσύνη , αγάπη και συμπόνια για τους άλλους. Μακάρι όλοι να προοδεύσετε στο Ντάμμα και να απολαύσετε αληθινή γαλήνη, αληθινή αρμονία, αληθινή ευτυχία.

S.N. Goenka