Πολιτική Απορρήτου

Dhamma.org cares about your privacy. As new data protection regulations come into effect around the world, including the GDPR in the European Union, we have taken the opportunity to make improvements for the benefit of all Dhamma.org users. Specifically, we have updated our Privacy Policy as of May 25, 2018. We appreciate your patience while we are working on translating the updates. In the meantime please consult the Privacy Policy in English for the latest revision. Thank you.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα του Διαλογισμού Βιπάσσανα. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι σημαντικά για τις οργανώσεις μας. Για να τα προστατεύουμε καλύτερα σας παρουσιάζουμε αυτό το υπόμνημα για να σας γνωστοποιήσουμε την τακτική μας σχετικά με όλες τις πληροφορίες σας και να σας καταστήσουμε ενήμερους για το πώς συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας στέλνετε τόσο σ’ αυτήν την ιστοσελίδα όσο και στις θυγατρικές μας οργανώσεις σ’ όλο τον κόσμο. Ωστόσο, παρακαλούμε να έχετε υπ’ όψιν σας ότι οι λεπτομέρειες της πολιτικής της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των διαφόρων θυγατρικών μας οργανώσεων, ανά τον κόσμο, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αντίγραφο της κάθε συγκεκριμένης πολιτικής μπορείτε να προμηθευτείτε από το αρχείο των σεμιναρίων της Βιπάσσανα ή από το χώρο του σεμιναρίου κατά την άφιξή σας.

Πληροφορίες που συγκεντρώνουμε

Εφόσον επιλέξετε να εγγραφείτε σ’ ένα σεμινάριο της Βιπάσσανα μέσω του διαδικτύου ή μέσω μιας συνηθισμένης αίτησης εγγραφής, το είδος των προσωπικών δεδομένων που θα σας ζητηθούν είναι: Όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο, φαξ κι άλλες αυστηρά προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται στην αίτηση εγγραφής και στην αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο. Οι προσωπικές σας πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτές τις δύο αιτήσεις αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο στις εγκαταστάσεις μας κι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση σ’ αυτές είναι όσοι υποχρεούνται να τις γνωρίζουν, όπως ο υπεύθυνος του σεμιναρίου, ο επιστάτης του κέντρου ή του σεμιναρίου κι ο (οι) επίκουρος (οι) δάσκαλος που ηγείται του σεμιναρίου στο οποίο έχετε εγγραφεί.

Αν επιλέξετε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας «Μίλησε σ’ ένα φίλο για τη Βιπάσσανα» αναγκαστικά υποβάλλετε την δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση και του άλλου ατόμου για να του σταλεί ένας ηλεκτρονικός χαιρετισμός κι η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας. Το είδος της προσωπικής πληροφορίας που συγκεντρώνεται απ’ αυτήν την υπηρεσία είναι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, όπως κι η ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη. Επίσης πιθανόν να ζητήσουμε και κάποιες μη-προσωπικές πληροφορίες, όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, όπως το είδος περιηγητή διαδικτύου που χρησιμοποιείτε (π.χ. Firefox, Netscape, Opera or Internet Explorer), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε (π.χ. Windows, Mac OS or Linux) και το όνομα του ιστιότοπου του παρόχου υπηρεσιών του διαδικτύου σας (π.χ. America Online, EarthLink).

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε στην αίτηση εγγραφής σας και στην αίτηση συμμετοχής σας σε σεμινάριο για να εκτιμήσουμε την αίτησή σας για συμμετοχή σε σεμινάριο και να σας εγγράψουμε στο σεμινάριο. Επίσης παρατηρήσαμε ότι πολλοί απ’ αυτούς που παίρνουν μέρος σ’ ένα σεμινάριο της Βιπάσσανα συχνά συμμετέχουν σε πολλά άλλα σεμινάρια κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Για να διευκολύνουμε επόμενες συμμετοχές σας σε σεμινάρια και να κρατήσουμε ένα αρχείο της ιστορίας του κάθε μαθητού και των εμπειριών του, αποθηκεύουμε τις πληροφορίες του επ’ αόριστο, εφόσον δεν υφίσταται απαγόρευση από συγκεκριμένη νομική διάταξη ή παράκληση από τον ή την μαθήτρια να καταστραφούν τα προσωπικά του δεδομένα. Σ’ ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες της Βιπάσσανα, αν δεν έχετε διαγραφεί από αυτού του είδους την επικοινωνία. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε για άλλους στην υπηρεσία μας «Μίλησε σ’ ένα φίλο» για να τους στείλουμε τους χαιρετισμούς σας και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας μας. Ορισμένες φορές χρησιμοποιούμε τις μη-προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνουμε για να βελτιώσουμε το σχεδιασμό και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και για να μάθουμε ποιοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, από ποιο μέρος και ποια αρχεία τους ενδιαφέρουν, μ’ άλλα λόγια χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για ν’ αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδα μας. Η ιστοσελίδα της Βιπάσσανα δεν διαθέτει ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Ωστόσο κάποιες τοπικές ιστοσελίδες της οργάνωσής μας πιθανόν να δέχονται δωρεές μέσω πιστωτικών καρτών και σ’ αυτή την περίπτωση, προσωπικά δεδομένα σχετικά με τις τραπεζιτικές συνδιαλλαγές διευθετούνται με το συνηθισμένο τραπεζικό σύστημα. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έξω από τις θυγατρικές μας οργανώσεις και τις κοινές τους δραστηριότητες, εκτός αν μας ζητηθεί από το νόμο, π.χ. με δικαστική απόφαση ή μήνυση. Επίσης μπορεί ν’ αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα αν μας ζητηθούν από κάποια νομική ή αστυνομική υπηρεσία.

Όλοι οι δάσκαλοι κι επίκουροι δάσκαλοι της Βιπάσσανα καθώς κι όλο το προσωπικό των κέντρων της Βιπάσσανα κι όσοι δουλεύουν εκεί εθελοντικά, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνετε στην αίτηση εγγραφής και στην αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο, μόνο εφόσον είναι απαραίτητο. Τέτοιου είδους πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές και προστατεύονται από πρόσβαση ή διαρροή προς τρίτους από τη στιγμή που φτάνουν στο κέντρο ή στο χώρο του σεμιναρίου στο οποίο κι απευθύνονται. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίον φυλάσσονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται οι προσωπικές σας πληροφορίες καθορίζεται από την συγκεκριμένη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει στην χώρα, όπου διεξάγεται το σεμινάριο, στο οποίο έχετε εγγραφεί. Ο μοναδικός κίνδυνος ν’ αποκαλυφθούν ακουσίως οι πληροφορίες σας είναι όταν οι αιτήσεις στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κι αυτό καθόσον οι πληροφορίες ταξιδεύουν στο ανοιχτό διαδίκτυο, διότι σ’ ορισμένες περιπτώσεις οι αιτήσεις μέσω διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλείς. Παρακαλείστε να μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική υπηρεσία αιτήσεων αυτής της ιστοσελίδας εάν δεν θέλετε να διατρέξετε αυτόν τον κίνδυνο.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα προσωπικά δεδομένα που περιέχουν αποθηκεύονται κι επεξεργάζονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιπλέον, οι υπολογιστές μας βρίσκονται σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Η υποβολή της αίτησης σας για να λάβετε μέρος σ’ ένα σεμινάριο δηλώνει την αδιαφιλονίκητη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση κι επεξεργασία των στοιχείων της αιτήσεως σας από ηλεκτρονικό υπολογιστή και την διασυνοριακή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων, που συμπεριλαμβάνονται στην αίτησή σας, καθώς κι η επεξεργασία κι η αποθήκευση όλων των πληροφοριών που μας υποβάλετε στη διαδικασία εγγραφής σας σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της τοπικής νομοθεσίας. Για το καλό των μαθητών, πιθανόν να παραστεί αναγκαίο να παρθούν και να συγκρατηθούν σημειώσεις, σχετικά με θέματα υγείας ή συμπεριφοράς, κατά τη διάρκεια σεμιναρίου, που παραβαίνουν τον Κώδικα Πειθαρχίας, ή που υποδεικνύουν ότι κάποιος μαθητής πρέπει ν’ αποκλειστεί από μελλοντικά σεμινάρια ή ότι χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη σε μελλοντικά σεμινάρια. Στη σπάνια περίπτωση που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, αυτές οι σημειώσεις καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και μεταδίδονται εμπιστευτικά σε επίκουρους δασκάλους κι υπεύθυνους διοργανωτές που ασχολούνται με μελλοντικά σεμινάρια. Η συμμετοχή σας σ’ ένα σεμινάριο λαμβάνεται ως αδιαφιλονίκητη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία κι αποθήκευση αναλόγων σημειώσεων και την διασυνοριακή μεταφορά τους.

Συλλογή πληροφοριών από ιστοσελίδες τρίτων

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά στη χρήση και στη διάδοση πληροφοριών που συγκεντρώνουμε από εσάς. Η ιστοσελίδα μας περιέχει κι άλλες ιστοσελίδες που πιθανόν να έχουν διαφορετική πολιτική σχετικά με προσωπικές πληροφορίες. Οι επισκέπτες πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των άλλων ιστοσελίδων, διότι εμείς δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στις πληροφορίες που παραδόθηκαν ή συγκεντρώθηκαν από τρίτους. Εφόσον οι οργανώσεις της Βιπάσσανα δεν ελέγχουν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τρίτων, υποβάλλεστε στην πολιτική και στις συνήθειες - αν υπάρχουν- αυτών των τρίτων, σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων κι οι οργανώσεις της Βιπάσσανα δεν είναι υπεύθυνες για τη χρήση ή τη διάδοση των προσωπικών πληροφοριών σας απ’ αυτούς τους τρίτους. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να κάνετε ερωτήσεις πριν προσφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους.

Cookies

Το "cookie" είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει μικρό αριθμό πληροφοριών που κατεβάζει ο διακομιστής μας στο δικό σας υπολογιστή όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Το αρχείο περιέχει έναν μοναδικό αριθμό ώστε να αναγνωρίζει ο διακομιστής μας σε ποιο υπολογιστή μιλά. Δημιουργούμε ένα cookie επίσκεψης όταν συμπλρώνετε την αίτηση συμμετοχής σε κάποιο σεμινάριο. Επίσης δημιουργούμε ένα cookie επίσκεψης για να γνωρίζουμε αν έχετε εισέλθει ως παλιός μαθητής ή όχι. Κάποια cookies κατανέμονται στον υπολογιστή σας μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας και λέγονται cookies επίσκεψης. Αυτά διαγράφονται αυτόματα όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάποιες άλλες "τοπικές" ιστοσελίδες της Βιπάσσανα ίσως χρησιμοποιούν cookies.

Προστασία Δεδομένων Παιδιών

Οι οργανισμοί της Βιπάσσανα δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες παιδιών, αλλά ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την ασφάλεια των παιδιών και τη χρήση των πληροφοριών τους στο διαδίκτυο. Συνεπώς, σύμφωνα με την Πράξη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Παιδιών των Η.Π.Α. του 1998 (και τους σχετικούς κανονισμούς των άλλων χωρών), ποτέ δε θα ζητήσουμε ή μεταδώσουμε προσωπικές πληροφορίες για κανένα παιδί κάτω των 13 ετών, χωρίς επιβεβαιωμένη γονική συγκατάθεση. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι συλλέξαμε τέτοιες προσωπικές πληροφορίες χωρίς γονική συγκατάθεση, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το ταχύτερο δυνατόν.

Ειδική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά χώρα

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ορισμένες χώρες έχουν ειδικούς νόμους σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Οι οργανώσεις της Βιπάσσανα σ’ όλο τον κόσμο έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να συμμορφώνονται μ’ αυτές τις απαιτήσεις που πιθανόν να διαφέρουν σ’ ορισμένες λεπτομέρειες από την πιο γενική πολιτική που αναφέρεται εδώ. Τυπωμένο αντίγραφο αυτών των συγκεκριμένων απαιτήσεων σας παρέχεται από την γραμματεία του κέντρου στο οποίο υποβάλλατε την αίτησή σας ή την εγγραφή σας ή στο χώρο του σεμιναρίου κατά την άφιξή σας.

Dhamma.org is committed to protecting the “rights and freedoms” of individuals whose information Dhamma.org collects in accordance with such laws including but not limited to the General Data Protection Regulation (GDPR).

Pursuant to the applicable privacy regulations, you may have the following rights, among others, with regard to any data we collect or retain that relates to you:

  • the right of access, i.e. the right to obtain confirmation as to whether or not personal data is being processed, and where this is the case, to obtain access thereto;
  • the right to rectification and erasure, i.e. the right to have inaccurate data rectified and/or to have incomplete data completed, and the right to have personal data erased for legitimate reasons;
  • the right to impose restrictions on the processing of personal data, i.e. the right to request the suspension of data processing for legitimate reasons;
  • the right to data portability, i.e. the right to receive the data in a structured, commonly-used and easily readable format, as well as the right to transmit the data to another data controller
  • the right to object, i.e. the right to oppose the processing of data where legitimate reasons for this exist, including data processed for marketing and profiling purposes, if this is envisaged;
  • the right to contact the competent data protection authority in case of unlawful data processing.

You may exercise the rights listed above by writing to dhamma.org at [email protected]. In addition to the foregoing rights, each application form to register for a Vipassana Meditation course or related activity contains a series of disclosures and consents, which are also intended to protect your rights.

Αποδοχή ή άρνηση παραλαβής

Σας παρέχουμε την δυνατότητα να μην δέχεστε από τις οργανώσεις της Βιπάσσανα, στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική σας διεύθυνση, πληροφορίες σχετικά με τη Βιπάσσανα ή τις υπηρεσίες μας. Σ’ άλλες περιπτώσεις, μπορείτε να συμπεριληφθείτε σε κάποιο τοπικό κατάλογο διανομής πληροφοριών. Αν αποφασίσετε ότι θέλετε τ’ όνομά σας, την ηλεκτρονική και ταχυδρομική σας διεύθυνση ή άλλα προσωπικά δεδομένα ν’ αφαιρεθούν από τα αρχεία μας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην παρακάτω διεύθυνση [email protected]. Επίσης, επικοινωνώντας με την τοπική σας οργάνωση της Βιπάσσανα μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή σας.

Πώς να έρθετε σ’ επαφή μαζί μας

Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή κάποιας άλλης πολιτικής από την ιστοσελίδα της Βιπάσσανα, ή τον τρόπο που εφαρμόζονται μπορείτε να έρθετε σ’ επαφή μαζί μας στη διεύθυνση: [email protected] ή [email protected] ή [email protected].

Ημερομηνία εφαρμογής

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τίθεται σ’ εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου, 2001. Οι οργανώσεις της Βιπάσσανα έχουν το δικαίωμα να μετατρέψουν τους όρους αυτής της πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή και κατά την κρίση τους. Η χρήση σας αυτής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αποτελεί δεσμευτική αποδοχή των παραπάνω στοιχείων της πολιτικής.