Zasady ochrony danych

Dhamma.org cares about your privacy. As new data protection regulations come into effect around the world, including the GDPR in the European Union, we have taken the opportunity to make improvements for the benefit of all Dhamma.org users. Specifically, we have updated our Privacy Policy as of May 25, 2018. We appreciate your patience while we are working on translating the updates. In the meantime please consult the Privacy Policy in English for the latest revision. Thank you.

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej Medytacji Vipassana. Twoja prywatność jest istotna dla naszej organizacji. Aby lepiej chronić twoje dane osobowe, dołączamy tekst informujący o sposobie przechowywania informacji i jej używania zarówno w miejscu kursu jak i ogólnie przez wiele organizacji organizujących kursy Vipassany na całym świecie. Zwróć uwagę, że zasady ochrony danych osobowych mogą się rożnić w szczegółach w różnych krajach. Kopię szczegółowych zasad ochrony danych osobowych, obowiązujących w ośrodku, gdzie zgłaszasz się na kurs, możesz uzyskać od rejestracji lub na miejscu kursu zaraz po twoim przyjeździe.

Informacja, którą przechowujemy

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować na kurs medytacji Vipassana poprzez tradycyjne zgłoszenie lub zgłoszenie on-line, przekażesz nam w ten sposób swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu, jak również inne osobiste informacje, o które pytamy w formularzach rejestracyjnych. Otrzymane przez ciebie informacje traktujemy jako poufne, dostęp do nich mają tylko wybrane osoby, takie jak: rejestratorzy na kurs, kierownicy kursu i nauczyciele prowadzący kurs, na który się zgłaszasz.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z możliwości "Powiadom znajomego o Vipassanie", musisz podać zarówno swój adres mailowy jak i adres osoby, którą chcesz powiadomić poprzez przekazanie jej adresu naszej strony internetowej. Twój adres, jak również adres znajomej ci osoby, może być przechowywany w naszym systemie. Możemy również gromadzić pewne dane, kiedy odwiedzasz naszą stronę np. rodzaj używanej przeglądarki (np. Firefox, Netscape, Opera lub Internet Explorer), rodzaj systemu operacyjnego, którego używasz (np., systemu Windows, Mac OS lub Linux) oraz nazwę domeny dostawcy usług internetowych (np. America Online, Earthlink).

W jaki sposób korzystamy z podanych przez ciebie informacji

Aby zarejestrować cię na kurs i rozpatrzyć twoje zgłoszenie korzystamy z informacji podanych przez ciebie w formularzu zgłoszenia. Są osoby, które uczestniczą regularnie w kursach Medytacji Vipassana. W celu ułatwienia późniejszego uczestnictwa w kursach i prowadzienia zapisu historii danego ucznia, możemy przechować dane z danego kursu konkretnego ucznia na czas nieokreślony w przypadku braku braku oficjalnego zakazu prawnego lub prośby ucznia o usunięcie danych. Czasem używamy imienia i nazwiska, adresu email, rzadziej pocztowego do rozsyłania informacji na temat wydarzeń związanych z Vipassaną. Korzystamy z informacji na temat innych, podanych przez ciebie (adresu email, imienia i nazwiska) w opcji "Powiadom znajomego" , aby wysłać maila z adresem naszej strony internetowej. Czasami używamy informacji ogólnych do poprawy jakości naszej strony internetowej. Umożliwia nam to analizę wykorzystania strony internetowej; kto korzysta z naszej strony, z jakich miejscowości, które pliki odwiedzający otwierają częściej etc. Strona medytacji Vipassana nigdy nie przekaże danych w celach komercyjnych lub innych innym podmiotom. Jakkolwiek niektóre lokalne strony internetowe pozwalają na złożenie darowizny za pomocą karty kredytowej. Ten rodzaj płatności oznacza przekazanie istotnych danych w standardowy sposób. Nie przekazujemy żadnych danych osobowych z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem np. nakaz sądu lub wezwanie do sądu. Możemy również ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na wniosek organów ścigania.

Wszyscy nauczyciele i nauczyciele asystenci Vipassany jak też osoby zajmujące się rejestracją mają dostęp do informacji zawartych w formularzach zgłoszenia na kurs i formularzach rejestracyjnych, jako ci, którym dostęp ten jest potrzebny do przeprowadzenia rejestracji. Informacje te są traktowane jako wysoce poufne, nigdy nie mogą być przekazywane lub udostępniane innym podmiotom od momentu otrzymania formularza zgłoszenia przez ośrodek lub inne miejsce organizujące kursy Vipassany. Sposób w jaki informacje przez ciebie podane są przechowywane i wykorzystane jest zależny od prawa w danym kraju. Ryzyko przypadkowego ujawnienia danych może zaistnieć w przypadku zgłoszeń przysyłanych emailem, czyli w ogólnie dostępnym internecie. Mogą zaistnieć sytuacje, kiedy może się okazać, że nasze aplikacje umożliwiające wysyłanie zgłoszeń emailem nie są w pełni bezpieczne. Nie wysyłaj swojego zgłoszenia emailem, jeśli nie jesteś gotowy na taką ewentualność.

Nasze formularze i zawarte w nich dane są przechowywane w pamięci komputerów. Nasze komputery są w różnych częściach świata. Złożenie formularza zgłoszenia na jeden z naszych kursów jest równoznaczny ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych zawartych w zgłoszeniu w pamięci komputera, na przesyłanie tych danych do innych krajów, jeśli będzie to konieczne, a także na wykorzystanie wszelkiej informacji, którą nam przekażesz w procesie rejestracji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Ponadto , w niektórych przypadkach, korzystamy z aplikacji udostępnianych przez Google. Zasady ochrony danych osobowych przez Google możesz znaleźć na ich stronie internetowej. Dla dobra ucznia może zaistnieć konieczność stworzenia i przechowywania notatek dotyczących stanu zdrowia lub problemów z przestrzeganiem regulaminu kursu, co może oznaczać brak zgody na przyjęcie na kolejny kurs lub oznaczać konieczność dodatkowego wsparcia dla danego ucznia. W rzadkich przypadkach te notatki, tworzone przez nauczycieli mogą byc przekazywane innym nauczycielom czy rejestratorom na określony kurs w pełnej poufności. Twoje uczestnictwo w kursie będzie stanowić jednoznaczną zgodę na przetwarzanie i przechowywanie takich notatek i na przesyłanie ich do innych krajów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zbieranie informacji przez inne podmioty

Niniejsze zasady Ochrony Danych Osobowych odoszą się wyłącznie do wykorzystania i rozpowszechniania informacji, które uzyskamy od ciebie. Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron, których sposoby postępowania mogą być różne od naszych. Odwiedzający naszą stronę powinni skonsultować zasady ochrony danych innych podmiotów, my nie mamy kontroli nad danymi, które są zbierane przez inny podmiot. Ponieważ organizatorzy kursów medytacji Vipassana nie mają możliwości kontroli zasad ochrony danych innych podmiotów, musisz sprawdzić je we własnym zakresie. W przypadku, gdyby inny podmiot, jeśli w ogóle, wykorzystałby twoje dane, organizatorzy kursów Medytacji Vipassana nie ponoszą za to odpowiedzialności. Dlatego zachęcamy do zadawania pytań przed ujawnieniem swoich danych osobowych innym podmiotom.

Pliki typu "cookies"

Plik "cookie " to plik zawierający niewielką ilość informacji, która jest ładowana na twój komputer, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Plik zawiera unikalny numer, a nasz serwer wie, z którym komputerem się komunikuje. Sesją, w której wykorzystujemy takie pliki jest rejestracja na kurs. Używamy również "cookies", kiedy rejestrujesz się jako nowy lub starszy uczeń. Niektóre z plików "cookies" pozostają w twoim komuterze tylko w czasie trwania wizyty na naszej stronie internetowej (cookies związane z daną sesją). Są one automatycznie usuwane, kiedy zamkniesz swoją przeglądarkę. Niektóre lokalne strony Vipassany moga również używać plików "cookies".

Zasady ochrony prywatności dzieci

Organizacje zajmujące się organizowaniem kursów Vipassany nie zajmują się zbieraniem informacji o dzieciach w jakiś szczególny sposób, troszczą się o bezpieczeństwo dzieci korzystających z internetu. Z związku z tym, zgodnie z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci korzystających z internetu z 1998 roku. (U.S Children Online Privacy) i podobnymi ustawami z innych krajów, nigdy nie zwracamy się o jakiekolwiek dane umożliwiajace identyfikację osoby poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców, i usuwamy te informacje z naszej bazy danych, tak szybko jak to tylko możliwe z praktycznych względów.

Specyficzne wymagania dotyczące ochrony danych osobowych

Zwróć uwagę, zę poszczególne ośrodki mogą mieć szczególne wymagania odnośnie gromadzenia i przechowywania danych wynikające z prawa kraju, w którym się znajduą. Organizacje zajmujące się organizowaniem kursów Vipassany na całym świecie stworzyły własne zasady, zgodne z tymi wymaganiami. Mogą one różnić się w szczegółach dla poszczególnych krajów. Ogólne zasady zamieszczamy powyżej. Możesz otrzymać kopię tych specyficznych wymagań kontaktując się z rejestracją kursu, na który się zgłaszasz albo w miejscu kursu zaraz po przyjeździe.

Dhamma.org is committed to protecting the “rights and freedoms” of individuals whose information Dhamma.org collects in accordance with such laws including but not limited to the General Data Protection Regulation (GDPR).

Pursuant to the applicable privacy regulations, you may have the following rights, among others, with regard to any data we collect or retain that relates to you:

  • the right of access, i.e. the right to obtain confirmation as to whether or not personal data is being processed, and where this is the case, to obtain access thereto;
  • the right to rectification and erasure, i.e. the right to have inaccurate data rectified and/or to have incomplete data completed, and the right to have personal data erased for legitimate reasons;
  • the right to impose restrictions on the processing of personal data, i.e. the right to request the suspension of data processing for legitimate reasons;
  • the right to data portability, i.e. the right to receive the data in a structured, commonly-used and easily readable format, as well as the right to transmit the data to another data controller
  • the right to object, i.e. the right to oppose the processing of data where legitimate reasons for this exist, including data processed for marketing and profiling purposes, if this is envisaged;
  • the right to contact the competent data protection authority in case of unlawful data processing.

You may exercise the rights listed above by writing to dhamma.org at [email protected]. In addition to the foregoing rights, each application form to register for a Vipassana Meditation course or related activity contains a series of disclosures and consents, which are also intended to protect your rights.

Opt-Out/Opt-In

Oferujemy możliwość otrzymania maila lub listu na temat organizowanych przez nas kursów medytacji Vipassana (opt-out). Jest również możliwe otrzymywanie lokalnych informacji poprzez dołączenie do listy korespondencyjnej (opcja opt-in). Jeśi chesz, aby twoje imię i nazwisko, adres mailowy zostały usunięte z naszej bazy danych, prosimy o przysłanie maila na adres: [email protected]. Możesz również poprosić lokalny ośrodek lub organizację organizująca kursy Vipassany o usunięcie z bazy danych.

Jak skontaktować się z nami

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie zasad gromadzenia i przechowywania danych poprzez stronę internetową medytacji Vipassana lub stron z nią związanych, skontaktuj się z : [email protected]

Data wejścia w życie

Niniejsze zasady dotyczące ochrony danych osobowych weszły w życie 1 listopada 2001 roku. Organizacje zajmujące się organizowaniem kursów Vipassany zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków niniejszej polityki w dowolnym czasie i według własnego uznania. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację powyższych zasad.