Σεμινάρια


Κέντρο (α)    
Μη-Κέντρο(α)


Εμφάνιση προς από αποτελέσματα — Παρακαλούμε βελτιώσετε την αναζήτηση για να δείτε αποτελέσματα μετά τα 100 πρώτα.
Δεν βρέθηκαν εγγραφές. Παρακαλούμε αναθεωρήστε τα κριτήρια αναζήτησης και ξανα-αναζητήστε.

Τα 10-ήμερα Σεμινάρια είναι εισαγωγικά σεμινάρια για το Διαλογισμό της Βιπάσσανα, όπου διδάσκεται η τεχνική βήμα βήμα κάθε μέρα. Τα σεμινάρια ξεκινούν μετά τις 2-4 μ.μ., που γίνονται οι εγγραφές και η ομιλία προσανατολισμού, ακολουθούν 10 μέρες διαλογισμού, και τελειώνουν το πρωί της 11ης μέρας κατά τις 7:30 π.μ.

Παλιοί Μαθητές είναι αυτοί που έχουν ολοκληρώσει ένα τουλάχιστον 10-ήμερο σεμινάριο διαλογισμού Βιπάσσανα, με τον S.N.Goenka ή με κάποιον από τους βοηθούς δασκάλους του.

Οι παλιοί μαθητές έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν Εθελοντική Υπηρεσία στα σεμινάρια.

Τα σεμινάρια για παιδιά είναι ανοιχτά για όλα τα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών που επιθυμούν να μάθουν να διαλογίζονται. Οι γονείς / κηδεμόνες τους δεν είναι είναι απαραίτητο να είναι διαλογιζόμενοι.

Τα σεμινάρια για Anapana για εφήβους είναι ανοιχτά για εφήβους από 13-18 ετών. Οι γονείς / κηδεμόνες τους δεν είναι είναι απαραίτητο να είναι διαλογιζόμενοι.

Τα 10-ήμερα σεμινάρια για επιχειρηματίες είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στο διαλογισμό Βιπάσσανα, ειδικά για στελέχη επιχειρήσεων και αξιωματούχους της κυβέρνησης, όπου η τεχνική διδάσκεται βήμα-βήμα κάθε μέρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα σεμιναρίων για επιχειρηματίες. Τα μαθήματα αρχίζουν μετά από την εγγραφή και την ομιλία προσανατολισμού στις 2-4 μ.μ., ακολουθούν 10 πλήρεις ημέρες διαλογισμού, και τελειώνουν το πρωί της 11ης ημέρας στις 07:30 π.μ.