ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ ಆನಾಪಾನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

  • ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಆನಾಪಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆನಾಪಾನ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು.
  • ಕೇವಲ ಘಂಟೆನಾದದ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆನಾಪಾನ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು (ನಿಮಗೆ ಆನಾಪಾನ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ).
  • ಅನಾಪಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
  • ಆನಾಪಾನ ಧ್ಯಾನದ ನಂತರ ಮಾಡುವ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣಾ ಭಾವವನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೈತ್ರಿ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
  • ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರುವ ಪಂಚ ಶೀಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
  • ಪಂಚ ಶೀಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನಾಪಾನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆಡೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯದವರ ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
  • ಆನಾಪಾನ ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ.
  • ಮಕ್ಕಳ ಜಾಗತಿಕ ವೆಬ್ ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ.

Download

Ctc both qr code
App store us uk
Play store badge