Kursų kvalifikaciniai reikalavimai

Šioje Vipasanos meditacijos tradicijoje yra įvairių seniems studentams skirtų kursų. Kad galėtų juose dalyvauti seni studentai privalo atitikti tam tikrus reikalavimus, numatytus kiekvienam kursui. Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai yra šie:


1 dienos arba 3 dienų senų studentų kursas

Pabaigtas bent vienas 10 dienų kursas su Goenkaji ar jo mokytojais asistentais. Tie, kurie praktikuoja energetinį kitų žmonių gydymą, negali dalyvauti. Turėtų stengtis kaip galėdama(s) laikytis penkių priesakų.


Satipaṭṭhāna Sutta kursas

Studentai turi būti pabaigę (neskaitant tarnautų kursų) ne mažiau kaip tris 10 dienų kursus su Goenkadži ar jo mokytojais asistentais. Bent metus praktikavę šią techniką. Turi būti nepraktikavę jokių kitų technikų nuo paskutinio medituoto Vipasanos kurso. Turi stengtis išlaikyti kasdienę praktiką bent nuo paraiškos kursui pateikimo. Turi stengtis laikytis penkių priesakų bent nuo paraiškos kursui pateikimo.


Asmeninis kursas rimtiems seniems studentams

Asmeniniai kursai yra skirti rimtiems seniems studentams, pabaigusiems bent tris 10 dienų kursus, kurių paskutinysis vyko ne anksčiau kaip prieš dvejus metus. Šiuose kursuose nėra mokytojų, nėra tarnaujančių menedžerių ir nėra pokalbių su mokytojais. Vakarinės audio paskaitos reikalingos; dalyvaujantys studentai atsakingi už jų paleidimą 7:00 vakaro.

Studentai turi laikytis tos pačios dienotvarkės, kaip ir įprastame 10 dienų kurse. Laikytis visų taisyklių ir nurodymų (tauriosios tylos, 8-ių priesakų ir t.t.) būdami centre. Turi būti nepraktikavę jokių kitų technikų nuo savo praeito kurso su Goenkadži ar jo mokytojais asistentais. Stengtis išlaikyti kasdienę dviejų valandų praktiką nuo paskutinio 10 dienų kurso. Stengtis kaip galėdami laikytis penkių priesakų. Būtinas mokytojo asistento patvirtinimas dėl dalyvavimo kurse.


Specialus 10 dienų kursas seniems studentams

Kursas skirtas rimtiems seniems studentams, įsitvirtinusiems šioje technikoje. Turi būti pabaigę ne mažiau kaip penkis 10 dienų kursus su Goenkadži ar jo mokytojais asistentais. Pabaigę bent vieną Satipaṭṭhāna Sutta kursą. Tarnavę bent viename 10 dienų kurse. Išlaikę kasdienę praktiką (2 valandų per dieną) ne mažiau kaip 2 metus. Susilaikę nuo žudymo, netinkamo seksualinio elgesio, svaigalų ir kaip įmanoma stengęsi laikytis kitų priesakų nemažiau kaip vienerius metus. Sutuoktinis(-ė) turi pritarti meditavimui ilgame kurse.


14-Day Gratitude Course

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.


20 dienų kursas

Kursas skirtas rimtiems seniems studentams, įsitvirtinusiems šioje technikoje. Turi būti pabaigę ne mažiau kaip penkis 10 dienų kursus su Goenkadži ar jo mokytojais asistentais. Pabaigę bent vieną Satipaṭṭhāna Sutta kursą. Tarnavę bent viename 10 dienų kurse. Išlaikę kasdienę praktiką (2 valandų per dieną) ne mažiau kaip 2 metus. Susilaikę nuo žudymo, netinkamo seksualinio elgesio, svaigalų ir kaip įmanoma stengęsi laikytis kitų priesakų ne mažiau kaip vienerius metus. Nuo prieš tai medituoto ilgo kurso turi būti praėję bent šeši mėnesiai. Dešimties dienų tarpas tarp ilgo ir bet kokio kito kurso. Sutuoktinis(-ė) turi pritarti meditavimui ilgame kurse.


30 dienų kursas

Kursas skirtas rimtiems seniems studentams, įsitvirtinusiems šioje technikoje. Turi būti pabaigę ne mažiau kaip šešis 10 dienų kursus su Goenkadži ar jo mokytojais asistentais. Pabaigę bent vieną Satipaṭṭhāna Sutta kursą. Pabaigę bent vieną 20 dienų kursą. Tarnavę bent viename 10 dienų kurse. Išlaikę kasdienę praktiką (2 valandų per dieną) ne mažiau kaip 2 metus. Susilaikę nuo žudymo, netinkamo seksualinio elgesio, svaigalų ir kaip įmanoma stengęsi laikytis kitų priesakų ne mažiau kaip vienerius metus. Nuo prieš tai medituoto ilgo kurso turi būti praėję bent šeši mėnesiai; dešimties dienų tarpas tarp ilgo ir bet kokio kito kurso. Sutuoktinis(-ė) turi pritarti meditavimui ilgame kurse. Po pirmojo 20 dienų kurso turi būti pabaigę bent vieną įprastą 10 dienų kursą.


45 dienų kursas

Kursas skirtas Dhammos tarnystėje aktyviai dalyvaujantiems seniems studentams ir mokytojams asistentams. Turi būti pabaigę ne mažiau kaip septynis 10 dienų kursus su Goenkadži ar jo mokytojais asistentais. Praktikavę šią techniką išimtinai ne mažiau kaip 3 metus. Pabaigę bent du 30 dienų kursus. Išlaikę kasdienę praktiką (2 valandų per dieną) ne mažiau kaip 2 metus. Susilaikę nuo žudymo, netinkamo seksualinio elgesio, svaigalų ir kaip įmanoma stengęsi laikytis kitų priesakų ne mažiau kaip vienerius metus. Nuo prieš tai medituoto ilgo kurso turi būti praėję bent šeši mėnesiai; dešimties dienų tarpas tarp ilgo ir bet kokio kito kurso. Sutuoktinis(-ė) turi pritarti meditavimui ilgame kurse. Po pirmojo 30 dienų kurso turi būti pabaigę bent vieną įprastą 10 dienų kursą.


60 dienų kursas

60 dienų kursas skirtas mokytojams asistentams, kurie yra pabaigę du 45 dienų kursus ir reguliariai atlieka Dhammos tarnystę (t.y. per praeitus metus yra pravedę bent keturis 10 dienų kursus ar reguliariai tarnauja kitu būdu). Būtina rekomendacija iš regiono mokytojo. Pirmenybė bus skiriama tiems, kas prieš tai nėra meditavę 60 dienų kurso ar meditavę mažiau 60 dienų kursų.


Aukščiau yra nurodyti minimalūs reikalavimai, o ne užtikrinto priėmimo aplinkybės. Registruojantis į Specialų 10 dienų kursą, 20 dienų kursą, 30 dienų kursą, 45 dienų kursą, 60 dienų kursą ir Mokytojo asmeninį kursą, anketoje privalo būti rekomendacija iš jus gerai pažįstančio mokytojo asistento bei Mokytojo (angl. Full Teacher) iš jūsų regiono.